Gdynia InfoBox

Rusza budowa gdyńskiego Infoboxu

Potrwa około 8 miesięcy i będzie nie mniej efektowna niż sam obiekt. 6 lipca 2012 rusza budowa gdyńskiego Infoboxu - obserwatorium zmian zachodzących w przestrzeni miejskiej Gdyni. Otwarcie planowane jest na wiosnę 2013 roku.
Idea, przelana na papier na desce kreślarskiej architekta Jacka Droszcza, zaczyna materializować się u zbiegu ulic 10 Lutego i Świętojańskiej. Plac budowy przejmuje, wyłoniony na drodze przetargu, główny wykonawca - firma PPHU Marbud.

Światowe nawiązanie do portowego charakteru Gdyni

Harmonogram prac najpierw przewiduje ogrodzenie terenu i rozpoczęcie robót ziemnych i rozbiórkowych. Zniknie m.in. niebędący szczytem elegancji budynek szaletu miejskiego. Do końca września 2012 zostanie wybudowane, mierzące 22 metry wysokości, Panoramium - wieża widokowa z windą panoramiczną. W kolejnym miesiącu powstanie część kubaturowa Infoboxu, a podstawowym materiałem użytym do jej budowy będzie 65 kontenerów. Jest to z jednej strony nawiązanie do portowego charakteru miasta, z drugiej zaś przeszczepienie na polski grunt najnowszych trendów światowej architektury.

Równolegle, jesienią rozpoczną się prace nad architekturą krajobrazu i małą architekturą. W zielonej części skweru zostaną posadzone rośliny tak, by na wiosnę miejsce to rozkwitło. Od początku roku 2013 trwać będą roboty wykończeniowe i aranżacja wnętrz Infoboxu.

Wizualizacje przedstawiające gotowy Infobox będzie też można zobaczyć na ogrodzeniach okalających plac budowy.

Czym jest GDYNIA INFOBOX?

GDYNIA INFOBOX to swoiste obserwatorium zmian, bezprecedensowe w polskich warunkach przedsięwzięcie, atrakcyjne ze względu na nowoczesne rozwiązania architektoniczne i nieszablonową formułę działania.

GDYNIA INFOBOX będzie centrum informacji o wielkich przemianach i inwestycjach, których areną stanie się Gdynia w najbliższym czasie. Mowa tu m.in. o rewitalizacji ogromnych przestrzeni postindustrialnych - obszarów portowych, niegdyś wykorzystywanych przez stocznie, firmy przetwórcze i połowowe - czy też budowie Forum Kultury, nowej siedziby głównej Nordea Bank Polska, hotelu Marriott, rozbudowie Teatru Muzycznego, adaptacji lotniska Gdynia-Kosakowo do potrzeb ruchu cywilnego czy budowie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. O tych, ale też wielu innych ciekawych miastotwórczych inwestycjach opowie GDYNIA INFOBOX .

Oferta i formuła działania GDYNIA INFOBOXU same w sobie będą atrakcją - z jednej strony, z uwagi na niebanalną koncepcję architektoniczną, z drugiej zaś na możliwość uzyskania interesujących informacji o przeobrażeniach w mieście w ciekawej, multimedialnej i angażującej odbiorcę formie. Wyróżnikiem GDYNIA INFOBOXU będzie Panoramium - 22-metrowa wieża widokowa, na którą dostaniemy się schodami lub panoramiczną windą. Stamtąd będziemy podziwiać postępy promowanych inwestycji.

GDYNIA INFOBOX to również miejsce, w którym, jak w soczewce, skupiać się będzie kulturalne życie miasta - wystawy, nietypowe przedsięwzięcia i happeningi opowiedzą o odbywających się w Gdyni imprezach kulturalnych. Poza tym, wokół i w samym Infoboxie mieszkańcy i turyści po prostu miło spędzą czas, czy to korzystając z uroków kawiarni z tarasem, czy odpoczywając w cieniu drzew na jednej z ławeczek okolicznego skweru.

GDYNIA INFOBOX nie tylko będzie miejscem obserwacji zmian; sam obiekt i zagospodarowanie terenu wokół przyczyni się bowiem do zmiany wyglądu i charakteru miejsca, które dotychczas nie wykorzystywało potencjału, który daje lokalizacja w ścisłym centrum Gdyni.

Umiejscowienie Infoboxu na skwerze u zbiegu ul. Świętojańskiej i 10 Lutego, popularnie zwanym skwerem Żeromskiego, wiąże się z zupełnie nową aranżacją i uporządkowaniem terenu. Skwer zyska unikalną, specjalnie zaprojektowaną zieleń i nową małą architekturę, a po zmroku intrygującą iluminację. Dzięki temu obszar zostanie odzyskany dla mieszkańców i turystów, stanie się nowym miejscem spotkań, przyjazną przestrzenią publiczną. Co bardzo istotne, lepszą ekspozycję zyska też sam pomnik Żeromskiego.

Skwer Stefana Żeromskiego obecnie, fot. Tomasz Kamiński  Gdynia Infobox - wizualizacja, autor koncepcji Jacek Droszcz, autor wizualizacji Rebel Concept
Po lewej: Skwer Stefana Żeromskiego obecnie, fot. Tomasz Kamiński, po prawej: Gdynia Infobox - wizualizacja, autor koncepcji Jacek Droszcz, autor wizualizacji Rebel Concept.


GDYNIA INFOBOX w liczbach:

- powierzchnia obiektu
456 m2 - parter
242 m2 - piętro
141 m2 - taras kawiarni z zadaszeniem membranowym

- liczba użytych kontenerów - 65

- kubatura obiektu - 2280 m3

- wysokość Panoramium - wieży widokowej - 22 m

Infoboxy, czyli miejsca informujące o przyszłych inwestycjach,
popularność zyskały stosunkowo niedawno. Pojawiły się wraz z potężnymi europejskimi placami budowy w centrach miast, których celem było stworzenie atrakcyjnej architektury publicznej, przestrzeni do pracy i życia czy spektakularnych projektów komercyjnych. Choć architektura obiektów odpowiadała tymczasowości projektów, to niespodziewana popularność niektórych infoboxów sprawiła, że o takich rozwiązaniach zaczęto myśleć nie tylko w kategorii informacji, prezentacji wizji inwestorów, ale także jako o atrakcyjnych miejscach, przyciągających ciekawą architekturą.


Gdynia Infobox - wizualizacja, autor koncepcji Jacek Droszcz, autor wizualizacji Rebel Concept

Gdynia Infobox - wizualizacja, autor koncepcji Jacek Droszcz, autor wizualizacji Rebel Concept

Gdynia Infobox - wizualizacja, autor koncepcji Jacek Droszcz, autor wizualizacji Rebel Concept
Gdynia Infobox - wizualizacja, autor koncepcji Jacek Droszcz, autor wizualizacji Rebel Concept.

Skwer Stefana Żeromskiego - przyszłość autor koncepcji: Jacek Droszcz wizualizacja: Rebel Concept
Skwer Stefana Żeromskiego - przyszłość, autor koncepcji: Jacek Droszcz wizualizacja: Rebel Concept.