Co nowego

Trzy firmy chcą zaprojektować skrzyżowania na Dąbrowie

Trzy firmy chcą zaprojektować skrzyżowania na Dąbrowie // fot. MGGP Aero / gdynia.polska3d.pl

Trzy firmy chcą zaprojektować skrzyżowania na Dąbrowie // fot. MGGP Aero / gdynia.polska3d.pl

05.07.2019 r.

Trwa analiza ofert złożonych w trakcie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy skrzyżowań: ul. Nowowiczlińskiej z ul. Rdestową oraz ul. Wiczlińskiej z ul. Mietową i ul.Koperkową w Gdyni.

W ogłoszonym pod koniec czerwca przetargu wpłynęły trzy oferty. Każda z nich przekroczyła kwotę 170 184,77 złotych brutto, którą miasto planowało przeznaczyć na realizację tej inwestycji. Oferta Jaros – Inżynieria Ruchu wyniosła 209 961 złotych brutto, Trasko Pracownia Projektowa 227 550 złotych brutto, a Nevora Projekt 174 660. Obecnie trwa analiza ofertowa.

- Jest to dla miasta bardzo ważna inwestycja. Docelowa przebudowa skrzyżowań ma przede wszystkim zmniejszyć uciążliwość ruchu pojazdów w ramach prac związanych z budową trasy S6. Rozpoczęcie prac nad budową tej drogi, spowoduje zwiększenie natężenia ruchu przez gdyńskie dzielnice. Musimy więc zastosować rozwiązania w celu usprawnienia przepustowości ruchu w naszym mieście – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

- Wybrany wykonawca zaprojektuje przebudowę skrzyżowań tak, aby droga i infrastruktura z nią związana znajdowała się na terenie stanowiącym własność Gdyni. Przy opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej, ważnym aspektem będzie uwzględnienie prawidłowego odwodnienia obszaru planowanej inwestycji – mówi Andrzej Ryński, z-ca Dyrektora ds. Infrastruktury z Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni.

W dokumentacji uwzględnione zostaną także :

- przebudowa skrzyżowania Nowowiczlińska z Rdestowa, w celu uzyskania trzech pasów ruchu, w tym osobnego pasu do skrętu w lewo i osobnego pasu do skrętu w prawo w ulicę Nowowiczlińską,
- przebudowa skrzyżowania ul. Wiczlińskiej z ulicami Koperkową i Miętową (wraz zaprojektowaniem przejść dla pieszych),
- projekt oświetlenia dostosowany do nowego układu drogowego,
- projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Nowowiczlińskiej z Rdestową, który ma zostać dostosowany do nowoprojektowanego układu drogowego oraz projekt nowej sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Wiczlińskiej z ul. Miętową. Sygnalizacja musi zostać przystosowana do włączenia do zintegrowanego systemu zarządzania ruchem Tristar.

Planowany odbiór dokumentacji projektowej ma nastąpić w listopadzie 2019 roku.