Kultura

Inwestujemy w kulturę – podsumowanie kadencji

W centrum Witomina działa Biblioteka Witomino (fot. Przemysław Kozłowski)

W centrum Witomina działa Biblioteka Witomino (fot. Przemysław Kozłowski)

Polityka kulturalna miasta to ewenement w skali kraju. Gdynia od wielu lat konsekwentnie realizuje zapisaną w strategii rozwoju wizję budowy nowoczesnego miasta w oparciu o kulturę.

Najważniejsze filary kulturotwórcze miasta to: 

GDYNIA FILMOWA - rozwój Gdyni na polu filmu to efekt wieloletniej, świadomej strategii Miasta
 • Gdynia została członkiem Sieci Miast Kreatywnych UNESCO w 2021 roku – jako Miasto Filmu. To okazja do współpracy z miastami o podobnych doświadczeniach z całego świata. Zyskujemy cenne kontakty z przedstawicielami sektora kreatywnego, planujemy wspólne projekty i dzielimy się dobrymi praktykami. Naszymi partnerami w Sieci stały się miasta z Hiszpanii (Valladolid i Terrassa), Niemiec (Poczdam) czy Korei (Busan).
 • Rozwój koncepcji i formuły Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, w tym m.in. nowe propozycje programowe i nastawienie na ekologiczne rozwiązania. Poziom Festiwalu, który ma od kilku lat status festiwalu narodowego, nie ucierpiał pomimo trudnych lat pandemii – wciąż cieszy się popularnością wśród trójmiejskiej publiczności i uznaniem środowiska filmowego. 
 • Rozwój infrastruktury filmowej – niezwykły obiekt Gdyńskiego Centrum Filmowego, którym dysponujemy od 2015 roku jest siedzibą Gdyńskiej Szkoły Filmowej; kinem studyjnym należącym do sieci Europa Cinemas, ale jest także przestrzenią realizacji licznych projektów filmowych, takich jak Millenium Doc Against Gravity. 
 • Plenerowe projekty filmowe oraz realizowane przez NGO- sy: funkcjonujące od lat Kino Letnie oraz systematycznie rozwijające się kino dzielnicowe. 
 • Wspieranie nowych inicjatyw organizacji pozarządowych, poprzez organizowanie otwartych konkursów ofert – w 2023 roku na projekty filmowe rozdysponowano w ten sposób 167 850 zł, w 2024 roku pula środków wynosi 200 000 zł.      
GDYNIA – HUB KREATYWNOŚCI 

Gdynia jako miasto powstała dzięki śmiałej wizji jednostek oraz innowacyjności i kreatywności mieszkańców, którzy przełamywali szablonowe myślenie, wybierali śmiałe rozwiązania. Również dzisiaj Gdynia wspiera organizacje pozarządowe, a więc mieszkańców – organizując otwarte konkursy ofert, dba o stały rozwój interesujących projektów instytucji oraz NGOsów działających w dziedzinie kultury.  
Główne inicjatywy budujące kreatywny potencjał Miasta:    
 • Wspierane przez miasto działania Stowarzyszenia Traffic Design – wystawy, akcje miejskie, instalacje, interwencje, szyldy, murale, a także organizacja Biennale Designu i Sztuki Miejskiej. 
 • Projekt tuBaza na Kolibkach – w tym działania projektowe, warsztaty stolarskie i inne animacje wykorzystujące zasoby gdyńskiego sektora kreatywnego.  
 • Halo Kultura – nowa przestrzeń w podziemiu Miejskich Hal Targowych, w której twórcy i animatorzy kultury prowadzą swoje pracownie oraz realizują projekty artystyczne.   
 •  Gdynia Design Days – coroczny festiwal poświęcony współczesnemu designowi, w tym szczególnie innowacjom we wzornictwie, nowatorskim technologiom i ekologicznym rozwiązaniom, na którym gościmy przedstawicieli sektora kreatywnego z Polski i ze świata.
 • Polskie Projekty Polscy Projektanci – cykl unikalnych wystaw poświęconych największym nazwiskom polskiego wzornictwa, który jest realizowany w Gdyni już od 10 lat we współpracy pomiędzy Muzeum Miasta Gdyni i Gdyńskim Centrum Designu. 
 
