Co nowego

Honorowy Obywatel Gdyni Jerzy Buzek wmurował kamień węgielny pod rozbudowę PPNT

Opis alternatywny

08.10.2010 r.

Wyjątkowa, podwójna uroczystość z udziałem Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka miała miejsce 8 października 2010 r. w Gdyni w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym. Pierwsza z uroczystości to wręczenie Jerzemu Buzkowi Honorowego Obywatelstwa Miasta Gdyni, a druga - wmurowanie kamienia węgielnego pod inwestycję rozbudowy Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Uroczystość wręczenia Jerzemu Buzkowi Honorowego Obywatelstwa Gdyni, fot.: Dorota NelkeRada Miasta Gdyni podjęła jednogłośnie decyzję o przyznaniu prof. Jerzemu Buzkowi Honorowego Obywatelstwa Miasta Gdyni podczas sesji w czerwcu 2010 r. Doceniono jego zasługi dla Polski oraz szczególne dokonania na polu aktywności politycznej, społecznej i naukowej. 

"Gdyński samorząd honorując właśnie takie osoby komunikuje, zwłaszcza młodemu pokoleniu - co jest najważniejsze w życiu, jakich wyborów moralnych warto i należy dokonywać, kogo darzymy najwyższym szacunkiem i czerpiemy z nich przykład" - powiedział w laudacji Przewodniczący Rady Miasta Gdyni Stanisław Szwabski (zobacz: treść laudacji).

Jednym z przywilejów honorowego obywatela Gdyni jest prawo do corocznego, siedmiodniowego pobytu w Gdyni na koszt miasta. "Zamierzam z niego korzystać do końca życia, a zamierzam żyć jeszcze długo" obiecał prof. Buzek.

Następnie prof. Jerzy Buzek wziął udział w ceremonii wmurowania kamienia węgielnego pod III i IV etap  rozbudowy Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego - największej po Trasie Kwiatkowskiego inwestycji miasta współfinansowanej przez UE, dzięki której PPNT Uroczystość wręczenia Jerzemu Buzkowi Honorowego Obywatelstwa Gdyni i wmurowania kamienia węgielnego pod rozbudowę PPNT, fot.: Dorota Nelkebędzie 6-krotnie większy. Całkowita wartość tego przedsięwzięcia wynosi 208 mln zł, z czego 137 mln zł to środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej. Pozostałą część finansuje Gdynia, miasto od zawsze kojarzone z dobrymi pomysłami i otwartością na ambitne przedsięwzięcia. Dzięki rozbudowie PPNT w Gdyni znakomite warunki mieć będzie 400 nowych firm, znajdujących inspirację dla innowacyjnych rozwiązań w otwartym środowisku partnerskiej współpracy i dynamizujących rozwój gospodarki opartej na wiedzy.

Na świecie parki technologiczne są sprawdzonym sposobem wspierania początkujących przedsiębiorstw. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (PPNT) w Gdyni powstał w 2001 roku jako inicjatywa Stowarzyszenia Pomorskie Centrum Technologii i Miasta Gdyni, z myślą o wspieraniu firm realizujących innowacyjne projekty.

Uroczystość wręczenia Jerzemu Buzkowi Honorowego Obywatelstwa Gdyni, fot.: Dorota NelkeGdyński PPNT, to zrewitalizowany i zagospodarowany dla potrzeb nowoczesnych przedsiębiorstw teren byłej zajezdni komunikacji miejskiej, na obszarze 6 hektarów, w centrum Miasta. Remont i adaptacja do nowych potrzeb, poprzemysłowych hal z czasów przedwojennych, przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego i zagospodarowanie otoczenia finansowane były przez Miasto, przy pomocy środków Unii Europejskiej (Program Phare 2003 SSG - „Wzmocnienie konkurencyjności regionu pomorskiego poprzez rozwój innowacji i technologii dla przedsiębiorczości - Pomorski Park Technologiczny").

