Co nowego

Wygodny transport miejski

fot. Gdynia.pl

fot. Gdynia.pl

08.07.2021 r.

Bezpieczna, ekologiczna i wygodna komunikacja miejska to w Gdyni priorytet. W ostatnich latach miasto zainwestowało w jej rozwój 250 milionów złotych, kupując m.in. 103 fabrycznie nowe pojazdy.


Miejski tabor zasiliło 59 autobusów, 8 midibusów i 36 trolejbusów. Te ostatnie stanowią obecnie 30% wszystkich pojazdów transportu miejskiego w Gdyni. Popularne trajtki można spotkać zarówno w wersji standardowej, jak i przegubowej. Wśród zakupionych pojazdów znalazły się także tzw. supertrolejbusy, czyli jednostki z podwójną homologacją: autobusową i trolejbusową. Wyposażone w drugi napęd z baterii akumulatorowych mogą przejechać co najmniej 35 km bez podłączenia do sieci trakcyjnej. Dzięki tym zakupom mieszkańcy mają do dyspozycji 4 nowe linie trolejbusowe na trasach, w części, niewyposażonych w sieć trakcyjną.

Nowe pojazdy komunikacji miejskiej są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także wyposażone m.in. w klimatyzację, nowoczesny system informacji pasażerskiej, wyświetlacze boczne pokazujące wszystkie przystanki i lokalizację pojazdu, gniazda USB czy pasy do mocowania rowerów.

Ponadto Gdynia realizuje unijny projekt SMACKER. W jego ramach powstała nowa oferta przewozowa dla dzielnicy Chwarzno-Wiczlino. Polega ona przede wszystkim na: wydłużeniu trasy linii 160 do osiedla Chwarzno Polanki i skierowaniu wszystkich kursów autobusów linii 147 ulicami Staniszewskiego i Zaruskiego, a także zwiększeniu częstotliwości kursowania autobusów ze Śródmieścia do Chwarzna i Wiczlina Niemotowa – do 5 min w dni powszednie w godzinach szczytowych.

Pozytywne zmiany mogą zaobserwować także ci, którzy planują podróż komunikacją zbiorową w Gdyni lub właśnie oczekują na przyjazd pojazdu. Na stronie internetowej ZKM Gdynia dostępne są informacje o rzeczywistym czasie odjazdu danej linii z poszczególnych przystanków. W czterech punktach pojawiły się także innowacyjne wiaty przystankowe zasilane dzięki fotowoltaice, a także ekrany w technologii e-papieru. Do tego 45 kolejnych przystanków zyskało informację przystankową w czasie rzeczywistym.

Pandemia była wyzwaniem również dla gdyńskiego transportu zbiorowego. Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni na bieżąco wprowadzał nowe rozwiązania oraz obostrzenia, które zapewniały bezpieczeństwo pasażerom oraz kierowcom, a także minimalizowały ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa. Gdynia, jako pierwsze miasto w Polsce, w ramach działań profilaktycznych wprowadziła oznakowanie siedzeń w autobusach i trolejbusach. Ich montaż zlecono jeszcze przed wprowadzeniem odpowiednich wytycznych przez rząd. Ponadto w pojazdach wyłączono z użytku pierwsze drzwi w pojeździe i przestrzeń przy kabinie kierowcy. Wprowadzono obowiązek wietrzenia pojazdów na pętlach czy zakaz sprzedaży karnetów biletowych. Pasażerowie nie musieli również korzystać z tzw. ciepłego guzika. Wdrożono także system monitorowania napełnienia pojazdów komunikacji miejskiej, na podstawie którego dostosowywano rozkłady jazdy lub uruchamiano kursy bisowe.

Transport zbiorowy w Gdyni stale się rozwija. Miasto otrzymało dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 70 mln zł na zakup elektrobusów z bateriami ładowanymi z urządzeń stacjonarnych. W planach jest również budowa odpowiedniej infrastruktury do ładowania zarówno na pętlach, jak i w zajezdni.