Budowa Kwatery Pamięci admirała Józefa Unruga na Cmentarzu MW RP w Gdyni Oksywiu

Budowa Kwatery Pamięci admirała Józefa Unruga na Cmentarzu MW RP w Gdyni Oksywiu

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU

 

Zadanie pn.: Budowa Kwatery Pamięci admirała Józefa Unruga na Cmentarzu MW RP w Gdyni Oksywiu” dofinansowane w ramach programu Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w Kraju ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

Beneficjent:
Gmina Miasta Gdyni
 
Cel zadania:
Celem budowy Kwatery Pamięci jest stworzenie miejsca uczczenia bohaterów. Ma pomagać w zachowaniu pamięci o patriotycznej postawie, o wykazaniu się wyjątkowym bohaterstwem podczas obrony Wybrzeża w 1939 r.
 
Charakterystyka zadania:
W ramach realizacji zadania powstał grobowiec - pomnik, który stał się miejscem spoczynku admirała Unruga i Jego Małżonki. Zagospodarowany został również teren przyległy, wykonano ciągi komunikacyjne, plac reprezentacyjny umożliwiający organizację uroczystości państwowych i wojskowych ze stosownym ceremoniałem, oświetlenie i iluminację, kanalizację deszczową.
 
Okres realizacji:
02.02.2018 r. – 31.12.2018 r.

Finansowanie zadania:
Wartość ogółem netto: 1.111.961,84 zł
Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 950.000,00 zł