Zmiany w organizacji ruchu w związku z Verva Street Racing Zmiany w organizacji ruchu w związku z Verva Street Racing
Gdynia innowacyjna

Ciepłolubni uszczelniają domowy budżet

Badanie pozwala na wykrycie wad konstrukcyjnych, wskazanie nieszczelnych okien i ram okiennych, źle izolowanych ścian i podłóg, czy drzwi o niskich parametrach izolacyjności, fot. gdynia.pl
Trwa ostatni tydzień działań związanych z badaniami termowizyjnymi w Gdyni. Celem akcji była redukcja niskiej emisji, zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa użytkowania budynków oraz wzrost efektywności energetycznej obiektów na terenie miasta.

Ciepłolubni”, to wspólna inicjatywa trzech partnerów: Miasta Gdyni, wytwórcy ciepła sieciowego - PGE Energia Ciepła S.A. oraz dystrybutora ciepła sieciowego - OPEC Sp. z o.o.

W tym roku w ramach projektu „Termowizja, czyli jak uszczelnić domowy budżet – edycja II” właściciele, zarządcy oraz administratorzy 120 wielorodzinnych budynków mieszkalnych skorzystali z bezpłatnych badań kamerą termowizyjną, czyli najnowocześniejszą, bezinwazyjną metodą diagnozy miejsc, gdzie utrata ciepła jest największa. Takie badanie pozwala na wykrycie wad konstrukcyjnych, wskazanie nieszczelnych okien i ram okiennych, źle izolowanych ścian i podłóg, czy drzwi o niskich parametrach izolacyjności.

Dzięki badaniom zostaną wykazane straty w energii, czyli jak ciepło „ucieka” z budynku przez ściany i dach. Badanie termowizyjne wykonane w ubiegłym roku w 229 budynkach pozwoliło na wykrycie wad konstrukcyjnych, wskazanie nieszczelnych okien i ram okiennych, źle izolowanych ścian i podłóg, czy drzwi o niskich parametrach izolacyjności.- Po udanej zeszłorocznej edycji i sukcesie również tegorocznej mam dobrą wiadomość dla właścicieli budynków, którzy dotychczas nie mieli jeszcze możliwości skorzystania z bezpłatnych badań termowizyjnych. Planuję kontynuację programu w przyszłym roku – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent ds. rozwoju.

Badanie kamerą termowizyjną wykonuje się przy możliwie dużej różnicy temperatur na zewnątrz i wewnątrz budynku.

- Dlatego czekaliśmy na dłuższe ochłodzenie – mówi wykonawca badań Marek Kitliński, właściciel firmy TERMOCENT z Krakowa. - Dodatkowo badamy również tak ważne dla mieszkańców parametry wewnątrz budynku, jak jakość powietrza w budynku: CO2, temperatura, wilgotność, punkt rosy, pyły: PM10, PM 2,5, formaldehydy.

Spodziewanym efektem projektu będzie dostarczenie wiedzy, która pozwoli na podjęcie działań w zakresie poprawy efektywności energetycznej, ulepszenia izolacji mieszkań i domów, zwiększenia wydajności ogrzewania, co ostatecznie przełoży się na oszczędności w domowych budżetach mieszkańców.

- Zmniejszenie zużycia energii to równocześnie zmniejszenie zużycia paliw kopalnych, redukcja emisji CO2 i gazów cieplarnianych i ograniczenie negatywnego oddziaływanie człowieka na klimat – mówi Hanna Górecka-Banasik z Samodzielnego Referatu ds. Energetyki, pomysłodawca i koordynator projektu.

Jaka technologia została zastosowana?

Badanie kamerą termowizyjną wykonuje się przy możliwie dużej różnicy temperatur na zewnątrz i wewnątrz budynku. Pozwala to na wykrycie wad konstrukcyjnych, wskazanie nieszczelnych okien i ram okiennych, źle izolowanych ścian i podłóg, czy drzwi o niskich parametrach izolacyjności.

Badania uwzględniają takie parametry jak:

- współczynnik przenikania ciepła U [W/(m2K)]
- stan uszczelek stolarki okiennej i drzwiowej
- stan izolacji budynku
- odwrócony ciąg wentylacji
- współczynnik temperaturowy określający ryzyko częstej kondensacji pary wodnej na
przegrodach nieprzezroczystych (ryzyko tworzenia się grzybów i pleśni) fRsi [-]

Możliwości pozyskania środków związanych z poprawą efektywności energetycznej zarządcy budynków wielorodzinnych szukać mogą poprzez skorzystanie np. z premii termomodernizacyjnej lub pozyskiwanie tzw. „białych certyfikatów”.

Więcej o możliwych źródłach finansowania inwestycji.

Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku udział mieszkańców w badaniach jest całkowicie bezpłatny.

Więcej o projekcie.