W 2006 roku dla firm udostępniono 9000 m kw. nowej powierzchni Uroczystość wręczenia Jerzemu Buzkowi Honorowego Obywatelstwa Gdyni, fot.: Dorota Nelkebiurowej i laboratoryjnej przygotowanej w oparciu o najwyższe standardy, a także sale konferencyjne i wystawiennicze, prototypownie, przestrzeń wypoczynkową oraz zaplecze gastronomiczne. Należące do PPNT firmy (dziś jest ich blisko 80) pracują w nowoczesnych biurach, mają dostęp do infrastruktury laboratoryjnej i prototypowni, korzystają z konsultacji, opieki mentorów i promocji - a wszystko to na preferencyjnych warunkach. Dodatkowo, pracując po sąsiedzku, „drzwi w drzwi", firmy poznają się, tworzą wspólne projekty i konkurują ze sobą, dopingując się do rozwoju - to wartość dodana, która nie zaistniałaby, gdyby nie kreatywne środowisko parku.
Szybko po otwarciu okazało się, że zainteresowanie firm przerasta możliwości lokalowe PPNT. Powstała myśl o rozbudowie. Gdyńskiej „krzemowej doliny". Podjęte zostały decyzje. Prace budowlane związane z rozbudową PPNT ruszyły 26 lipca 2010 r.

Do końca 2012 roku obok obecnej siedziby Parku powstaną dwa nowoczesne budynki o łącznej powierzchni około 60 tysięcy m2, przeznaczone na dalszy rozwój innowacji na Pomorzu. Znajdą się w nich biura, laboratoria elektroniczne i biotechnologiczne, prototypownie, Inkubator, Centrum Nauki.

Warto dodać, że kompleksowa polityka wspierania innowacyjnej przedsiębiorczości, wdrażana w Gdyni od lat, obecnie obejmuje nie tylko Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, ale również takie przedsięwzięcia jak Gdyński Tydzień Przedsiębiorczości, konkurs Gdyński Biznesplan, Międzynarodowe Forum Gospodarcze. Przez realizację tych projektów w Kamień węgielny wmurowany pod rozbudowę PPNT, fot.: Dorota NelkeGdyni promowana jest kultura innowacyjna oraz tworzone są warunki do rozwoju przedsiębiorczości opartej na kapitale intelektualnym.

Kamień węgielny, przygotowany przez jedną z parkowych firm - Studio Szkła Edyty Barańskiej, to krzemień pasiasty nazywany „polskim diamentem", zatopiony w bryle szkła fusingowego. Takie połączenie materiałów i technika wykonania kamienia węgielnego symbolizuje coraz silniejsze przenikanie się branży nowoczesnych technologii oraz przemysłów kreatywnych - kluczowych obszarów rozwoju PPNT, nawiązując jednocześnie do krzemu jako pierwiastka, który przyczynił się do Drugiej Rewolucji Przemysłowej na przełomie XIX i XX w.

Uroczystość wręczenia Jerzemu Buzkowi Honorowego Obywatelstwa Gdyni, fot.: Dorota Nelke

Uroczystość wręczenia Jerzemu Buzkowi Honorowego Obywatelstwa Gdyni, fot.: Dorota Nelke

Uroczystość wręczenia Jerzemu Buzkowi Honorowego Obywatelstwa Gdyni, fot.: Dorota Nelke

Uroczystość wręczenia Jerzemu Buzkowi Honorowego Obywatelstwa Gdyni, fot.: Dorota Nelke

Uroczystość wręczenia Jerzemu Buzkowi Honorowego Obywatelstwa Gdyni, fot.: Dorota Nelke

Uroczystość wręczenia Jerzemu Buzkowi Honorowego Obywatelstwa Gdyni i wmurowania kamienia węgielnego pod rozbudowę PPNT, fot.: Dorota Nelke

fot.: Dorota Nelke