Co nowego

Szkoła w Gdyni uczy wspierana technologią

Uczniowie będą korzystać podczas zajęć z różnych technologii, w tym także robotyki, fot. Kamil Złoch

Uczniowie będą korzystać podczas zajęć z różnych technologii, w tym także robotyki, fot. Kamil Złoch

06.09.2019 r.

Od września działa w Gdyni jedna z 21 najbardziej innowacyjnych i rozwiniętych technologicznie placówek edukacyjnych na świecie. Zespół Szkół nr 8, obecny w programie Microsoft Flagship School, otrzymał właśnie tytuł Microsoft Showcase School. Gdyńska placówka stawia na zrównoważony rozwój uczniów oraz wsparcie dla nauczycieli. Od fundamentów szkoła została zaprojektowana w taki sposób, by stworzyć dzieciom i dorosłym przestrzeń, w której młodzi mogą kształcić się w rozmaitych dziedzinach: od nauki gotowania, przez kodowanie, aż po rozwój emocjonalny i zdobywanie tzw. umiejętności miękkich. Wszystko wspierane jest tu technologią.
 
Nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół nr 8 w Gdyni do tej pory funkcjonowali w ramach XVII Liceum Ogólnokształcącego oraz Szkoły Podstawowej nr 37. Od nowego roku szkolnego, po wielomiesięcznych staraniach nauczycieli oraz władz Gdyni powstała placówka, która w nowoczesny sposób kształci młodych ludzi oraz zapewnia wsparcie nauczycielom. Flagowa szkoła w Trójmieście jest jedną z 21 najbardziej innowacyjnych placówek zrzeszonych w programie Microsoft Flagship School.

Oficjalna inauguracja z udziałem przedstawicieli Microsoftu miała miejsce w piątek, 6 września. Na uroczystości obecna była też Wanda Buk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji.


 
Nietradycyjne, uwspółcześnione i w pełni ukierunkowane na młodych jest tutaj wszystko. Od przestrzeni aż po model kształcenia. W planie rozwoju budynku jest stworzenie ogrodu na dachu, na którym uczniowie i nauczyciele będą mogli wymieniać się doświadczeniami pod chmurką. W gdyńskiej placówce jest też kuchnia, w której dzieci będą mogły poznawać nowe smaki i komponować nowe przepisy. Wyjątkowe znaczenie ma tutaj technologia, a nauka przedmiotów STEM (ang. Science, Technology, Engineering, Mathematics) to dowód na kształcenie dzieci w duchu cyfrowych kompetencji, które za kilka lat wejdą do zestawu tzw. „must have”.
 
 - W naszej codziennej pracy najbardziej staramy się o to, by technologie Microsoft pomagały w rozwoju kompetencji ludzi w każdym zakątku świata. Program Microsoft Flagship School, w którym obecnie działa 21 szkół rozproszonych po całym globie, to dowód na to, że Microsoft celuje przede wszystkim w kształcenie cyfrowych kompetencji dzieci i młodzieży, ale także dba o ich mentorów, nauczycieli – mówi Cecylia Szymańska, dyrektor ds. edukacji w Microsoft.
 
W wielu szkołach istnieją obecnie pracownie komputerowe, dostępne są tablety, tablice multimedialne, a placówki wyposażone są w sieci komputerowe. Niestety nauczyciele nie zawsze mogą efektywnie z nich korzystać, ponieważ nie mają do wyłącznej dyspozycji komputerów, na których mogliby pracować i przygotowywać się do lekcji każdego dnia. Nauczyciele w Zespole Szkół nr 8 w Gdyni dysponują nimi natomiast na własny użytek. Mogą korzystać z urządzeń w dowolnym miejscu i o każdej porze, zarówno w szkole, podczas lekcji, w pokoju nauczycielskim, jak i w domu, np. przygotowując się do zajęć. Są to ich osobiste komputery służbowe. Wydajną pracę i bezpieczeństwo na najwyższym poziome zapewniają im biznesowe laptopy DELL Latitude serii 5300 z procesorem Intel® Core™ i5 oraz oprogramowaniem Windows 10 Pro. Oparte na platformie Intel® vPro™ komputery wyposażone w technologię Intel® Authenticate umożliwiającą bezpieczne, wieloskładnikowe, wspomagane sprzętowo uwierzytelnianie użytkowników. Dzięki temu postronne osoby nie będą mogły zalogować się do tych komputerów – nawet gdyby weszły w posiadanie hasła. Zatem edukacyjne dane uczniów i nauczycieli pozostają bezpieczne, a technologie informatyczne wykorzystywane w szkole są zgodne z RODO.


