Uwaga! Od 10 do 15 czerwca nastąpi przerwa w dostawie ciepła na potrzeby ciepłej wody do 6 dzielnic Gdyni. Szczegóły w komunikacie.
Nauka

Gdynia wspiera uczniów i nauczycieli w czasie pandemii

Nauczycielka i uczniowie w czasie lekcji w Szkole Podstawowej nr 47 w Gdyni. Fot. Paweł Kukla

Gdynia wspiera uczniów i nauczycieli w czasie pandemii // fot. Paweł Kukla

Badania jakości relacji szkolnych, pomoc psychologiczna, program wsparcia dla ósmoklasistów i maturzystów – to tylko niektóre działania, jakie miasto kieruje w czasie pandemii do gdyńskich nauczycieli, uczniów i ich rodziców. To szeroki program wsparcia, który jest szczególnie potrzebny w tym trudnym czasie, kiedy wiele osób boryka się z poczuciem niepokoju i niepewności. Jaka konkretnie to pomoc? O tym podczas specjalnej konferencji opowiadali: wiceprezydent Gdyni Bartosz Bartoszewicz oraz przedstawiciele gdyńskich instytucji odpowiedzialnych za edukację, zdrowie i wsparcie psychologiczne.


Ostatni rok zmienił życie wszystkich. Wprowadzane przez rząd obostrzenia, a także dynamiczna sytuacja epidemiczna wystawiają naszą wytrzymałość na próbę. Każdy inaczej radzi sobie z izolacją i utrudnionymi kontaktami z rodziną, współpracownikami czy rówieśnikami. Problem ten nie omija gdyńskich nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Dlatego ważne jest odpowiednie wsparcie. Od początku pandemii Gdynia wiele działań kieruje właśnie do tych grup. Podczas czwartkowej konferencji prasowej przedstawili je: Bartosz Bartoszewicz - wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia, Maciej Dębski - prezes Fundacji Dbam o Mój Z@sięg, Oktawia Gorzeńska z Akademii Przywództwa Edukacyjnego, Przemysław Lebiedziński - dyrektor Zespołu Placówek Specjalistycznych w Gdyni, Anna Melki - dyrektor Gdyńskiego Centrum Zdrowia oraz Aneta Grygiel-Dorszewska - zastępca naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdyni.

– Jako samorząd czujemy misję, jaką jest wspieranie mieszkańców naszego miasta. Wyszliśmy z założenia, że wdrożenie skutecznych rozwiązań wymaga dogłębnej analizy. Bo dobrze działający samorząd to taki, który potrafi bardzo szybko reagować na zmieniające się potrzeby. Dlatego przeprowadziliśmy własne badania i ankiety,w których pytaliśmy uczniów, ich rodziców i nauczycieli o to, jakie formy wsparcia są im potrzebne. Na tej podstawie dobraliśmy odpowiednie rozwiązania. To nie tylko wsparcie merytoryczne, ale też psychologiczne. Co ważne, z naszych działań korzystają nie tylko gdynianie, ale też osoby z innych części kraju – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.


Jakie konkretnie formy wsparcia oferuje Gdynia?

Badania jakości relacji szkolnych


Edukacja w gdyńskich szkołach to nie tylko zdobywanie wiedzy, ale przede wszystkim budowanie więzi między uczniami, nauczycielami i rodzicami. Pandemia zmieniła dotychczasowe podejście do nauki, a także utrudnia bezpośrednie kontakty. Zdalne nauczanie ma ogromny wpływ na relacje w społeczności szkolnej. Pokazują to już wstępne wyniki badań dotyczących jakości relacji szkolnych, które są prowadzone w gdyńskich placówkach oświatowych. Wystartowały jesienią ubiegłego roku. Ich wyniki pokażą, jak naprawdę wyglądają relacje między uczniami, nauczycielami a rodzicami. W ich efekcie szkoły otrzymają konkretne rekomendacje działań, które poprawią więzi społeczne, a także poziom zadowolenia wszystkich grup. Badanie jest realizowane w ramach zadania publicznego pn. „Ocena jakości relacji panujących wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrektorów w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni”. Zakończyły się badania ilościowe uczniów. Ankiety wypełniło 6093 młodych gdynian. Wciąż trwają badania wśród nauczycieli i rodziców.

– Jesteśmy już po badaniach wśród uczniów. Widzimy, że około 20 procent uczniów, którzy brali udział w ankiecie, wymaga opieki, większej obserwacji i wsparcia. Mają niską wolę życia, nie lubią swoich szkół i nauczycieli i odczuwają skutki pandemii – mówi Maciej Dębski - prezes Fundacji Dbam o Mój Z@sięg, która realizuje badanie.

W ankiecie zapytano m.in. o subiektywną ocenę aktualnego samopoczucia psychicznego w porównaniu do okresu sprzed pandemii. Ponad 35 procent uczniów odpowiedziało, że czuje się trochę gorzej, prawie 28 procent, że bardzo podobnie. 19 procent oceniło swoje samopoczucie jako dużo gorsze, a ponad 8 procent jako dużo lepsze.

Zapytano też, jaką formę nauki wolą uczniowie. Ponad 32 procent z nich stwierdziło, że bardziej odpowiada im nauczanie stacjonarne, 15 procent opowiedziało się za formą zdalną, a 14 procent za modelem hybrydowym. Młodzież zdecydowanie stwierdziła także, że uczą się bardziej efektywnie podczas zajęć stacjonarnych. A co w swoich szkoła chcieliby zmienić? Liczą przede wszystkim na nowe przestrzenie edukacyjne, lepsze warunki techniczne, lepszych nauczycieli, ciekawsze lekcje czy reorganizację systemu szkolnego.

Więcej na temat wstępnych wniosków można przeczytać na stronie Gdynia.pl.

W maju lub czerwcu ruszą badania jakościowe, czyli konsultacje online z dyrektorami, rodzicami, uczniami i nauczycielami. Pełen raport ma się pojawić w czerwcu tego roku.

Uczestnicy konferencji

Wsparcie dla ósmoklasistów i maturzystów


Ostatni rok nie sprzyjał temu, aby zdobywać wiedzę w przystępny i przyjazny sposób. Dlatego miasto zadbało o to, aby maturzyści oraz ósmoklasiści, którzy w tym roku zdają egzaminy, otrzymali odpowiednie i dostosowane do ich potrzeb wsparcie merytoryczne.

– W trudnym czasie pandemii szczególna troska należy się ósmoklasistom i maturzystom, którzy w tym roku będą zdawać egzaminy. Pomyśleliśmy o tym, żeby przygotować cały pakiet działań skierowany do tych grup. Zapytaliśmy uczniów, rodziców i dyrektorów o to, jaka pomoc byłaby im najbardziej potrzebna w tym czasie. Odzew był duży. Ponad tysiąc osób odpowiedziało na pytania ankietowe i wskazało nam kierunek działań, które później przygotowaliśmy. W ramach pomocy przewidziany jest szeroki wachlarz wsparcia. Ruszyły już repozytoria, czyli zebrane z sieci jakościowe materiały edukacyjne pomocne w przygotowaniach do egzaminów. Kolejny krok to konsultacje i webinaria dla uczniów, rodziców i nauczycieli – mówi Oktawia Gorzeńska z Akademii Przywództwa Edukacyjnego.

W ramach działań ruszyły już „Akademia Ósmoklasisty” i „Akademia Maturzysty”. Uczniowie już mogą korzystać z materiałów udostępnionych online. Wkrótce ruszą konsultacje przedmiotowe w grupach i online, a także spotkania, podczas których maturzyści i ósmoklasiści dowiedzą się więcej na temat pracy z arkuszem egzaminacyjnym. Będą też webinaria na temat metod skutecznego uczenia się i motywacji.

Rodzice uczniów będą mogli wziąć udział w webinariach z psychologiem na temat efektywnych metod nauki do egzaminów, wspierania i motywowania swojego dziecka.

