Co nowego

Poszukaj korzeni z Muzeum!

11 września ruszają spotkania z cyklu „Łączymy historie

11 września ruszają spotkania z cyklu „Łączymy historie" w Muzeum Emigracji, mat. prasowe

12.09.2018 r.

Szukasz korzeni swojej rodziny? A może masz wśród krewnych emigrantów i chcesz dotrzeć do źródeł, dzięki którym lepiej poznasz ich losy? Jeśli nie wiesz, jak uporządkować domowe archiwum i odczytać stare rodzinne dokumenty, skorzystaj z 10 spotkań w ramach VII edycji warsztatów genealogicznych „Łączymy historie" w gdyńskim Muzeum Emigracji.

Akta chrztów, małżeństw i zgonów, listy pasażerów-emigrantów, którzy transatlantykami podróżowali z Europy na inne kontynenty, dokumenty związane z ubieganiem się o obywatelstwo w nowym kraju, spisy ludności – to przykłady niektórych dokumentów wykorzystywanych w poszukiwaniach genealogicznych, do których dostęp dziś jest o wiele łatwiejszy niż wcześniej.Siódma edycja warsztatów „Łączymy historie" pomoże w dotarciu do tych cennych zasobów oraz nauczy, jak z nich korzystać. Standardowo zajęcia będą odbywać się we wtorki od 17:30 do 19:30 w sali multimedialnej Muzeum Emigracji w Gdyni. Wyjątkiem są zajęcia nr 10 (ostatnie), które odbędą się w godzinach 17:30 – 20:30.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Obowiązują zapisy drogą mailową: warsztaty@muzeumemigracji.pl. Można zapisać się na cały cykl lub uczestniczyć w pojedynczych warsztatach. W przypadku zajęć nr 2, 4, 5, 7, 8, 9 i 10 wymagana jest umiejętność obsługi komputera, a na zajęciach nr 7, 9 i 10 pomocna będzie również znajomość języka angielskiego, ze względu na korzystanie z anglojęzycznych baz danych i czytanie dokumentów w języku angielskim.

1.Wstęp do genealogii | 11 września

Prowadzenie: Marcin Maniecki


Na pierwszych zajęciach uczestnicy dowiedzą się czym zajmuje się genealogia i poznają powody, dla których warto się nią zainteresować. Uczestnicy zapoznają się z najbardziej kojarzącym się z genealogią sposobem przedstawiania wyników badań - czyli z drzewem genealogicznym. Dowiedzą się o dodatkowych korzyściach, które płyną z poznawania historii rodziny (poszerzenie wiedzy historycznej, podstawowa znajomość języków obcych czy powiększanie zasobów genealogicznych dla innych badaczy i przyszłych pokoleń).

2. Jak rozpocząć poszukiwania genealogiczne | 18 września

Prowadzenie: Dominik Pactwa

Uczestnicy zajęć zapoznają się z podstawowymi rodzajami dokumentów wykorzystywanych w poszukiwaniach genealogicznych oraz dowiedzą się, w jaki sposób ustalić miejsce ich przechowywania. Podejmą próby odczytania metryk z XIX wieku. Praktyczne ćwiczenia w wykorzystaniem baz danych dostępnych w Internecie pokażą, w jaki sposób rozpocząć poszukiwania i jak analizować informacje zawarte w odnalezionych dokumentach.

3. Domowe archiwum genealogiczne | 25 września

Prowadzenie: Marcin Maniecki

W trakcie warsztatów uczestnicy poznają wady i zalety archiwów papierowych i zdigitalizowanych, dowiedzą się jak gromadzić dane i zapoznają się ze sposobami konserwacji dokumentów i zdjęć. Poznają również rodzaje drzew genealogicznych i graficzne możliwości ich przedstawiania.

4. Źródła metrykalne w poszukiwaniach genealogicznych | 2 października

Prowadzenie: Dominik Pactwa

W ostatnich latach coraz więcej dokumentów archiwalnych jest udostępnianych w formie cyfrowej. Podczas zajęć uczestnicy poznają liczne strony internetowe, bazy danych i wyszukiwarki aktów narodzin, małżeństw i zgonów, dzięki którym poszukiwania genealogiczne stały się znacznie łatwiejsze.