 
Szkoła w Gdyni jest miejscem przede wszystkim dla uczniów, ale także dla ich nauczycieli i rodziców. Od podstaw była projektowana tak, by w swoim działaniu zapewnić dzieciom edukację na poziomie, który dotrzymuje kroku technologicznym standardom.

- Gdynia oferuje edukację na najwyższym poziomie, a wyniki osiągane przez uczniów naszych szkół plasują nas w krajowej czołówce. Nowa szkoła może uchodzić za wzór na poziomie światowym. Stąd współpraca m.in. z firmą Microsoft. To pierwsza flagowa placówka Microsoft w Polsce, dziewiąta w Europie i dwudziesta pierwsza na świecie. Naszym zadaniem jest dać młodym gdynianom jak najszersze możliwości rozwoju. Ta szkoła zbudowana została według najwyższych światowych standardów. Jestem przekonany, że stworzyliśmy warunki, w których młodzi gdynianie będą chcieli się nie tylko uczyć, ale i spędzać wolny czas. Kompleks szkolno-przedszkolny, w ramach którego działać będzie liceum, szkoła podstawowa i przedszkole jest też miejscem dostępnym i przyjaznym dla całej lokalnej społeczności, dla wszystkich mieszkańców dzielnicy – podkreśla Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.

 - Program Flagowej Szkoły Microsoft dał naszemu zespołowi liderów zmiany nowy impuls do działania, spojrzenia na wizję rozwoju szkoły na nowo i jej zredefiniowania. Holistyczne spojrzenie na ucznia, przestrzeń edukacyjną i refleksyjne wykorzystanie technologii to główne obszary inspiracji. Ważnym elementem programu była także możliwość spotkania innowatorów edukacyjnych z całego świata, którzy podobnie jak my wytyczają nowatorskie edukacyjne szlaki – mówi Oktawia Gorzeńska, dyrektor Zespołu Szkół nr 8 w Gdyni.
 
W Zespole Szkół nr 8 w Gdyni uczniowie będą korzystali z usługi Microsoft Office 365 dla Edukacji. Każdy nauczyciel i wszyscy jego podopieczni będą mieli dostęp do technologii w szkole, ale też w domu. Wykorzystanie takich narzędzi, jak Microsoft Teams pozwoli wszystkim na komunikację oraz naukę i pracę zdalną na dokumentach.

Drukarki 3D to jeden z elementów wyposażenia szkoły, fot. Kamil Złoch
 
Innowacyjna szkoła w Gdyni wspierana jest przez partnerów, wśród których są Skriware, Photon, Nuadu, Revas, Euvic Services, Intel, Dell, Delkom oraz HP.
 
