Co nowego

Uwaga, mina! Neutralizacja we wtorek, 6 grudnia!

Neutralizacja miny, materiały archiwalne gdynia.pl

Neutralizacja miny, materiały archiwalne gdynia.pl

05.12.2022 r.

We wtorek, 6 grudnia, odbędzie się akcja wydobycia i unieszkodliwienia niewybuchu niemieckiej miny morskiej typu GC. Wiąże się to z ewakuacją ludności na zagrożonym obszarze oraz czasowym zamknięciem kilku instytucji. W tym czasie, choć plaże będą otwarte, to będzie obowiązywał zakaz wejścia do wody i kąpieli - od Babich Dołów do Gdańska.

Jedna tona trotylu 

W związku z dużym ładunkiem wybuchowym (ok. 1 tony TNT) zostanie ogłoszony alert RCB. Plaże nie będą zamknięte, ale będzie obowiązywał zakaz wejścia do wody i kąpieli na odcinku od Babich Dołów do Gdańska. Plaże na tym odcinku będą patrolować oddziały policji i WOT. Z kolei od strony morza zabezpieczenie rejonu detonacji będzie realizowane przez jednostki pływające Portu Gdynia, Marynarki Wojennej RP, policji oraz Straży Granicznej.

Marynarka Wojenna zaleca tego dnia ewakuację następujących miejsc: 

  • Budynku Muzeum Emigracji: oznacza to, że we wtorek, 6 grudnia, muzeum będzie otwarte po zażegnaniu niebezpieczeństwa, czyli po wyholowaniu miny poza główki portu Gdynia
  • Portowego Zakładu Opieki Zdrowotnej: przychodnia przy ul. Chrzanowskiego 3 w dniu akcji będzie nieczynna. Pacjenci zostali powiadomieni, przygotowano również komunikat głosowy dla osób chcących umówić się telefonicznie na wizytę w tym dniu, czyli we wtorek, 6 grudnia
  • firmy Gasten S.A.: siedziba firmy przy ul. Chrzanowskiego 8 w dniu akcji, czyli we wtorek, 6 grudnia, będzie nieczynna,
  • budynku mieszkalnego przy ul. Chrzanowskiego 11: administrator obiektu, firma Gestia, zamieściła już komunikat na klatkach schodowych o konieczności ewakuacji w dniu akcji, czyli we wtorek, 6 grudnia. Większość mieszkańców opuści budynek we własnym zakresie. Zgłoszono 4 osoby, którymi na czas akcji zaopiekuje się Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności. Osoby te zostaną przewiezione przez Straż Miejską do budynku PSP przy ul. Władysława IV, udostępniona będzie również sala MCZK

Wspólna akcja służb

Koordynacja działań odbędzie się z pomieszczenia Zarządu Portu Gdynia, gdzie prowadzony bedzie monitoring miejsca akcji. Podejmowane działania będą realizowane we współpracy: Marynarki Wojennej RP, Portu Gdynia, policji i Straży Miejskiej i Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności