1326 (1026) 2018-06-15 - 2018-06-21

Dziennikarze i media polonijne wyróżnieni

Dziennikarze z Czech, Kanady, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Ukrainy to tegoroczni laureaci Nagród im. Macieja Płażyńskiego. Są one przyznawane przedstawicielom mediów, którzy mówią o Polsce i Polakach i promują wiedzę o naszym kraju za granicą. Jury wybrało zwycięzców spośród pięćdziesięciu zgłoszeń. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 9 czerwca w Muzeum Emigracji.

Nagrodami im. Macieja Płażyńskiego honorowana jest praca dziennikarzy i mediów służących Polonii. Intencją inicjatorów jest zachowanie w pamięci Polaków osoby i dokonań Patrona nagrody: działacza opozycji antykomunistycznej, pierwszego niekomunistycznego wojewody gdańskiego, marszałka Sejmu RP i wicemarszałka Senatu RP, prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska, człowieka o szerokich horyzontach i dalekowzrocznym spojrzeniu na Polskę i świat.

Nagrody w MEG Płażyński
Laureaci 7. edycji Nagrody im. Macieja Płażyńskiego dla dziennikarzy i mediów służących Polonii oraz członkowie jury i fundatorzy nagrody//fot. Michał Puszczewicz.

W kategorii dziennikarz medium polonijnego nagrodę otrzymała: Małgorzata P. Bonikowska z Kanady. To twórczyni i główna autorka podcastu POLcast (innowacyjnego medium, w którym promuje wiedzę o Polsce i Polakach w języku angielskim).
W tej kategorii przyznano również wyróżnienie. Otrzymała je Beata Kost. Dziennikarkę „Kuriera Galicyjskiego” doceniono za książkę „Kobiety ze Lwowa”, w której w interesujący sposób portretuje ponad trzydzieści kobiet związanych z tym miastem.
„Głos – Gazetę Polaków w Republice Czeskiej” uhonorowano w kategorii redakcja medium polonijnego. Nagrodę przyznano za profesjonalizm oraz konsekwentny wysiłek, którego efektem jest wydawanie kilka razy w tygodniu gazety dla Polaków w Czechach.
Jury zdecydowało także o wyróżnieniu „Culture Avenue”. Jest autorem ważnych i nieszablonowych tekstów o polskiej polityce, opublikowanych w „Die Welt” i „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.
W tym roku nagrody w kategorii dziennikarz krajowy publikujący na tematy polonijne nie przyznano.