Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
Relacje z zakończonych prac konserwatorskich

Prace konserwatorskie zrealizowane w 2022 roku, cz. 3/3

Kolaż sześciu zdjęć detali budynków którym przyznano dotacje

Prace konserwatorskie zrealizowane w 2022 roku, cz. 3/3

W 2022 roku w ramach programu dotacji na zabytki, finansowanego z budżetu Gminy Miasta Gdyni zrealizowano prace przy 5 obiektach wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków oraz 9 znajdujących się na obszarach wpisanych do rejestru zabytków lub figurujących w gminnej ewidencji zabytków. Dotacje z budżetu miasta wyniosły ponad 1 230 tys. zł.


Poniżej przedstawiono krótki rys historyczny i zakres wykonanych prac dotowanych budynków znajdujących się na obszarze Śródmieścia lub figurujących w gminnej ewidencji zabytków.

Budynek mieszkalny, ul. I. Krasickiego 38
remont elewacji tylnej i bocznej

Widok na elewacje przed i po pracach remontowych
Widok na elewację tylną przed remontem oraz na elewacje tylną, boczną i frontowa po remoncie

Budynek powstał w latach 30. XX w. jako część bliźniacza. Posiada charakterystyczne dla architektury gdyńskiej tego okresu barwione w masie tynki. W czasie II wojny światowej elewacja boczna została ostrzelana, a dziury po kulach zachowały się aż do renowacji w 2022 roku.
 
W 2021 roku elewację frontową budynku poddano renowacji przy wsparciu z budżetu miasta Gdyni. W kolejnym roku przeprowadzono remont elewacji bocznej i tylnej z zastosowaniem identycznej technologii wykonania tynku w technice narzutowej oraz rekonstrukcji ryflowanych opasek przyokiennych elewacji bocznej. W pierwszej fazie remontu wykonawca opracował mieszankę tynku mineralnego w celu odtworzenia oryginalnej wyprawy. Tynk ten został wykonany z mieszaniny spoiw białego cementu oraz wapna z wypełnieniem mączką marmurową oraz dodatkiem miki. Zastosowano go także przy renowacji elewacji tylnej i bocznej. Prace objęły także wymianę obróbek blacharskich na cynkowo-tytanowe.
 
Więcej informacji na temat remontu jest dostępnych w osobnym artykule.


Budynek mieszkalny, ul. Morska 150
remont elewacji frontowej


Kolaż zdjęć przed i po wykonaniu prac konserwatorskich
Elewacja i portal wejściowy przed i po renowacji

Przedwojenny budynek mieszkalno-usługowy z lat 30. XX w. Leona Kunkela posiada charakterystyczny dla tego okresu barwiony w masie żłobkowany tynk portalu wejściowego oraz elementy pokryte lastryko.
 
Remont elewacji polegał przede wszystkim na naprawie zdegradowanych tynków, oczyszczeniu ich, uzupełnieniu ubytków oraz unifikacji fakturalnej i kolorystycznej miejsc rekonstruowanych. Prace w obrębie tynków oraz portalu wejściowego zostały poprzedzone badaniami stratygraficznymi, w celu określenia oryginalnych kolorów. Przywrócono m. in. zieloną kolorystykę detali architektonicznych z tynku kamieniarskiego.


Budynek mieszkalny, ul. Władysława IV 11
remont elewacji frontowej


Ujęcie na budynek przed i po wykonaniu prac
Widok na elewację frontową przed i po renowacji

Obiekt znajdujący się na terenie Śródmieścia Gdyni powstał w latach 30. XX w. W późniejszym czasie dobudowano do niego bryłę od strony południowej.
 
Przywrócenie oryginalnego wyglądu elewacji rozpoczęto od zdjęcia zbędnych reklam i przewodów kablowych. Następnie usunięto warstwy farb z powierzchni tynków i oczyszczono elewację. Uzupełniono ubytki tynkiem stworzonym na podstawie analizy pierwotnego materiału. Wymieniono skorodowane parapety, odtworzono okładzinę lastryko pod witrynami i na posadzce w strefie wejścia.


źródła:
  • M. J. Sołtysik, „Na styku dwóch epok. Architektura gdyńskich kamienic okresu międzywojennego”, wyd. „Alter Ego” S. Kitowski, Gdynia 2003
  • archiwum cyfrowe Gdynia w sieci [online: 14.02.2023’] https://www.gdyniawsieci.pl
  • decyzje o wpisie obiektów do rejestru zabytków
  • sprawozdania z przebiegu prac konserwatorskich i remontowych

  • ikonaOpublikowano: 21.04.2023 15:33
  • ikona

    Autor: Luiza Skrzypkowska (l.skrzypkowska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 21.04.2023 20:46
  • ikonaZmodyfikował: Małgorzata Omachel - Kwidzińska
ikona

Zobacz także