Co nowego

Uwaga na przycinanie gałęzi! Trwa okres lęgowy ptactwa

Przeprowadzanie zabiegów pielęgnacyjnych w sytuacji, gdy na drzewie znajduje się ptasie gniazdo, czy to z jajami, czy pisklętami, to przestępstwo. Fot. SM Gdynia

Przeprowadzanie zabiegów pielęgnacyjnych w sytuacji, gdy na drzewie znajduje się ptasie gniazdo, czy to z jajami, czy pisklętami, to przestępstwo. Fot. SM Gdynia

Wiosna to tradycyjny czas przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach i krzewach. Od rana nierzadko do wieczora mieszkańcom wielu osiedli czy ulic towarzyszą odgłosy pracującej piły. Warto jednak wiedzieć, że trwa właśnie sezon lęgowy ptactwa. Przeprowadzanie zabiegów pielęgnacyjnych w sytuacji, gdy na drzewie znajduje się ptasie gniazdo, czy to z jajami, czy pisklętami, to przestępstwo. 

Termin między 1 marca a 15 października to  okres lęgowy większości gatunków ptaków. Wyjątkami są m.in. bieliki (ich okres lęgowy trwa od stycznia do lipca), wróble (od lutego/marca do sierpnia), czy jerzyki (od maja do sierpnia). Jednakże w zależności od panujących warunków pogodowych, te okresy mogą się nieznacznie przesunąć w czasie. 

Kiedy można usunąć gniazdo?  

Od zakazu usuwania gniazd ptasich rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt wprowadza od 16 października do końca lutego odstępstwo jedynie w przypadku usuwania gniazd z budynków lub terenów zieleni i tylko wtedy, gdy wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne. 

Są jaja i pisklęta? Żadnych zabiegów! 

Dobrze jest, przed przycinką gałęzi drzew czy krzewów sprawdzić, czy nie stały się domem dla ptaków. 

- Mamy wiosnę i jak co roku, wiosną przylatują do naszego kraju różne gatunki ptaków. Zarówno one, jak i te, które u nas zimowały, przystępują do okresu lęgowego. Dlatego musimy zwrócić na nie uwagę, kiedy prowadzimy zabiegi pielęgnacyjne na drzewach i krzakach – mówi Leonard Wawrzyniak, rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Gdyni. - W przypadku, gdy na drzewach i krzewach są ptasie gniazda, a w nich jaja lub pisklęta, to żadnych zabiegów pielęgnacyjnych nie przeprowadzamy - podkreśla. 

Straż reaguje na nielegalne wycinki 

Straż Miejska podejmuje interwencje w sytuacji, gdy na drzewach znajdują się gniazda i jednocześnie - w sposób nielegalny - są przeprowadzane przycinki. 

- Chciałbym zwrócić uwagę, żeby czego takiego nie robić – apeluje Wawrzyniak. - Jest to przestępstwo zagrożone karą  pozbawienia wolności. W sytuacji, gdy na drzewie znajdują się gniazda, nie możemy takich gałęzi ciąć, nie możemy na tym drzewie wykonywać żadnych zabiegów pielęgnacyjnych. Okres ochronny dla ptaków obowiązuje od 1 marca do 15 października. W sytuacji, gdy przycinka jest wymagana, a na drzewie znajdują się jednak gniazda, czy są jaja, pisklęta czy ptaki, to na podjęcie wszelkich działań pielęgnacyjnych wymagana jest zgoda z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Jeśli tego nie zgłosimy, a dokonamy takiej wycinki, to popełniamy przestępstwo – dodaje rzecznik gdyńskiej Straży Miejskiej. 

Dotkliwa kara 

Naruszenie zakazów – dodatkowo wchodzą w to przepisy dotyczące gatunków chronionych - jest wykroczeniem (art. 131 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody) i podlega karze aresztu albo grzywny. Dodatkowo, jeśli zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym będzie znacznych rozmiarów lub też szkoda w gatunkach chronionych będzie istotna, zastosowanie mogą mieć przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (art. 181). W przypadku podejrzenia naruszenia przepisów z zakresu ochrony gatunkowej incydent taki należy zgłosić do organów ścigania.

ikona

Zobacz także

Najnowsze