Co nowego

Zmiana taryfy opłat na liniach ZKM – ceny niższe niż rekomendowane

Od 3 kwietnia będą obowiązywać nowe stawki opłat za przejazdy komunikacją miejską w Gdyni. Fot. Marcin Gromadzki

Od 3 kwietnia będą obowiązywać nowe stawki opłat za przejazdy komunikacją miejską w Gdyni. Fot. Marcin Gromadzki

Zgodnie z niedawną rekomendacją Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, która dotyczyła zmian cen biletów w gminach wchodzących w skład związku, od 3 kwietnia będą obowiązywać nowe stawki opłat za przejazdy komunikacją miejską. Jednak decyzją prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka ceny niektórych biletów będą znacznie niższe niż stawki rekomendowane przez MZKZG i uchwalone przez gdyńskich radnych.


Przypomnijmy: w styczniu przedstawiciele 14 samorządów wchodzących w skład Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej przyjęli uchwałę, która rekomendowała nowe, maksymalne ceny biletów. Kolejno poszczególne rady gmin i miast przegłosowywały uchwały, zmieniające dotychczasowe ceny na rekomendowane przez Związek. Stosowną uchwałę w tej sprawie przyjęła również Gdynia. 

Przyczyny korekty taryfy opłat 

Z czego wynikają zmiany cen biletów? Gdynia, pomimo trudnej sytuacji finansowej samorządów, w budżecie miasta na nowy, 2023 rok, zwiększyła wydatki na komunikację miejską ze 166 na 181 milionów złotych. Jednak „dołożenie” kolejnych 15 milionów złotych na kursy autobusów i trolejbusów to jednak tylko kropla w morzu potrzeb. Kilkudziesięcioprocentowe wzrosty podstawowych składników kosztów (wynagrodzeń, paliw, energii elektrycznej, eksploatacji pojazdów czy zewnętrznych usług) wymusiły dalsze poszukiwanie środków. Kryzys najsilniej uderza m.in. w korzystającą wyłącznie z elektrycznych trolejbusów miejską spółkę PKT – tutaj wydatki na energię elektryczną wzrosną o 60%. Z kolei inny z miejskich przewoźników, spółka PKM musi z kolei liczyć się z podwyżką cen gazu o blisko 66%

Budżet miasta nie jest w stanie pokryć kolejnych wydatków. Problemy miast i gmin w całym kraju są takie same – są rezultatem  niekorzystnych zmian prawnych, związanych z wprowadzeniem przez rząd tzw. Polskiego Ładu. Z niego właśnie wynikają mniejsze dochody. Zarówno do Gdyni, jak i innych gmin w Polsce dochody z podatku PIT, które były jednymi z najważniejszych dochodów każdego samorządu, trafią o wiele niższej kwocie. Obok mniejszych dochodów dziurę budżetową pogłębiają coraz większe wydatki w niemal każdym aspekcie funkcjonowania miasta. To powody, dla których nie tylko Gdynia, ale i pozostałe samorządy zrzeszone w MZKZG przyjęły uchwały zmieniające taryfy opłat w przejazdach komunikacją miejską. 

Dzieci i młodzież jeżdżą bezpłatnie 

Mimo tak trudnej sytuacji budżetowej gminy, katalog bezpłatnych przejazdów gdyńską komunikacją miejską nie zmienia się. Za przejazdy nie płacą dzieci i młodzież, mieszkańcy Gdyni. Z opłat zwolnione są również osoby z niepełnosprawnościami, duże rodziny, a także seniorzy po osiągnięciu określonego wieku. Pełen katalog osób, uprawnionych w Gdyni do bezpłatnych przejazdów znajduje się tu – kliknij link

Zmiana taryfy – jak kształtować się będą ceny biletów jednoprzejazdowych i czasowych?       

Zmiany obejmą ceny biletów jednorazowych i okresowych oraz karnetów sprzedawanych w pojazdach. Warto tu jednak podkreślić, że przyjęte w Gdyni nowe stawki za przejazdy komunikacją miejską, które będą  obowiązywać od 3 kwietnia, w wielu przypadkach są o wiele niższe od tych, przyjętych uchwałą Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej. 

Warto podkreślić, że w następstwie uchwalenia przez Radę Miasta Gdyni uchwały o cenach maksymalnych, Prezydent Miasta Gdyni nie ustalił cen za usługi gdyńskiej komunikacji zbiorowej na maksymalnym możliwym poziomie. Przykładowo, maksymalną cenę biletu miesięcznego określono na kwotę 176 zł, a biletu semestralnego na kwotę 333 zł. Prezydent Wojciech Szczurek jednak zdecydował się na obniżenie tych cen do poziomu odpowiednio 142 zł w przypadku miesięcznego biletu imiennego i 299 zł.  Najtańszy bilet: jednoprzejazdowy, jednorazowy, ulgowy w sieci obsługiwanej przez ZKM Gdynia będzie kosztował 2,40 zł. Przy tych zmianach cenach pamiętać należy również, że wielu pasażerów gdyńskiej komunikacji miejskiej, jak członkowie dużych gdyńskich rodzin, seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, a także dzieci i młodzież szkolna, mają nadal bezpłatne przejazdy.

