Odpady

Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

W wykonaniu obowiązku nałożonego przepisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity opublikowany w Dz. U. z 2017r., poz. 1289) podajemy wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie miasta Gdyni, które przekazały Prezydentowi Miasta Gdyni informacje, o których mowa w przepisie art. 45 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015r., poz. 1688):

L.P. Nazwa firmy i adres siedziby Miejsce zbierania odpadów na terenie Gdyni Nr wpisu w rejestrze GIOŚ Telefon nr
1. Komunalny Związek Gmin
"Dolina Redy i Chylonki"
ul. Konwaliowa 1,
81-651 Gdynia
ul. Konwaliowa 1 E0000033Z 58 624 66 11
2. Spółdzielnia Pracy Złomowiec
ul. Lęborska 1a,
80-386 Gdańsk
ul. Węglowa 26 E0008633Z 58 620 12 82

601 598 215
3. PRSP Sanipor Sp. z o.o.
ul. Sportowa 8,
81-300 Gdynia
ul. Handlowa 12 E0000267Z 58 785 76 49
4. STENA RECYCLING Sp. z o.o.,
ul. Ogrodowa 58,
00-876 Warszawa
ul. Chwaszczyńska 129-149 E0000001ZPRBP 58 667 01 01
5. POLCOPPER Sp. z o.o. ,
Przysieka Polska , ul. Przemysłowa 16,
64-030 Śmigiel
ul. Pucka 30 E0002340ZR 662 762 361
6. REMONDIS Sp. z o.o.,
ul. Zawodzie 16,
02-981 Warszawa
ul. Hutnicza 42 E0000225Z 58 782 28 70
7. ODYLION Sp. z o.o. i Sp. K.,
ul. Syta 114z/1,
02-987 Warszawa
ul. Handlowa 10 E0022753Z 58 783 37 68

Szczegółowych informacji na temat zasad i rodzaju przyjmowanego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przez wyżej wymienione podmioty uzyskać można kontaktując się bezpośrednio z tymi podmiotami.

Niezależnie od powyższego, mieszkańcy Gdyni mają następujące możliwości pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:
1)  bezpłatny odbiór z usługą wyniesienia bezpośrednio z domu/mieszkania – usługa realizowana przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, na telefon: 58 624 66 11,

2)  zabranie starego sprzętu przez sklep dostarczający do domu nowe urządzenie tego samego typu; do zabrania starego sprzętu zobowiązana jest także firma kurierska dostarczająca nowe urządzenie (podstawa prawna: art. 37 ust. 1 i 2 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym),

3)  dostarczenie starego urządzenia do jednego z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (5 działa na terenie miasta Gdyni – lokalizacje punktów dostępne są TUTAJ, 1 działa przy Zakładzie Zagospodarowania Odpadów „Eko Dolina” z siedzibą w Łężycach przy al. Parku Krajobrazowego),

4)  przekazanie starego urządzenia w trakcie objazdowych zbiórek odpadów niebezpiecznych (harmonogram objazdowych zbiórek odpadów niebezpiecznych na terenie miasta Gdyni znajduje się TUTAJ),

5)  dostarczenie starego urządzenia do sklepu sprzedającego sprzęt RTV/AGD o powierzchni sprzedaży co najmniej 400 m2, który ma obowiązek przyjąć zużyty mały sprzęt RTV/AGD (żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm) bez konieczności zakupu nowego sprzętu (podstawa prawna: art. 37 ust. 3 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym).


Więcej informacji na temat zasad gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Gdyni znajdą Państwo na stronie internetowej www.wyrzucam.to