Zmiany w organizacji ruchu w związku z Verva Street Racing Zmiany w organizacji ruchu w związku z Verva Street Racing
Gdynia Energetyczna

Czego nie wolno spalać w piecu?
Szanuj powietrze, ono daje życie!

Mamy najczystsze powietrze w Polsce!
Nie wolno spalać:
·         kartonów po mleku i sokach
·         opakowań plastikowych po płynach i napojach (PET)
·         plastikowych kubków i opakowań po produktach spożywczych
·         plastikowych butelek po olejach
·         opakowań plastikowych po artykułach gospodarstwa domowego (po płynach, szamponach, mydłach i innych produktach kosmetycznych)
·         foli, woreczków foliowych, reklamówek
·         ubrań, szmat, obuwia,
·         zabawek,
·         gazet kolorowych,
·         zużytych pieluch jednorazowych,
·         płyt laminowanych,
·         płyt wiórowych,
·         ram okiennych drewnianych i plastikowych,
·         podkładów kolejowych,
·         mebli,
·         drewna malowanego, lakierowanego i impregnowanego,
·         opon.
 
Podczas spalania śmieci powstaje szkodliwy dym zawierający m.in.:
·         pyły, które powodują szkodliwe dla zdrowia człowieka zanieczyszczenie metalami ciężkimi,
·         tlenek węgla (czad), który powoduje uszkodzenia układu krążenia i ośrodkowego układu nerwowego (osłabienie pamięci, utrata łaknienia, utrata czucia w palcach, senność w dzień i bezsenność w nocy, upośledzenie psychiczne),
·         tlenek azotu, który powoduje podrażnienia, a nawet uszkodzenia płuc,
·         dioksyny i furany, które powodują choroby nowotworowe,
·         dwutlenek siarki, który powoduje trudności z oddychaniem i jest przyczyną kwaśnych deszczy,
·         chlorowodór, który w połączeniu z wodą tworzy kwas solny,
·         cyjanowodór- tworzy z wodą kwas pruski.
 
Co można spalać w gospodarstwach domowych - poza opałem:
·         papier, tekturę i drewno,
·         odpady kory i korka,
·         odpady z gospodarki leśnej,
·         trociny, wióry i ścinki,
·         mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury.
 
UWAGA !
„Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.” (art. 191 ustawy o odpadach – Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.) Kara może wynieść nawet 5.000 zł.
 
Jeśli zauważysz niepokojący Cię dym z komina, zadzwoń i poinformuj Straż Miejską tel. 986.