Co nowego

Nowe trasy rowerowe w mieście

Gdynia stawia na bezpieczeństwo i komfort ścieżek rowerowych // fot. Marta Jaszczerska-Zawadzka

Gdynia stawia na bezpieczeństwo i komfort ścieżek rowerowych // fot. Marta Jaszczerska-Zawadzka

22.08.2019 r.

Firma Urban Media z Warszawy przygotuje dokumentację projektową na przebudowę wybranych dróg rowerowych na Wzgórzu św. Maksymiliana, Grabówku oraz w Śródmieściu. To dobra informacja nie tylko dla rowerzystów, ale też pieszych. Dzięki tym modernizacjom będzie wygodniej i bezpieczniej.

- W najbliższych latach Gdynia planuje budowę wielu dróg rowerowych, które połączone ze sobą przyniosą efekt synergii w postaci spójnej sieci. To z kolei spowoduje, że komunikacja rowerowa stanie się jeszcze bardziej wygodna i bezpieczna. Konsekwentnie będziemy inwestować w rozwój transportu rowerowego w naszym mieście – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.
 
Dokumentacja projektowa dotycząca pierwszego odcinka zakłada przebudowę drogi rowerowej biegnącej wzdłuż ulicy Władysława IV od wysokości przystanku SKM Wzgórze Św. Maksymiliana w kierunku północnym do przystanków autobusowych za al. Marsz. Piłsudskiego.

- Dzięki tej przebudowie rowerzyści pojadą najkrótszą trasą na wprost, bez konieczności pokonywania wzniesień czy meandrowania między pieszymi. W tym miejscu chcemy zlikwidować niewygodne odgięcia istniejącej drogi rowerowej – tłumaczy Jakub Furkal, pełnomocnik prezydenta Gdyni ds. komunikacji rowerowej.

Legenda: kolor czerwony - planowany zakres projektu drogi rowerowej ; kolor pomarańczowy - przeniesienie istniejącej drogi rowerowej ze środka chodnika pod trawnik - dla większego komfortu pieszych.

Drugi projektowany odcinek połączy ścieżkę rowerową od skrzyżowania ulicy Władysława IV z Armii Krajowej do trasy, która obecnie kończy się na ulicy 10 Lutego przy ulicy Szkolnej.

- Ścieżka na ul. 10 Lutego będzie nieco węższa i wyniesie 2 m. To ze względu na duże natężenie ruchu pieszego w tej lokalizacji – wyjaśnia Jakub Furkal.

Legenda: kolor czerwony - planowany zakres projektu drogi rowerowej ; kolor pomarańczowy - odcinek w trakcie projektu.

Z kolei modernizacja trzeciego odcinka ścieżki, zlokalizowanego przy Uniwersytecie Morskim, jest związana z przebudową części frontowej uczelni. W tej lokalizacji zostanie uporządkowana część pasa drogowego i przy okazji poprawią się warunki rowerowe. Ścieżka rowerowa będzie wykonana z nawierzchni bitumicznej, a nie jak dotychczas z bruku.

Legenda: kolor czerwony - planowany zakres projektu drogi rowerowej.
Całkowita długość projektowanych i modernizowanych odcinków to ponad 1 km. Mimo że nie jest to spektakularna liczba, to jednak każdy z tych fragmentów ma duże znaczenie dla ciągłości gdyńskich tras rowerowych. Ponadto każdy przebudowany fragment będzie wykonany w obowiązującym standardzie nowoczesnych dróg rowerowych. Wymieniona zostanie nawierzchnia ścieżek, a łuki i skrajnie zostaną optymalnie dostosowane do istniejących elementów drogi i chodnika. To z pewnością poprawi bezpieczeństwo rowerzystów, ale również i pieszych uczestników ruchu.

Szczegółowa dokumentacja projektowa ma powstać do końca 2019 roku. Kolejną fazą tego projektu będzie wyłonienie wykonawcy, który dokona przebudowy ścieżek.