Co nowego

Prezydent Gdyni zaprasza do rozmowy o Kępie Redłowskiej

// mat.prasowe Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni

// mat.prasowe Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni

18.04.2019 r.

Prezydent Gdyni zaprasza mieszkańców na spotkanie dotyczące miejscowego planu zagospodarowania części dzielnic: Wzgórze św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo, rejon rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska”. Odbędzie się ono 29 kwietnia, o godz. 17.00, w Urzędzie Miasta Gdyni. Chętni będą mogli podczas niego zaprezentować swoje opinie na temat zmian w tym rejonie. Osoby chcące wystąpić w roli mówców powinny zgłosić się z wyprzedzeniem.


 
Spotkanie dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Wzgórze św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo, rejon rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” odbędzie 29 kwietnia, o godz. 17.00, w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.
 
W spotkaniu mogą wziąć udział wszyscy chętni. Jednak, aby to zrobić, w dniu spotkania należy:
1) podpisać się na liście obecności,
2) zaakceptować regulamin spotkania (dostępny w załączniku na końcu artykułu),
3) wyrazić zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku w związku z rejestracją, transmisją
i późniejszym udostępnianiem zapisu przebiegu spotkania.
 
Osoby zainteresowane uczestnictwem w wydarzeniu powinny pojawić się na miejscu 15 minut przed rozpoczęciem spotkania - w celu dopełnienia formalności.
 
W trakcie spotkania wybrani mieszkańcy będą mogli przedstawić swoje stanowiska dotyczące konsultowanych wariantów inwestycji.
 

Zgłoś swój udział

Ci, którzy podczas spotkania chcieliby zabrać głos i zaprezentować swoje stanowisko mogą się zgłaszać:
1) przed spotkaniem - od 18 do 25 kwietnia:
a) pisemnie – wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny w wersji elektronicznej na
stronie www.gdynia.pl lub w wersji papierowej w siedzibie organizatora,
b) telefonicznie – dzwoniąc pod numer 58 66 88 390 i podając dane niezbędne do wypełnienia
formularza zgłoszeniowego
lub
2) w dniu spotkania – osobiście w miejscu, gdzie się ono odbywa.
 
O tym, kto zabierze głos, zdecyduje losowanie. Spośród wszystkich zgłoszeń wylosowani zostaną mówcy. 10 osób spośród tych, którzy zgłosili się wcześniej i 5 osób z tych, którzy zgłoszą taką chęć w dniu spotkania. 
 
Kolejność prezentacji stanowisk przez mówców zostanie określona w drodze losowania
przeprowadzonego w dniu spotkania. Każdy z przemawiających ma prawo do jednokrotnego wystąpienia trwającego nie dłużej niż 5 minut.
 
Przebieg spotkania jest jawny i podlega rejestracji, w szczególności w postaci nagrania audiowizualnego.