5. Źródła pozametrykalne w poszukiwaniach genealogicznych | 9 października

Prowadzenie: Dominik Pactwa

Uczestnicy zajęć dowiedzą się, jakiego rodzaju informacje i dokumenty, poza metrykami, mogą być przydatne w badaniu historii rodziny oraz jak je lokalizować. Praktyczne ćwiczenia pozwolą m.in. nauczyć się korzystać z zasobów bibliotek cyfrowych oraz zapoznać się ze stronami i wyszukiwarkami zasobów związanych z tematem zajęć.

6. Języki obce w genealogii Polaków | 16 października

Prowadzenie: Marcin Maniecki

Łacina, niemiecki i rosyjski to obok polskiego języki kluczowe w genealogii Polaków. Podczas zajęć uczestnicy poznają różnice między obecnym a XIX-wiecznym zapisem i opanują minimum potrzebne do poruszania się po obcojęzycznych aktach, m.in. sposoby zapisów liczebników, nazwy powiązań rodzinnych czy najczęściej spotykanych zawodów.

7. Zasoby portali familysearch.org oraz ancestry.com w poszukiwaniach genealogicznych | 23 października

Prowadzenie: Dominik Pactwa

FamilySearch oraz Ancestry to dwa portale pozostające od lat w ścisłej czołówce najpopularniejszych baz danych i stron o tematyce genealogicznej. W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzą się, jak korzystać z ich licznych funkcjonalności i bogatych zasobów. Praktyczne ćwiczenia pozwolą utrwalić zdobyte informacje.

8. Poszukiwania genealogiczne za granicą – Ukraina, Białoruś, Litwa | 30 października

Prowadzenie: Marcin Maniecki

Osoby szukające kresowych śladów swoich przodków natrafiają na liczne przeszkody związane z rozproszeniem źródeł, brakiem informacji o losie akt metrykalnych, dotarciem do archiwów litewskich, białoruskich i ukraińskich czy licznymi deportacjami. Na zajęciach uczestnicy dowiedzą się gdzie można znaleźć informacje dokumentujące losy mieszkających niegdyś na Kresach osób.

9. Listy pasażerów jako wstęp do poszukiwań genealogicznych w Stanach Zjednoczonych | 6 listopada

Prowadzenie: Dominik Pactwa

Stany Zjednoczone przez lata stanowiły główny kierunek emigracji ludności z terenów ziem polskich. Listy pasażerów niejednokrotnie stanowią doskonały punkt wyjścia do poszukiwań kolejnych informacji na temat osób emigrujących na Nowy Kontynent. W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzą się m.in. co oznaczają dodatkowe zapiski, notatki, skreślenia czy stemple, które obok standardowych informacji znajdują się na listach, oraz jak wyglądał proces selekcji emigrantów przybyłych na Ellis Island w Nowym Jorku.

10. Poszukiwania genealogiczne za granicą - Stany Zjednoczone | 13 listopada | warsztat odbędzie się w godz. 17:30 – 20:30

Prowadzenie: Dominik Pactwa, z gościnnym udziałem Roberta Pine'a – przedstawiciela Polish Genealogical Society of America z Chicago

Emigracja do Stanów Zjednoczonych jest wpisana w historię wielu rodzin. Zachowana bogata i różnorodna dokumentacja pozwala czasami odnaleźć ślady nawet krótkiego pobytu przodka czy krewnego w USA. W trakcie zajęć uczestnicy poznają główne źródła wykorzystywane w poszukiwaniach genealogicznych w Stanach Zjednoczonych. Praktyczne ćwiczenia pozwolą natomiast odtworzyć historię jednej rodziny, która ponad 100 lat temu emigrowała z terenu Polski i osiadła w Chicago. Gościnnie uczestniczący Robert Pine zaprezentuje na przykładzie Chicago także charakterystyczne dla miasta oraz hrabstwa lokalne zasoby przydatne w poszukiwaniach genealogicznych.