Konkurs – Gdynia bez barier

XIX edycja konkursu "Gdynia bez barier"

XIX edycja konkursu

XIX edycja konkursu "Gdynia bez barier"

19.01.2018 r.

XIX edycja konkursu "Gdynia bez barier"


Gdynia od kilku lat konsekwentnie realizuje politykę społeczną mającą na celu pełne i aktywne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu miasta. W listopadzie 2000 roku Rada Miasta Gdyni uchwaliła "Program kompleksowych działań na rzecz osób niepełnosprawnych". Spektakularną inicjatywą jest cykliczny konkurs "Gdynia bez barier", którego celem jest wyróżnienie wszystkich instytucji, organizacji i osób prywatnych - autorów pomysłów i udogodnień (już istniejących, bądź będących w fazie projektu), pomagających przełamać stereotypy związane z postrzeganiem osób niepełnosprawnych. W konkursie nagradzane są inicjatywy przyczyniające się do likwidacji barier architektonicznych, komunikacyjnych i społecznych, utrudniających życie osobom niepełnosprawnym.
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16 stycznia 2018 r. została ogłoszona XIX edycja konkursu „Gdynia bez barier”.
 
Zasady konkursu:
1. Przystępujący do konkursu składa wniosek, który powinien zawierać:
- imię i nazwisko lub nazwę instytucji zgłaszającej,
- imię i nazwisko lub nazwę instytucji nominowanej,
- tytuł programu i cel,
- propozycję innowacji i rozwiązań,
- kategorię (architektoniczna, społeczna, komunikacyjna, inna).
2. Wniosek nie powinien przekraczać objętości 5 stron formatu A-4.
3. Wniosek może złożyć osobiście autor pomysłu lub osoba trzecia - typująca autora, obiekt, czy program. Wniosek może też nominować Kapituła konkursu.
4. Instytucje i osoby prawne przedstawiają programy już zrealizowane.
Nagrodami w konkursie są:
- medal Prezydenta Miasta Gdyni "Gdynia bez barier",
- prawo użytkowania logo "Gdynia bez barier" na wszystkich obiektach, produktach i korespondencji nagrodzonego,
- dzieło wykonane przez niepełnosprawnego artystę.

Finał XIX edycji konkursu "Gdynia bez barier" planowany jest na 21 maja 2018 roku.

Wnioski konkursowe należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: ‘Konkurs „Gdynia bez barier” – XIX edycja’ w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, przesłać  e-mailem na adres: niepelnosprawni@gdynia.pl, bądź nadsyłać pocztą. Termin składania prac konkursowych (osobiście, nadesłanych pocztą i pocztą e-mail) upływa 19 lutego 2018 roku.