Przygotowano także pakiet szkoleń online dla nauczycieli języka polskiego, matematyki i języka obcego. Wszystko po to, aby mogli oni przygotować potem uczniów do pracy z arkuszem egzaminacyjnym w zakresie wyżej wymienionych przedmiotów. Szkolenia poprowadzą osoby z dużym doświadczeniem pracy w kuratorium.

Wsparcie psychologiczne


W dobie pandemii oprócz wsparcia merytorycznego ważne jest również wsparcie psychologiczne. Od grudnia działa gdyński telefon zaufania dla dzieci i młodzieży „Co u ciebie?”. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku, w godz. 12.00-20.00pod numerem telefonu: 585 00 88 85. Dyżury pełnią tam dyplomowani psychodzy oraz młodzi ludzie, którzy kończą studia psychologiczne i przeszli specjalistyczne szkolenie przygotowujące do kontaktu z dziećmi i młodzieżą.

– Realizując potrzebę wsparcia dzieci i młodzieży w Gdyni, stworzyliśmy specjalną linię, która łączy w sobie klasyczny telefon zaufania i czat. Jest też specjalna strona internetowa skierowana do gdyńskich uczniów. Wszystko, co na niej widać, zostało skonsultowane z młodzieżą – mówi Przemysław Lebiedziński, dyrektor Zespołu Placówek Specjalistycznych w Gdyni.

Od marca działa też specjalna strona internetowa www.coucb.pl. Można komunikować się tam ze specjalistami na czacie. Coucb ma charakter anonimowy, co pozwala poczuć się bezpiecznie.  

Poza godzinami funkcjonowania linii można zostawić wiadomość na stronie. Specjaliści odpowiedzą na nią w najbliższym dniu roboczym.

Co ciekawe ze wsparcia na czacie korzystają nie tylko uczniowie z Gdyni, ale i z innych części kraju.

Grafika ze strony internetowej coucb.pl

Wsparcie dla nauczycieli


Miasto pamięta również o tym, że w trudnym czasie pandemii muszą się odnaleźć także nauczyciele. Im również potrzebne jest odpowiednie wsparcie, m.in. psychologiczne. Gdyńskie Centrum Zdrowia prowadzi szereg działań w tym zakresie. To m.in. wykupienie 141 voucherów do prywatnych gabinetów psychologicznych. Mogą z nich korzystać nauczyciele, którzy potrzebują wsparcia. Każdy voucher obejmuje 3 godziny konsultacji z psychologiem. Wystarczy skontaktować się z Gdyńskim Centrum Zdrowia.

– Program pomocy to również szkolenia dla kadry pedagogicznej, np. na temat rozumienia dziecka czy pomagania mu w kryzysach dorastania. Do tej pory wzięło w nich udział ponad 200 nauczycieli. Szkolenia są współfinansowane przez gdyński samorząd i realizowane systematycznie – mówi Anna Melki, dyrektor Gdyńskiego Centrum Zdrowia.

Gdynia dofinansowuje też działalność organizacji pozarządowych wyspecjalizowanych w udzielaniu wsparcia dzieciom i ich rodzicom. Nauczyciele wiedzą, jakie organizacje działają w mieście i jakiej pomocy udzielają. Dzięki temu mogą kierować rodziców do wyspecjalizowanych jednostek.

Dyrektor Gdyńskiego Centrum Zdrowia przypomniała również o innej formie wsparcia dla dzieci i rodziców. W naszym mieście działa ośrodek profilaktyki, diagnozy i leczenia problemów dzieci i młodzieży oraz ich rodzin „Wspieranie i Rozwijanie – WiR”. Prowadzi program skierowany do osób, które nie ukończyły jeszcze 18 lat i ich rodzin. Oferuje on: wsparcie psychologiczne, konsultacje rodzinne /psychoedukacyjne czy psychiatryczne, diagnozę integracji sensorycznej, trening umiejętności społecznych czy EEG biofeedbacku. Do tej pory z jego pomocy skorzystało 54 dzieci i ich rodziny. Na przyjęcie do ośrodka oczekuje 25 osób.

