Aktualności

Chodnik na Arciszewskich: od piątku prace i zmiany w ruchu

Ulica Arciszewskich // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych

Ulica Arciszewskich // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych

14.09.2022 r.

W piątek, 16 września, rozpoczyna się budowa chodnika – wraz z murem oporowym – wzdłuż ul. Arciszewskich na Oksywiu. Na czas prowadzenia prac wprowadzone zostaną zmiany w ruchu. Co ważne, w dniach 29.10 - 02.11, czyli w czasie wzmożonego ruchu wokół cmentarza, utrudnień nie będzie.
 
Od ponad roku mieszkańcy ulicy Makowskiego korzystają z odnowionej przestrzeni, która nie tylko stała się bardziej dostępna, ale też ułatwiła chodzenie między górną a dolną częścią Oksywia (na tym korzystają wszyscy mieszkańcy okolicy).

Od dwóch miesięcy trwa rozbudowa skrzyżowań ul. Dickmana – Bosmańska – Płk. Dąbka.

W piątek, 16 września rozpocznie się kolejna z inwestycji wpisanych do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni, dla podobszaru Oksywie: budowa chodnika z murem oporowym wzdłuż ulicy Arciszewskich.
– Wspólne dla tych wszystkich działań są dwie rzeczy. Po pierwsze, ich celem jest usprawnienie komunikacji między górną i dolną częścią Oksywia, a tym samym poprawa bezpieczeństwa przede wszystkim pieszych. Po drugie na to, że powinny być przeprowadzone, mieszkańcy Oksywia zwracali uwagę podczas konsultacji zapisów GPR, gdy rozmawialiśmy o zmianach w dzielnicy – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.
Prace, które właśnie się rozpoczynają, mają potrwać siedem miesięcy.
- To tylko pozornie nieskomplikowane zadanie. Proszę jednak zwrócić uwagę na ukształtowanie terenu, gdzie jest dość duży spadek i fakt, że jezdnia – a wkrótce także chodnik, biegnie wąwozem. Dodatkowo, rosną tu nawet 100-letnie drzewa, na których zachowaniu bardzo nam zależy – wylicza wiceprezydent Guć. ­– Stąd zarówno przygotowanie projektu zmian, jak i same prace wymagają wyjątkowego podejścia. Wierzę, że efekt końcowy spełni oczekiwania.
W rejonie prac, w miarę ich postępów wprowadzane będą zmiany w ruchu. Zaplanowano je tak, by w jak najmniejszym stopniu utrudniać życie pieszym i kierowcom.

Ul. Arciszewskich // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych

W pierwszym etapie wybudowany zostanie odcinek wodociągu przebiegający przez Plac ks. Blachnickiego. Równolegle będzie trwała budowa muru oporowego. W związku z tym:
  • nie będzie możliwości przejazdu przez plac
  • zostanie wyznaczone tymczasowe przejście dla pieszych
  • zwężona zostanie jezdnia ul. Muchowskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Płk. Dąbka
  • na 120-m odcinku ul. Arciszewskich wprowadzony zostanie ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Jezdnia będzie zwężona.

Co ważne, w dniach 29.10 - 02.11, czyli w czasie wzmożonego ruchu wokół cmentarza, utrudnień nie będzie.

Budowany wzdłuż ulicy Arciszewskich chodnik będzie miał 188 metrów długości: przebiegnie od parkingu przy cmentarzu do szczytu wzgórza. Szerokość wyniesie od 1,7 m do 2 m. Skarpa, wzdłuż której zostanie zbudowany chodnik, będzie zabezpieczona murem oporowym.

Na jezdni na wysokości schodów prowadzących na / z ul. Makowskiego wyznaczone zostanie przejście dla pieszych. W tym rejonie nawierzchnia chodnika będzie miała fakturę ułatwiającą osobom niewidomym i niedowidzącym poruszanie się. Chodnik i przejście będą oświetlone.

Zakres prac obejmuje także m.in. budowę odwodnienia terenu, usunięcie kolizji i zabezpieczenie istniejącej sieci telekomunikacyjnej. Powstanie sieć wodociągowa do skrzyżowania ulic Płk. Dąbka i Arciszewskich oraz przyłączenie sieci wodociągowej w ulicy ks. Edmunda Makowskiego, a także dowiązanie w dolnej części ul. Arciszewskich do wodociągu i komory regulacyjnej.

Projekt zakłada zachowanie zdecydowanej większości drzew rosnących przy ul. Arciszewskich – a są wśród nich m.in. 100-letnie jesiony.

- Objęty rewitalizacją rejon dawnej wsi Oksywie to wyjątkowa część naszego miasta. Chcemy, by stała się dostępna i atrakcyjna dla wszystkich, którzy zechcą poznać ją i jej historię, ale też wyjątkowe walory przyrodnicze tej części Gdyni – mówi Elżbieta Sierżęga, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni, wiceprzewodnicząca Komitetu Rewitalizacji. – Zmiany w przestrzeni, które tu właśnie zachodzą przy dużym udziale mieszkańców, ułatwią dotarcie do najstarszego kościoła w mieście czy na położony nieopodal cmentarz Marynarki Wojennej, ale też na zagospodarowaną dzięki rewitalizacji polanę rekreacyjną przy ul. Osada Rybacka lub do Przystani Śmidowicza 49.
 
Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020


  • Ulica Arciszewskich // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych
  • Ulica Arciszewskich // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych
  • Ulica Arciszewskich // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych