Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
Oświetlenie LED ulic Stolemów, Wiczlińskiej i Nowowiczlińskiej w Gdyni

Oświetlenie LED ulic Stolemów, Wiczlińskiej i Nowowiczlińskiej w Gdyni

Nazwa zadania:
Oświetlenie LED ulic Stolemów, Wiczlińskiej i Nowowiczlińskiej w Gdyni

Koszt kwalifikowany: 100 038,28 zł
Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: 30 010 zł

Zadanie to zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu „Oszczędne Oświetlenie Pomorza (wersja pilotażowa)".

Strona WWW WFOŚiGW w Gdańsku: www.wfosigw.gda.pl


Zadanie polega na budowie oświetlenia ulicznego LED wybranych ulic i ciągów pieszych na terenie dzielnicy Wielki Kack w Gdyni w obrębie ulic Stolemów, Wiczlińskiej i Nowowiczlińskiej.

Celem zadania jest likwidacja nieoświetlonych odcinków tych ulic. Przyjmuje się, iż każda lampa świecić będzie 4024 h rocznie, a zastosowanie technologii LED spowoduje uzyskanie efektu ekologicznego związanego z redukcją zużycia energii elektrycznej i redukcją CO2 o ponad 1,5 tony rocznie.

W ramach realizacji zadania zostało zamontowanych 11 sztuk lamp LED o mocy 40W każda.

Przyjęte rozwiązania techniczne dla budowy oświetlenia zakładają: zastosowanie oświetlenia zgodnego z obowiązującą normą PN - EN 13201 „Oświetlenie dróg", zastosowanie opraw LED z 7 letnią gwarancją producenta, z kompensacją spadku wartości strumienia świetlnego w godzinach późnonocnych (23:00 - 4:00), lokalizację słupów w sposób nie kolidujący z koronami drzew.

„Plan działań na rzecz zrównoważonej energii dla Gdyni do roku 2020" przyjęty Uchwałą Rady Miasta z dnia 26.09.2012 r. w rozdziale 8.8 „Programy modernizacji oświetlenia" zakłada poprawę efektywności energetycznej i ograniczenie emisji zanieczyszczeń dzięki takim działaniom, jak zastosowanie opraw LED do oświetlenia drogowego, zastosowanie regulatorów mocy w lampach.


zdj 1


zdj 2


zdj 3


logo

ikona