Od 4 lipca ul. Świętojańska jednokierunkowa - sprawdź szczegóły Od 4 lipca ul. Świętojańska jednokierunkowa - sprawdź szczegóły
Zapraszamy ptaki do Gdyni

Zapraszamy ptaki do Gdyni - XXII edycja 2020

Karmniki konkursowe 2019

Karmniki konkursowe 2019

08.01.2020 r.

Przed nami XXII edycja konkursu ZAPRASZAMY PTAKI DO GDYNI

 
Organizujemy już XXII edycję konkursu „Zapraszamy ptaki do Gdyni”. W tym roku również zachęcamy wszystkich do zbudowania karmnika lub budki lęgowej. Konkurs jest również okazją do edukowania mieszkańców na temat prawidłowych zasad dokarmiania ptaków.

Prace będą oceniane w dwóch równorzędnych kategoriach – budka lęgowa i karmnik. Autorom 10 najlepszych prac w każdej kategorii zostaną przyznane nagrody rzeczowe. Komisja konkursowa może przyznać także do 10 wyróżnień w każdej kategorii oraz ewentualne nagrody specjalne. Wszystkim uczestnikom zostanie wręczona nagroda pocieszenia w postaci pamiątkowego kubka.

PAMIĘTAJ!

  • Jeden uczestnik konkursu – jedna praca (budka lub karmnik).
  • Do konkursu nie można zgłaszać budek lęgowych i karmników zakupionych w sklepach.
  • Nie oceniamy prac pomalowanych farbami. Prace powinny być wykonane z surowego drewna lub sklejki wodoodpornej odpowiedniej grubości.
  • Konstrukcja karmnika i budki powinna umożliwiać ich czyszczenie.
  • Prace złożone w konkursie stają się własnością organizatora i zgodnie z postanowieniami regulaminu po rozstrzygnięciu konkursu zostaną rozdane instytucjom, szkołom i mieszkańcom Gdyni, którzy wyrażą chęć umieszczenia ich na swoim terenie i zobowiążą się do dbania o nie.
  • Organizator nie przewiduje rezerwowania i zwracania prac.
 
Budki i karmniki należy dostarczyć do siedziby Wydziału Środowiska przy ul. 10 Lutego 24, w dniach 20.01-07.02.2020 r. (informacja w portierni).
Ostateczny termin przyjmowania prac konkursowych, zgodnych z Regulaminem, upływa 07 lutego 2020 roku o godzinie 15:45.
Zwycięzcy zostaną wyłonieni do dnia 14.02.2020 r., o czym szkoły zostaną poinformowane drogą mailową.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać od pracownika Wydziału Środowiska pod numerem telefonu 58 668 84 78.

Do pobrania:

Plik pdf Regulamin "Zapraszamy ptaki do Gdyni -2020"