Rekomendowana przez MZKZG i przyjęta przez gdyńskich radnych cena biletu jednorazowego jednoprzejazdowego na liniach zwykłych i nocnych miała wynosić 6 zł (będzie wynosić 4,80 zł), cena biletu imiennego miesięcznego miała wynosić maksymalnie 176 zł (tymczasem cena zawiera się w przedziale od 103 do 126 zł, w zależności od wybranej strefy taryfowej), a maksymalna cena biletu semestralnego – 333 zł (5-miesięczny semestralny to od 3 kwietnia koszt 299 zł).  

Oto ceny biletów jednoprzejazdowych i czasowych od 3 kwietnia, w kilku przypadkach również niższe niż uchwalone przez gdyńskich radnych: 

 • bilety 75-minutowe lub 1-przejazdowe ważne na liniach zwykłych i nocnych, obowiązujące dotychczasowo – zostaną zastąpione biletami wyłącznie 1-przejazdowymi, ważnymi na linie zwykłe, pospieszne i nocne – w tej samej cenie (bilet normalny – 4,80 zł), 
 • bilety 75-minutowe lub 1-przejazdowe na linie zwykłe, pospieszne i nocne, zostaną zastąpione biletami 75-minutowymi ważnymi na linie zwykłe, pospieszne i nocne w cenie 6 zł (przypominamy, że bilety 75-minutowe umożliwiają poruszanie się różnymi środkami transportu i skorzystanie w czasie, w którym obowiązują, nie z jednego, lecz z kilku przejazdów i przesiadek),  
 • bilety 24-godzinne – nowa cena wynosi 22 zł za bilet normalny. 

Co z karnetami? 

W pojazdach gdyńskiej komunikacji miejskiej będą dostępne dwa rodzaje karnetów dwuodcinkowych, składających się z dwóch biletów ulgowych. Karnet 24-godzinny będzie kosztować 22 zł i złożony będzie z dwóch odcinków po 11 zł każdy. Dostępny będzie też karnet 75-minutowy w cenie 6 zł, złożony z dwóch odcinków po 3 zł

Zmiana cen biletów miesięcznych 

Ceny biletów miesięcznych będą kształtować się w następujący sposób: 

 • imienny normalny ważny na linie zwykłe i nocne w strefie taryfowej Gdyni – nowa cena wynosi 103 zł (bilet na okaziciela – 122 zł), 
 • imienny normalny ważny na linie zwykłe, pospieszne i nocne w strefie taryfowej Gdyni – nowa cena wynosi 115 zł (bilet na okaziciela – 136 zł), 
 • imienny normalny ważny na linie zwykłe, pospieszne i nocne w strefie taryfowej Sopotu albo Rumii albo gm. Kosakowo albo gm. Żukowo albo gm. Szemud albo gm. Wejherowo – nowa cena wynosi 81 zł (bilet na okaziciela – 96 zł), 
 • imienny normalny ważny na linie zwykłe, pospieszne i nocne w strefie taryfowej Rumi, Redy i miasta Wejherowa, albo gm. Wejherowo i Rumi – nowa cena wynosi 108 zł (bilet na okaziciela – 128 zł), 
 • imienny normalny ważny na linie zwykłe, pospieszne i nocne w obrębie sieci komunikacyjnej – nowa cena 126 zł (bilet na okaziciela – 142 zł). 

Bilety semestralne – nowe taryfy 

Zmiany cen biletów semestralnych: 

 • semestralny imienny ważny na linie zwykłe i nocne w strefie taryfowej Gdyni: 4-miesięczny – nowa cena to 194 zł, 5-miesięczny - 242 zł
 • semestralny imienny ważny na linie zwykłe, pospieszne i nocne w strefie taryfowej Gdyni: 4-miesięczny – nowa cena to 217 zł, 5-miesięczny -271 zł
 • semestralny imienny ważny na linie zwykłe, pospieszne i nocne w strefie taryfowej Sopotu albo Rumi albo gm. Kosakowo albo gm. Żukowo albo gm. Szemud albo gm. Wejherowo: 4-miesięczny – nowa cena to 152 zł, 5-miesięczny – 190 zł
 • semestralny imienny ważny na linie zwykłe, pospieszne i nocne w strefie taryfowej Rumi, Redy i miasta Wejherowa, albo gm. Wejherowo i Rumi – nowa cena to 205 zł (bilet na okaziciela – 257 zł),
 • semestralny imienny ważny na linie zwykłe, pospieszne i nocne w obrębie sieci komunikacyjnej – 4-miesięczny – nowa cena to 239 zł, 5-miesięczny to 299 zł.

Nowe stawki za ceny biletów zostaną wprowadzone 3 kwietnia 2023 roku w Gdyni oraz we wszystkich miastach i gminach obsługiwanych przez ZKM w Gdyni

Ceny biletów jednorazowych 

ceny biletów jednorazowych. Mat. ZKM Gdynia

Tabela prezentująca ceny biletów jednorazowych. Fot. mat. ZKM Gdynia

Ceny biletów okresowych 

Ceny biletów okresowych. Fot. mat. ZKM Gdynia

Tabela prezentująca ceny biletów okresowych. Fot. mat. ZKM Gdynia

 • ikonaOpublikowano: 28.03.2023 12:19
 • ikona

  Autor: Zygmunt Gołąb (z.golab@gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 28.03.2023 15:59
 • ikonaZmodyfikował: Magdalena Czernek
ikona

Zobacz także

Najnowsze