Aktualności

Gdynia świadoma i ekologiczna – podsumowanie kadencji

Park Centralny (fot. Przemysław Kozłowski)

Park Centralny (fot. Przemysław Kozłowski)

Jednym z bardziej aktualnych pomysłów jest potrzeba postawienia na równoważność – uwzględnienie natury w procesie rozwoju. Zmienia się infrastruktura, ale zmienia się także podejście mieszkańców. Gdynia to także szereg działań związanych z zielenią. W ramach realizacji inwestycji, parków, nasadzeń zieleni przyulicznej w latach 2018-2023 udało się posadzić łącznie 8 000 drzew i ponad 320 000 krzewów. Dbałość o różnorodną roślinność przy miejskich nasadzeniach szanuje historyczne rozwiązania, czego przykładem może być Park Centralny czy urządzenie zieleni na Kamiennej Górze.


Gdynianki i gdynianie coraz częściej świadomie podchodzą do ekologii i jakości życia w mieście, m.in. poprzez zgłaszanie projektów z tego zakresu w ramach Budżetu Obywatelskiego.

W zakresie ograniczenia zanieczyszczenia powietrza są realizowane następujące działania:
 • miejskie dotacje ekologiczne na zmianę źródeł ogrzewania i odnawialne źródła energii – 754 dotacje – prawie 2 mln zł (dofinansowanie WFOŚiGW 350 tys. zł),
 • obliczamy i obniżamy ślad węglowy – 1 201 tys. ton ekwiwalentu CO2/oznacza to 4,9 t CO2 na statystycznego gdynianina / w 2020 roku obniżenie emisji gazów cieplarnianych o 43% do 2030 roku.

Inne działania, które mają wpływ na spowolnienie i złagodzenie negatywnych zmian klimatu to:
 • wsparcie małej retencji i zakładanie ogrodów deszczowych – 130 inwestycji,
 • miejskie dotacje dla mieszkańców na likwidację szamb i przyłączy do miejskiej sieci kanalizacyjnej – 53 nieruchomości,
 • likwidacja 80 ton azbestu w zasobach mieszkaniowych gdynianek i gdynian,
 • termomodernizacja budynków, co zmniejsza zużycie energii – 14 mieszkalnych budynków komunalnych i 17 placówek oświatowych.

Działania w zakresie bezemisyjnego transportu – zarówno indywidulanego, jak i publicznego:
 • 83 ogólnodostępne punkty ładowania elektryków o małej i dużej mocy zainstalowane w 48 stacjach,
 • pierwsze w Polsce „electric street” na Chwarznie-Wiczlinie i w Wielkim Kacku – gdzie parkujesz, tam ładujesz wprost z latarni miejskiej,
 • flota elektrycznych autobusów i punkty ładowania.
„Kosmiczna kieszonka” - park kieszonkowy przy ul. Steyera
„Kosmiczna kieszonka” - park kieszonkowy przy ul. Steyera (fot. Wydział Ogrodnika Miasta Gdyni)


Zielona Gdynia


Zrealizowane w latach 2019-2023 parki kieszonkowe to 6680 m² atrakcyjnej, zielonej przestrzeni w dzielnicach Gdyni. Do dziś powstało ich już 16.

Oto lista:
 • „Ziołowa oaza” na skrzyżowaniu ulic Miętowej i Tymiankowej,
 • „Stacja Kieszonka” przy ul. Starodworcowej,
 • Kieszonka przy ul. Sakowicza, „Na fali” przy ul. Morskiej,
 • Park kieszonkowy na skrzyżowaniu ulic Kapitańskiej i Surmana,
 • Park kieszonkowy przy ul. Kilińskiego,
 • „Kosmiczna kieszonka” przy ul. Steyera,
 • Park kieszonkowy przy ul. Abrahama,
 • „Na książkę” przy ul. bpa Dominika,
 • „Po drodze” przy ul. Ujejskiego i Reja,
 • Park kieszonkowy przy ul. Lipowej,
 • Park kieszonkowy przy ul. Sępiej z rabatą deszczową,
 • „Kieszonka Mieszczańska” przy ul. Nowogrodzkiej,
 • Park kieszonkowy przy ul. Świeckiej,
 • Park kieszonkowy przy MDK,
 • Park kieszonkowy na placu Górnośląskim,
 • Park kieszonkowy przy ul. Dantyszka.


Pomniki przyrody


W 2022 roku z najcenniejszych drzew w Gdyni zostało utworzonych 68 nowych pomników przyrody, a w 2023 roku – kolejne 8. Łącznie ochroną pomnikową objęto 76 drzew.

Ukryty w cieniu drzew biologiczny staw w Parku Centralnym zaprasza ptaki, owady i płazy (fot. Mirosław Pieślak)
Ukryty w cieniu drzew biologiczny staw w Parku Centralnym zaprasza ptaki, owady i płazy (fot. Mirosław Pieślak)

Park Centralny


Trzy etapy inwestycji, które zamieniły starszą, częściowo zdegradowaną parkową przestrzeń w centrum Gdyni w zupełnie nową, pełną różnych funkcji zieloną atrakcję w samym sercu miasta. Miejsce rekreacji i wypoczynku dla wszystkich mieszkańców, niezależnie od wieku czy sprawności ruchowej.

Pierwszy etap Parku Centralnego oddano do użytku w 2019 roku, drugi – w 2020 roku, a budowę etapu trzeciego zakończono w 2023 roku. Niemal połowę całkowitej powierzchni parku (87 424,00 m²) zajmuje zieleń urządzona (37 496, 5 m²). Składa się na nią: 187 drzew, 11 664 szt. krzewów, 4 385 pnączy, 40 869 szt. bylin, w tym 21 314 traw ozdobnych i 40 311 roślin cebulowych.

Poza zielenią, ścieżkami i małą architekturą mamy: ogród sensoryczny, zewnętrzne siłownie, wybieg dla psów, place zabaw dla najmłodszych, rozbudowany skatepark, dwie fontanny, w tym multimedialna, polana piknikowa, staw biologiczny, tor wrotkarski/rolkarski, trasy biegowe, zimową ślizgawkę, parking podziemny dla 270 aut.

Koszt inwestycji to 82 mln zł.

Nagrody dla Gdyni


Gdynia była wielokrotnie nagradza za swoje proekologiczne działania. Nasze miasto doceniano w konkursie „Eco-Miasto”.
 
W 2020 roku – za wykorzystanie nowoczesnych narzędzi i włączanie w działanie różnych grup, co zaowocowało m.in. wysokimi poziomami recyklingu, projektami obywatelskimi i badaniami nad przetwarzaniem odpadów.
 
W 2021 roku – za gospodarkę wodną, w tym: kompleksowe podejście i różnorodność działań w zakresie gospodarki wodnej – w tym za ochronę ujęć wody, ograniczanie strat wody, zaangażowanie służb miejskich w kontrole poprawności podłączeń do sieci kanalizacyjnych oraz szeroko zakrojoną społeczną kampanię na rzecz picia kranówki wraz z montowaniem poidełek w budynkach użyteczności publicznej.
 
W 2022 roku – nagroda główna w kategorii „Efektywność energetyczna” za działania proklimatyczne, które mają na celu dbałość o środowisko i poprawę jakości życia mieszkańców.
 
W 2023 roku – wyróżnienie dla miasta powyżej 100 tys. mieszkańców w kategorii „Zrównoważona mobilność”.

ikona

Zobacz także