Co nowego

Tytan, anteny i ogrody deszczowe – naukowcy nagrodzeni

Na zdjęciu Wiktoria Lipińska

Na zdjęciu Wiktoria Lipińska, laureatka Nagrody Romualda Szczęsnego//mat. pras.

16.12.2020 r.

Elektrody nanostrukturyzowane, technologia 5G i adaptacja do zmian klimatu to tylko niektóre z projektów zgłoszonych do tegorocznej Nagrody Romualda Szczęsnego przyznawanej przez Prezydenta Miasta Gdyni. Na konkurs wpłynęło 14 prac. Zwyciężyła Wiktoria Lipińska. Doceniono ją za opracowanie procesu wytwarzania strukturyzowanych podłoży tytanowych, które mogą być wykorzystywane w narzędziach diagnostyki medycznej.

– Od blisko dwóch dekad Nagrodą Romualda Szczęsnego honorujemy tych, których pomysły, jak lubimy mawiać, mogą zmienić świat. Nowatorski oraz świetnie rokujący na przyszłość projekt Pani Wiktorii Lipińskiej był propozycją, której nie mogliśmy nie dostrzec. Technologia, która wspiera szybką i precyzyjną diagnozę chorób cywilizacyjnych, ale również chorób zakaźnych, to coś, czego nam teraz bardzo trzeba. W projektach wyróżnionych dostrzegliśmy nie tylko zaawansowanie techniczne, ale również poziom innowacyjności, a w przypadku projektu ogrodu deszczowego – adaptację do zmian klimatu, która wyznacza kurs zielonej polityki gdyńskiego samorządu. Gratuluję młodym naukowcom i życzę im dalszych sukcesów – mówi prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, który na podstawie nominacji kapituły konkursowej przyznaje nagrodę.

Laureatką tegorocznej Nagrody Romualda Szczęsnego jest Wiktoria Lipińska. Kapituła doceniła ją za pracę magisterską „Wytwarzanie i właściwości elektrochemiczne funkcjonalizowanych podłoży tytanowych”, zrealizowaną w Katedrze Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej pod opieką dr. hab. inż. Jacka Ryla, profesora Politechniki Gdańskiej (Wydział Chemiczny). Konsultantem pracy była dr hab. inż. Katarzyna Siuzdak, kierownik Pracowni Materiałów Funkcjonalnych Instytutu Maszyn Przepływowych PAN.

Celem nagrodzonej pracy było opracowanie procesu wytwarzania strukturyzowanych podłoży tytanowych, wzbogaconych nanocząstkami złota i modyfikowanych powierzchniowo enzymem, oksydazą glukozową. Wykonana przez nią praca jest szczególnie istotna, gdyż elektrody nanostrukturyzowane mogą być efektywnie wykorzystywane w narzędziach szybkiej i bardzo dokładnej diagnostyki medycznej chorób cywilizacyjnych, takich jak cukrzyca, ale również chorób zakaźnych.

Wiktoria Lipińska jest absolwentką kierunku Korozja. Za swoją pracę magisterką otrzymała nagrodę Dyplom roku 2019 Wydziału Chemicznego oraz nagrodę Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Młoda badaczka brała udział w projekcie LIDER „Innowacyjny biokompatybilny czujnik do bezinwazyjnego oznaczania glukozy” (LIDER/2/0003/L8/16/NCBR/2017). Obecnie kontynuuje badania nad nanostrukturyzowanymi materiałami na bazie tytanu, doktoryzując się pod opieką prof. Katarzyny Siuzdak. Ma na swoim koncie również publikacje, m.in. w prestiżowym Chemical Engineering Journal oraz Materials Research Express, a dwa kolejne manuskrypty są już po pierwszych recenzjach.

Tytułowi laureata nagrody towarzyszy gratyfikacja w wysokości 10 000,00 zł.

Przyznano również trzy równorzędne wyróżnienia w wysokości 3 000,00 zł:

  • dla mgr. inż. Kamila Trzebiatowskiego za pracę pt. Anteny na fale milimetrowe dla systemów 5G. Praca dyplomowa magisterska wykonana pod opieką dr. hab. inż. Krzysztofa Nyki, prof. PG (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki). 
  • dla mgr. inż. Mateusza Czelenia za pracę pt. Miniaturyzacja anteny ESPAR przy wykorzystaniu techniki druku 3D. Praca dyplomowa magisterska wykonana pod opieką dr. hab. inż. Łukasza Kulasa, prof. PG (Wydział Elektrotechniki, Telekomunikacji i Informatyki).
  • dla mgr inż. Moniki Kordy za pracę pt. Koncepcja do projektu ogrodu deszczowego przy Szkole Podstawowej nr 9 im. gen. Józefa Wybickiego w Wejherowie. Praca dyplomowa magisterska wykonana pod opieką dr hab. inż. Magdaleny Gajewskiej (Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska).

Nagrodę dla najlepszej pracy dyplomowej z zakresu nowoczesnych technologii obronionych na Politechnice Gdańskiej ustanowiono w roku 2002 dla uhonorowania i upamiętnienia gdynianina Romualda Szczęsnego, niespodziewanie zmarłego Dziekana Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Począwszy od roku 2010 oprócz Nagrody w wysokości 10 000 zł przyznawane są również wyróżnienia, maksymalnie trzy, po 3 000 zł. Na tegoroczny konkurs wpłynęło 14 prac z 7 wydziałów Politechniki Gdańskiej. Nominacje ustala Kapituła Nagrody, w skład której wchodzą profesorowie w wydziałów PG, które zgłosiły prace do konkursu oraz przedstawiciel prezydenta Gdyni – Pomorski Park Naukowo-Technologiczny. Na podstawie nominacji kapituły konkursowej nagrodę i wyróżnienia ostatecznie przyznaje Prezydent Miasta Gdyni.

Gratulujemy nagrodzonym.