Informator dla osób niepełnosprawnych

Zaproszenie do lektury elektronicznego Biuletynu Informacyjnego PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął publikację elektronicznego Biuletynu Informacyjnego PFRON pn. eBIFRON.
Powyższa publikacja dostępna jest pod adresem internetowym http://ebifron.pfron.org.pl/index.php jak również na stronie podmiotowej Funduszu www.pfron.org.pl.
Wydane numery eBIFRON mają charakter niezależnych od siebie informatorów, zróżnicowanych pod względem tematycznym. Zawarto w nich, m.in.:
- praktyczne informacje na temat ulg i uprawnień, a także możliwości skorzystania z pomocy środków PFRON - "ABC osoby niepełnosprawnej",
- podstawowe zasady wspierania rynku pracy osób niepełnosprawnych - "ABC rynku pracy",
- zasady tworzenia tekstów łatwych w czytaniu adresowanych szczególnie do osób z dysfunkcjami poznawczymi - niepełnosprawnych intelektualnie, mających problemy z czytaniem, dyslektyków czy chociażby cudzoziemców - "PFRON łatwy w czytaniu".
Odbiorcami wymienionych i następnych informatorów mogą być indywidualne osoby niepełnosprawne i ich rodziny, pracodawcy, praktycznie wszyscy zainteresowani problematyką niepełnosprawności.
Planowane są kolejne publikacje.
PFRON zachęca do lektury elektronicznego Biuletynu.