GDYNIA LITERACKA

Dlaczego Gdynia inwestuje w literaturę oraz w Nagrodę Literacką? Ponieważ literatura kształtuje naszą wyobraźnię, wiedzę, emocje, natomiast – odwołując się do prof. Przemysława Czaplińskiego – nagrody literackie są czynnikiem stymulującym i przeobrażającym kulturę i formy partycypowania w kulturze. Z perspektywy Nagrody Literackiej GDYNIA widoczne są najważniejsze zmiany zachodzące zarówno w literaturze, jak i szerzej w kulturze.
Inwestycje w projekty literackie i rozwój czytelnictwa w Gdyni w ostatnich latach to m.in.: 
 • Rozwijanie formuły Nagrody Literackiej GDYNIA oraz festiwalu Miasto Słowa, który z okazjonalnego wydarzenia towarzyszącego Nagrodzie GDYNIA staje się całorocznym projektem czytelniczym.
 • Rozwój Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej – w 2024 roku odbędzie się jej 17. edycja. 
 • Modernizacja infrastruktury Biblioteki Gdynia oraz rozszerzanie profilu działania filii wchodzących w skład sieci w kierunku: mediateki, centrum życia dzielnicy, tzw. Trzeciego Miejsca. W latach 2018-2024 powstało aż 7 nowych obiektów bibliotecznych, m. in. w dzielnicach: Witomino, Pustki Cisowskie, Chylonia i Cisowa. Prawie 25 mln zł w kończącej się kadencji przeznaczono na stworzenie nowoczesnej sieci bibliotecznej.
 
 
KULTUROTWÓRCZE WARTOŚCI 

Kultura jest narzędziem miasta w tworzeniu więzi społecznych, przeciwdziałaniu wykluczeniu i kreowaniu pozytywnych zmian. Działania te realizuje m.in. poprzez:
 • Teatr Gdynia Główna – aktywny aktor w procesie rewitalizacji dzielnic, jak również integracji uchodźców z Ukrainy, w tym w latach 2022-2023 realizujący ze środków UNICEF wyjątkowy projekt teatralny integrujący młodzież z doświadczeniem uchodźczym. 
 • Dom Filmowy – inkluzyjne i integrujące działania Domu Filmowego skierowane są głównie do dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem kulturalnym. Projekty te realizowane są od lat dzięki wsparciu finansowemu Miasta Gdyni, w tym: 
 1. Witaminacja – projekt skupiający się na audiowizualnych i muzycznych opowieściach mieszkańców Witomina o ich dzielnicy; 
 2. Booktrailer – warsztaty realizacji krótkiej formy filmowej dla dzieci. 
 • Muzeum Emigracji w Gdyni – realizujące stale projekty integrujące i prospołeczne, przeciwdziałające wykluczeniu. 
Miasto stale wspiera inicjatywy mające na celu krzewienie kultury regionalnej, a także pogłębianie tożsamości gdyńskiej i budowanie wspólnoty lokalnej. Głównym realizatorem jest w tym zakresie Kaszubskie Forum Kultury, które nie tylko gromadzi i udostępnia tysiące publikacji, ale i organizuje bezpłatne wykłady, lekcje języka kaszubskiego, warsztaty rękodzieła i wystawy związane z kulturą Pomorza oraz Gdyni. 
 
GDYNIA MUZYCZNA 

Gdynia jest gospodarzem rozpoznawalnych marek muzycznych w Polsce i Europie takich jak: Open’er Festival, Ladies’ Jazz Festival, Festiwal Kultur Świata GLOBALTICA, CudaWianki, ale także ważnych dla miasta cyklicznych koncertach muzyki klasycznej (Niedziela Melomana i Koncerty Muzyki Promenadowej), festiwalu Gdynia Classica Nova oraz edukacyjnego projektu muzycznego Historia Rock&Rolla, którego gospodarzem jest dziennikarz muzyczny Piotr Metz. 
 
KULTURA W OBLICZU WYZWAŃ

Podsumowując charakterystykę kulturalną Gdyni nie sposób przecenić znaczenia dwóch wyjątkowych projektów: Falochronu Kultury i programu „Kultura Łączy Siły”, które powstały tuż po ogłoszeniu w Polsce lockdownu związanego z pandemią COVID-19, w marcu 2020 roku. W tamtym dramatycznym momencie dzięki kreatywności, nowatorskim pomysłom i niezwykłemu zaangażowaniu gdyńskiego sektora kultury, Gdynia jako pierwszy samorząd w Polsce realizował pionierskie projekty wspierające lokalnych artystów, animatorów kultury i mieszkańców w wielu wymiarach: finansowym, psychicznym i wspólnotowym.
W ramach obydwu projektów wydatkowano wówczas ponad 585 tys. zł, a wsparcie uzyskały setki osób pracujących w lokalnym sektorze kreatywnym. W tamtym okresie samorząd gdyński pokazał, że duch twórców miasta jest tym, co stanowi o DNA miasta, a Gdynia ciągle jest tym miastem, w którym tętni życie artystyczne i kulturalne.

 • ikonaOpublikowano: 03.04.2024 14:59
 • ikona

  Autor: Redakcja portalu Gdynia.pl (wydz.komsp@gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 04.04.2024 18:38
 • ikonaZmodyfikował: Małgorzata Omachel - Kwidzińska
ikona

Zobacz także