Co nowego

Przywróćmy zabytkom blask – ruszyły wnioski o dotacje

Na zdjęciach odrestaurowane zabytki: willa Sokola, odrestaurowane wejście do Uniwersytetu Morskiego, neon z fasady Sądu Rejonowego, sala rozpraw sądu rejonowego, budynek PLO

Na zdjęciu collage konserwacji zabytków// fot. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków i Bartłomiej Ponikiewski

16.12.2020 r.

Konsekwentna polityka miasta w kwestii ochrony zabytków przynosi efekty. Co roku dawne piękno odzyskują historyczne fasady, elementy wyposażenia i detale. Tylko w 2020 roku gdyński samorząd przeznaczył na restaurację zabytków kwotę 1.600.000 zł. W 2021 można się spodziewać nowej puli. Wnioski o dotacje celowe można składać do 10 stycznia 2021 roku.

 
Uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XVII/575/20 z 26 lutego 2020 r. rozszerzono budynki i obiekty, na które można uzyskać dotacje z budżetu miasta, o budynki figurujące w gminnej ewidencji zabytków.

Do 10 stycznia 2021 r. można składać wnioski o udzielenie z budżetu Gminy Gdynia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru oraz figurujących w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni.
 
Przypomnijmy, że budynki i obiekty, przy których prace mogą być dotowane z budżetu Gminy Miasta Gdyni, podzielone są na trzy grupy o różnym statusie ochrony, zakresie prac jaki może być dotowany i wysokości dotacji.

Do grupy 1 należą: budynki i obiekty lub ich części wpisane indywidualnie do rejestru zabytków. Dotacją mogą być objęte wszelkie prace związane z utrzymaniem, zachowaniem i odtworzeniem substancji zabytku, a jej wysokość może sięgnąć 75%.
 
Grupa 2 to budynki i obiekty objęte indywidualną ochroną zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w których zaliczono je do grupy A i jednocześnie figurujące w gminnej ewidencji zabytków. Ogólny zakres prac, które mogą być objęte dotacją: prace konserwatorskie przy elewacjach budynków i przy dachach (w przypadku widocznych dachów stromych) oraz przy historycznej stolarce okiennej i drzwiowej. Wysokość dotacji to 50%.

Do Grupy 3 należą: budynki i obiekty położone na obszarze Śródmieścia, uznanego za Pomnik Historii i zbudowane przed 1989 r. Ogólny zakres prac, które mogą być objęte dotacją: prace konserwatorskie przy elewacjach budynków i przy dachach (w przypadku widocznych dachów stromych) oraz przy historycznej stolarce okiennej i drzwiowej. W tej grupie znajdują się też budynki i obiekty figurujące w gminnej ewidencji zabytków. Dotacje można uzyskać na prace konserwatorskie przy elewacjach budynków. Wysokość dofinansowania na wszystkie prace wymienione dla 3 grupy wynosi 30%.
 
W przypadku występowania na elewacjach budynku z Grupy 2 lub 3 historycznych, szlachetnych wypraw tynkarskich (czyli mających indywidualny kolor, strukturę i fakturę), okładzin kamiennych, ceglanych lub ceramicznych, albo metalowych lub drewnianych detali architektonicznych, powstałych przed II wojną światową i zachowanych w oryginalnym stanie, które mają być poddane konserwacji, można ubiegać się o dofinansowanie tych prac w wysokości 75%.
 
Szczegółowe informacje dotyczące warunków ubiegania się o dotacje oraz obowiązkowy formularz wniosku dostępne są na stronie internetowej: www.gdynia.pl/dotacje.

Informacji na temat dotacji udziela także Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, e-mail: zabytki@gdynia.pl, tel. 58 66 88 343.