Co nowego

Konsultacje w sprawie długości kadencji Rad Dzielnic

Przedłużyć kadencje rad dzielnic?

Przedłużyć kadencje rad dzielnic?

19.07.2018 r.

Do 19 sierpnia gdynianie mogą się wypowiedzieć w kwestii długości kadencji Rad Dzielnic. Czy od przyszłej kadencji miała by ona wynosić 4 czy 5 lat. Propozycja zmiany jest podyktowana wydłużeniem kadencji Rady Miasta.

Prezydent Gdyni chce zadać pytanie mieszkańcom miasta, czy są za dostosowaniem długości kadencji rad dzielnic do pięcioletniej długości kadencji organów miasta.

- Wraz z wydłużeniem kadencji zwiększą się możliwości rad. 5-letni okres to możliwość bardziej długofalowego planowania, większe będą też środki, którymi radni będą dysponować w kadencji co pozwoli realizować poważniejsze przedsięwzięcia zgłaszane przez mieszkańców – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni. – Aby wydłużyć kadencje rad dzielnic konieczne jest wprowadzenie zmian do statutów. Nie chcemy ich wprowadzać bez wysłuchania uwag gdynian – podkreśla.

Ankieta konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów dzielnic miasta Gdyni w zakresie wydłużenia kadencji rad dzielnic z 4 do 5 lat

Badanie opinii mieszkańców jest przeprowadzane na obszarze wszystkich 22 dzielnic Gdyni. Wyrażenie opinii polega na zaznaczeniu odpowiedzi „tak” lub „nie”. Konsultacje są przeprowadzane w okresie od 19 lipca do 19 sierpnia 2018 r.  w formie ankiet:

1) elektronicznych, składanych z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego umieszczonego na stronie internetowej www.gdynia.pl;
2) na piśmie, przesyłanych pocztą do Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, na piśmie, bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 lub w Kancelarii BIS ul.10 Lutego 24 lub w biurach rad dzielnic.

Formularze ankiet zostaną udostępnione w okresie trwania konsultacji:
1) na stronie internetowej www.gdynia.pl;
2) w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni;
3) w biurach rad dzielnic.
 
Formularze ankiet będzie można pobierać i składać w każdym biurze rady dzielnicy, niezależnie od miejsca zamieszkania. O skutecznym złożeniu ankiety zdecyduje data wpływu. Ankiety złożone po 19 sierpnia 2018 r. nie będą rozpatrywane.