Do ośrodka przyjmowane są dzieci: z zaburzeniami rozwojowymi, które wykazują trudności wychowawcze, dzieci po traumatycznych przeżyciach czy takie, cierpiące z powodu pandemii oraz dzieci zgłoszone przez specjalistów celem diagnozy i objęcia ich programem wsparcia.

Ośrodek działa przy ul. Śmidowicza 49. Osoby, które potrzebują pomocy mogą się zgłaszać pod nr tel. 531 255 697. Potem przeprowadzona zostanie konsultacja kwalifikacyjna. Wymagana jest także zgoda na działania specjalistyczne.

Więcej informacji w artykule na Gdynia.pl.

W Gdyni cały czas działają także placówki udzielające świadczeń w obszarze zdrowia psychicznego w ramach ubezpieczenia w NFZ:

  • poradnia psychologiczna dla dzieci przy ul. Wioślarskiej 12, nr tel. 58 727 29 17,
  • poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży przy ul. Traugutta 9, nr tel. 58 727 29 17.

Rodzice lub opiekunowie prawni mają także możliwość skorzystania z pomocy w jednej z trzech poradni psychologiczno-pedagogicznych na terenie naszego miasta.

Gminne programy pomocowe


Podczas spotkania podsumowano również realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Infoholizmowi na lata 2018-2020. Projekt zakończył się w grudniu 2020 roku. Miał on podnieść świadomość w zakresie zagrożeń, które płyną z internetu, szczególnie w kontekście cyberprzemocy.

– Badanie ewaluacyjne pokazało, że nasze działania, które zaprojektowaliśmy w zupełnie innej rzeczywistości, bo w rzeczywistości przedpandemicznej, okazały się adekwatne do tego, czego potrzebują gdyńscy uczniowie, nauczyciele, rodzice, a także inni mieszkańcy Gdyni. Działania dedykowaliśmy nie tylko społeczności szkolnej, ale wyszliśmy z nimi trochę szerzej, również do seniorów. Były bardzo uniwersalne, dlatego łatwo można było przenieść je do przestrzeni wirtualnej. To m.in. warsztaty online, a także telefon zaufania i infolinia, która okazała się ogromnym wsparciem dla uczniów czy nauczycieli. Wnioski z działań, które przeprowadziliśmy, są takie, że część z nich powinniśmy kontynuować. Nowy program będziemy pisać w najbliższym czasie i chcemy wdrożyć go jeszcze w pierwszej połowie tego roku – mówi Aneta Grygiel-Dorszewska, zastępca naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdyni.

Miasto szykuje nowy program wsparcia dotyczący depresji. Ma on być realizowany w ramach zadania pod hasłem „Wspieranie działań w zakresie profilaktyki depresji wśród dzieci i młodzieży”.

– Dzieci, które mocno dotknęła izolacja społeczna, borykają się ze stresem, strachem. Dlatego chcemy zaplanować takie działania, które będą skierowane bezpośrednio do uczniów, nauczycieli i rodziców. Chcemy stworzysz kampanię społecznościową, dzięki której będzie można dowiedzieć się więcej na temat depresji i tego, jak sobie z nią radzić czy gdzie zgłosić się po pomoc – dodaje Grygiel-Dorszewska.

Według założeń w kwietniu ma zostać ogłoszony konkurs na realizację programu. Projekt potrwa do 2022 roku. Miasto przeznaczyło na ten cel 260 tysięcy ze środków budżetu miasta.

Zapis konferencji jest dostępny poniżej:

  • ikonaOpublikowano: 25.03.2021 15:03
  • ikona

    Autor: Redakcja portalu Gdynia.pl (wydz.komsp@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 01.04.2021 13:48
  • ikonaZmodyfikował: Redakcja portalu Gdynia.pl
ikona

Zobacz także