 - W prawdziwym interdyscyplinarnym duchu STEAM, dzięki rozwiązaniom Skriware, uczniowie będą mogli wykorzystać możliwości druku 3D w nauce standardowych przedmiotów szkolnych, a dzięki Skribotom nauczą się również budować i programować własne konstrukcje robotyczne. Wychowankowie szkoły będą mieli też wyjątkową okazję jako pierwsi korzystać z nowo powstających rozwiązań firmy. Nauczycielom z kolei, dedykowana jest interaktywna platforma online pod nazwą Akademia Skriware, na której znajdą pomysły na zajęcia i plany lekcji w duchu STEAM, oraz matweriały dla uczniów – mówi Karol Górnowicz, prezes Skriware. - Kiedy dołączałem do Skriware, jednym z pierwszych celów, które postawiłem sobie jako CEO, była praca nad wdrożeniem interdyscyplinarnego programu nauczania w rodzimych szkołach. Jestem niesamowicie dumny, że z inicjatywy Microsoft i przy naszym udziale, powstaje w Gdyni pierwsza w Polsce szkoła z dedykowaną edukacyjną ścieżką STEAM. Naszym wspólnym celem jest tak zmieniać polski krajobraz edukacyjny, aby uczniowie mieli dostęp do narzędzi i zasobów, które przygotują ich do wymagań zmieniającego się, współczesnego świata. Dzięki naszym rozwiązaniom i skali działalności Microsoft, ten cel staje się coraz bardziej realny.
 
Zespół Szkół nr 8 w Gdyni podczas oficjalnej inauguracji otrzymał tytuł Microsoft Showcase School – najbardziej modelowej szkoły w Polsce. W gronie podobnie wyróżnionych w Polsce jest jeszcze 7 innych placówek.

 • Inauguracja Zespołu Szkół nr 8 w programie Microsoft Flagship School, fot. Kamil Złoch
 • Inauguracja Zespołu Szkół nr 8 w programie Microsoft Flagship School, fot. Kamil ZInauguracja Zespołu Szkół nr 8 w programie Microsoft Flagship School, od lewej: Cecylia Szymańska (Microsoft), Bartosz Bartoszewicz (wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia), fot. Kamil Złochłoch
 • Inauguracja Zespołu Szkół nr 8 w programie Microsoft Flagship School, fot. Kamil Złoch
 • Inauguracja Zespołu Szkół nr 8 w programie Microsoft Flagship School, mówi Wanda Buk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, fot. Kamil Złoch, fot. Kamil Złoch
 • Inauguracja Zespołu Szkół nr 8 w programie Microsoft Flagship School, mówi Wanda Buk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, fot. Kamil Złoch, fot. Kamil Złoch
 • Inauguracja Zespołu Szkół nr 8 w programie Microsoft Flagship School, fot. Kamil Złoch
 • Inauguracja Zespołu Szkół nr 8 w programie Microsoft Flagship School, fot. Kamil Złoch
 • Inauguracja Zespołu Szkół nr 8 w programie Microsoft Flagship School, mówi Wanda Buk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, fot. Kamil Złoch, fot. Kamil Złoch
 • Inauguracja Zespołu Szkół nr 8 w programie Microsoft Flagship School, fot. Kamil Złoch
 • Inauguracja Zespołu Szkół nr 8 w programie Microsoft Flagship School, mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia, fot. Kamil Złoch
 • Inauguracja Zespołu Szkół nr 8 w programie Microsoft Flagship School, mówi Oktawia Gorzeńska, dyrektor szkoły, fot. Kamil Złoch
 • Inauguracja Zespołu Szkół nr 8 w programie Microsoft Flagship School, mówi Oktawia Gorzeńska, dyrektor szkoły, fot. Kamil Złoch
 • Inauguracja Zespołu Szkół nr 8 w programie Microsoft Flagship School, mówi Cecylia Szymańska, dyrektor ds. edukacji w Microsoft, fot. Kamil Złoch
 • Inauguracja Zespołu Szkół nr 8 w programie Microsoft Flagship School, od lewej: Bartosz Bartoszewicz (wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia), Wanda Buk (podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji), Oktawia Gorzeńska (dyrektor szkoły), fot. Kamil Złoch
 • Inauguracja Zespołu Szkół nr 8 w programie Microsoft Flagship School, fot. Kamil Złoch
 • Inauguracja Zespołu Szkół nr 8 w programie Microsoft Flagship School, fot. Kamil Złoch