Aktualności

Sprawdź, co się zmieniło w systemie odbioru odpadów

www.wyrzucam.to

www.wyrzucam.to

03.01.2020 r.

Nowy rok przyniósł zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Śmieci odbierają teraz cztery firmy. Ustawa nałożyła na wszystkich obowiązek ich segregacji, nie jest to już wybór, ale obowiązek. Decyzją ministerstwa musimy również segregować dodatkową frakcję - odpady BIO dlatego na nieruchomościach pojawiły się nowe pojemniki koloru brązowego, do których należy te odpady wrzucać.
 
Kolejną nowością jest to, że kartony po sokach i mleku i wszelkie inne opakowania wielomateriałowe należy wrzucać do żółtych pojemników (na plastik i metal), a nie jak dotąd, do papieru.
 
Na stronie internetowej www.wyrzucam.to znajdują się wszystkie zmiany i potrzebne informacje. Warto tam zajrzeć i sprawdzić, kiedy są odbierane śmieci i czy zmieniły się w  terminy odbioru poszczególnych kategorii odpadów na naszej nieruchomości. W zakładce: kiedy to? (http://wyrzucam.to/kiedy-to.html) można znaleźć harmonogram odbioru pozostałości po segregacji, odpadów bio i pozostałych kategorii odpadów, w podziale na dzielnice. Gdynia, podobnie jak poprzednio, jest podzielona na 7 sektorów.
 
Na stronie www.wyrzucam.to zamieszczone zostały także aktualnie obowiązujące stawki opłat.  Od nowego roku wprowadzone zostały częściowe zwolnienia z opłaty:
  • 2,50 zł miesięcznie - dla gospodarstw domowych w zabudowie jednorodzinnej, które zadeklarowały posiadanie kompostownika i kompostowanie bioodpadów,
  • 15 zł miesięcznie - dla gospodarstw domowych, w których zamieszkują mieszkańcy, których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690 i 1818).
Sama zmiana stawek oraz to, że wcześniej na danej nieruchomości zadeklarowano brak selektywnej zbiórki odpadów nie oznacza obowiązku składania nowej deklaracji. Będzie to konieczne tylko w przypadku tych nieruchomości, w których są lokale użytkowe oraz gdy właściciel nieruchomości będzie chciał skorzystać z wyżej wymienionych zwolnień.

- Przygotowaliśmy nowe ulotki z instrukcją segregacji. Są one rozdawane mieszkańcom zabudowy wielorodzinnej przez zarządców, a w zabudowie jednorodzinnej wraz z harmonogramami odbiorów odpadów - dostarczane przez firmy wywozowe. Znajdą  je Państwo najprawdopodobniej w swoich skrzynkach pocztowych. Zachęcam, aby zachować taką ulotkę i zaglądać do niej w miarę potrzeby, ponieważ zawiera najważniejsze informacje i kontakty związane z gospodarką odpadami komunalnymi w Gdyni – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.