Co nowego

Metropolia na Pomorzu - projekt ustawy trafił do Senatu

Podczas spotkania z Marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim (drugi z prawej) głos zabierali samorządowcy z OMG-G-S. Głos zabrał prezydent Gdyni, Wojciech Szczurek // fot. metropoliagdansk.pl

Podczas spotkania z Marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim (drugi z prawej) głos zabierali samorządowcy z OMG-G-S. Głos zabrał prezydent Gdyni, Wojciech Szczurek // fot. metropoliagdansk.pl

Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci i starostowie z Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot zaapelowali do Marszałka Senatu o pilne wznowienie prac nad ustawą metropolitalną dla Pomorza. Projekt takiej ustawy został przekazany w środę, 29 stycznia w Gdańsku na ręce marszałka Tomasza Grodzkiego. W spotkaniu wziął udział prezydent Gdyni, Wojciech Szczurek.

Utworzenie związku metropolitalnego to korzyści nie tylko dla miast, ale także dla gmin wiejskich, które czerpią z potencjału dużych samorządów. To możliwość połączenia wszystkich, nawet najbardziej odległych części Pomorza i północnej Polski z Trójmiastem - to wspólny bilet, częstsze połączenia, to kolejne węzły przesiadkowe, skoordynowane planowanie przebiegu dróg i terenów inwestycyjnych i w końcu wspólna zagraniczna promocja. Będzie to możliwe dzięki ustawie o związku metropolitalnym, która zapewni dodatkowe fundusze na realizację wspólnych działań.

Ponad 200 mln zł każdego roku dla Pomorza


Powstanie metropolii oznacza, że co roku na Pomorzu zostanie ponad 200 mln zł, które obecnie trafiają do budżetu państwa. Kwota ta jest równowartością 5% podatku od osób fizycznych, która przysługuje związkom metropolitalnym.

Dodatkowe pieniądze dla metropolii to:
 • częstsze połączenia pociągów, autobusów, tramwajów, trolejbusów,
 • wspólny bilet w komunikacji miejskiej w każdej gminie woj. pomorskiego,
 • kolejne węzły przesiadkowe, na których można zostawić samochód i przesiąść się na transport publiczny,
 • wyrównanie standardu usług oświatowych i kulturalnych w małych i dużych gminach obszaru metropolitalnego,
 • skoordynowane planowanie przebiegu dróg, terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych,
 • wspólna promocja zagraniczna atutów gospodarczych i turystycznych naszych miast i gmin.

- W tej chwili na początku procesu legislacyjnego jest projekt o metropolii łódzkiej, a projekt metropolii dla Pomorza będzie następny. Samorządy mają teraz trudne zadanie – mają coraz więcej zadań i coraz mniej pieniędzy na ich realizację. Radzą sobie z tym doskonale, ale nie jest to łatwe. Przez ostatnie 30 lat w Polsce wiele rzeczy nam się udało, ale samorządność to jest jeden z największych sukcesów po zakończeniu ery komunizmu. Zaczynamy operację legislacyjną dla Pomorza – mówił Marszałek Senatu, Tomasz Grodzki.

Spotkanie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot z Marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim // fot. metropoliagdansk.pl

Potrzebne pilne prace nad ustawą metropolitalną


Powołanie metropolii to temat obecny w debacie publicznej od kilku lat. W przeszłości przyjęto ustawę, która zakładała istnienie kilkunastu związków. Miały one powstać 1 lipca 2016 roku. Choć ustawę przyjęto, to rząd następnej kadencji nie wydał odpowiednich rozporządzeń do niej, a w 2017 roku przyjął nowy, przygotowany przez MSWiA, projekt ustawy o związku metropolitalnym jedynie w województwie śląskim.

W czerwcu 2016 roku samorządowcy zrzeszeni w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot podjęli jednogłośną decyzję o chęci utworzenia związku metropolitalnego w rejonie Trójmiasta.

- Mamy za sobą lata współpracy i budowania struktur samorządowych, skutecznie realizujemy Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Nauczyliśmy się takiego myślenia o metropolii, która z jednej strony daje szanse rozwojowe dużym miastom, ale przede wszystkim skupia się na zrównoważonym rozwoju całego regionu i wciąga mniejsze podmioty do skali korzyści. Ustawa metropolitalna to jest kolejne narzędzie, które wyposaży nas w konkretne środki finansowe. Wszyscy tu na Pomorzu jednym głosem mówimy o potrzebie ustawy metropolitalnej. Dzisiaj przedkładamy naszą prośbę do Marszałka Senatu, by rozpoczął pracę nad projektem, by zdynamizował ten proces. My, na Pomorzu wiemy jak to jest ważne i jakie korzyści nam przyniesie – mówił Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.
 

Ochrona klimatu w pomorskim projekcie ustawy


Projekt ustawy, jaką samorządowcy OMGGS przekazali Marszałkowi Senatu, jest wzorowany na rozwiązaniach działającej od dwóch lat Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Związek metropolitalny zyskałby prawo do dysponowania 5% wpływów z podatków PIT od mieszkańców gmin członkowskich. Wpływy z tego tytułu są szacowane na Pomorzu na ponad 200 mln zł. Ustawa określa zadania związków metropolitalnych, wśród których są transport zbiorowy, przebieg dróg, strategia, planowanie i promocja. Projekt ustawy dla Pomorza zawiera także dodatkowe szóste działanie – adaptacja do zmian klimatu i ochrona środowiska.

 • ikonaOpublikowano: 30.01.2020 10:45
 • ikona

  Autor: Redakcja portalu Gdynia.pl (wydz.komsp@gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 30.01.2020 10:45
 • ikonaZmodyfikował: Redakcja portalu Gdynia.pl
ikona

Zobacz także

Najnowsze