Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa  Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa 
Aktualności

Gdyński Komitet Rewitalizacji przystąpił do działania

Członkowie Komitetu Rewitalizacji odebrali nominacje od Wojciecha Szczurka, prezydenta Gdyni

Członkowie Komitetu Rewitalizacji odebrali nominacje od Wojciecha Szczurka, prezydenta Gdyni

01.03.2018 r.

O tym, co w gdyńskiej rewitalizacji wydarzyło się do tej pory, ale i o wyzwaniach na najbliższe miesiące i lata, rozmawiano na inauguracyjnym spotkaniu gdyńskiego Komitetu Rewitalizacji. Pracami 25-osobowego gremium, wybranego na trzyletnią kadencję, kierować będą wiceprezydent Michał Guć jako przewodniczący i radny Paweł Brutel jako jego zastępca.

- To ważny moment dla miasta, bo zaczyna się nowe doświadczenie, a my bardzo lubimy nowe doświadczenia i traktujemy je jako wyzwania – mówił Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, otwierając wtorkowe posiedzenie nowo ukonstytuowanego Komitetu Rewitalizacji. – To, że spotykamy się w tym gronie jest najlepszym dowodem, jak żywotnie jesteście państwo zainteresowani przebiegiem rewitalizacji. Zapraszamy do recenzowania działań miasta, byśmy dzięki państwa doświadczeniu, podpowiedziom i korektom mogli działać w jak najlepszy sposób. Mamy przekonanie, że rewitalizacja jest jednym z najważniejszych w ostatnim czasie projektów miejskich. Mierzymy się z obszarami, o których od dziesięcioleci wiedziano, że stanowią wyzwanie. Dzięki rewitalizacji będą mogły się gruntownie zmienić.


Kadencja Komitetu Rewitalizacji potrwa trzy lata, czyli do końca roku 2020. W jego skład wchodzą przedstawiciele mieszkańców poszczególnych obszarów rewitalizacji, właścicieli i zarządców nieruchomości, organizacji pozarządowych, rad dzielnic, Rady Miasta oraz członkowie wskazani przez prezydenta miasta. Łącznie – 25 osób. Na pierwszym posiedzeniu członkowie komitetu na przewodniczącego wybrali Michała Gucia, wiceprezydenta Gdyni ds. innowacji. Na jego zastępcę wybrano Pawła Brutela, przewodniczącego Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa Rady Miasta Gdyni.

Komitet Rewitalizacji to forum dialogu między różnymi środowiskami zainteresowanymi rewitalizacją. Sednem jego działalności jest opiniowanie działań miasta oraz doradzanie prezydentowi Gdyni w sprawach związanych z rewitalizacją we wszystkich sześciu obszarach rewitalizacji: zachodniej części Witomina – Radiostacji, części Oksywia, Babich Dołów, osiedli Meksyk i Pekin oraz rejonu ulic Opata Hackiego – Zamenhofa na Chyloni.

- W każdym z nich przez niemalże rok, jaki mija od uchwalenia przez Radę Miasta Gdyni Gminnego Programu Rewitalizacji, wydarzyło się już bardzo dużo, ale wiele kluczowych decyzji wciąż przed nami – zauważył wiceprezydent Michał Guć. – W ramach Komitetu Rewitalizacji na proces zmian będziemy patrzeć z różnych perspektyw, co da możliwość wypracowania optymalnych rozwiązań. Będziemy spotykać się w pełnym składzie, ale także pracować w podgrupach tematycznych. Cały czas będziemy mieć na uwadze fakt, że choć rewitalizacja bezpośrednio dotyka sześciu obszarów, to wprowadzane w jej ramach zmiany będą rzutować na życie w całej Gdyni.

Na wtorkowym posiedzeniu podkreślano, jak ważne jest włączanie w działania rewitalizacyjne lokalnych społeczności. – To, co wiąże mieszkańców, to oczywiście działania infrastrukturalne, ale przede wszystkim udział w przedsięwzięciach kulturalnych i społecznych – zauważył dr Marcin Wołek, radny miasta. – Właśnie to odróżnia naszą gdyńską rewitalizację od jej przebiegu w innych miastach, z którymi mam okazję współpracować. Każdy obszar rewitalizacji jest inny, gdyński program rewitalizacji jest na tyle elastyczny, że trafia w bardzo zróżnicowane potrzeby.

- Tym, co wyróżnia gdyńską rewitalizację na tle innych miast, jest poziom zaangażowania mieszkańców już od samego początku prac nad programem – podkreśliła dr hab. Karolina Krośnicka, prezes gdańskiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich, pracownik naukowy Politechniki Gdańskiej.

Dyskutowano również o tym, jak ważne jest obalanie negatywnych stereotypów dotyczących np. rewitalizowanego fragmentu Witomina, Wzgórza Orlicz-Dreszera czy rejonu ulic Opata Hackiego – Zamenhofa. – Mieszkam na ZOH od dziewięciu lat i widzę, jak poprawia się poczucie bezpieczeństwa moje i sąsiadów – mówiła Magdalena Apollo. – Mam jednak świadomość, że w przekonaniu mieszkańców Gdyni ta okolica wciąż za bezpieczną nie uchodzi. Chciałabym, żeby w wyniku działań społecznych inni wreszcie się dowiedzieli, ile się u nas zmieniło.

Rozmowa dotyczyła również Programu Osłonowego, jaki władze miasta przygotowały dla mieszkańców prywatnych terenów na Wzgórzu Orlicz – Dreszera. O problemach i obawach mieszkańców tej części Gdyni opowiadała Maria Sitnicka - mieszkanka Pekinu i Jarosław Józefczyk, zastępca dyrektora MOPS.

Komitet Rewitalizacji będzie spotykał się regularnie. W toku dyskusji zrodził się pomysł, by jego członkowie udali się w teren – by lepiej poznać wszystkie obszary rewitalizacji, obejrzeć już zrealizowane przedsięwzięcia i miejsca, które wkrótce przejdą zmiany. Przewodnikami po poszczególnych podobszarach będą sami członkowie komitetu.  - Cieszę się że będziemy mogli pokazać naszą dzielnicę i przedstawić najważniejsze wyzwania - podsumowywał Sylwester Trzebiński, radny dzielnicy Babie Doły.

Wszyscy członkowie komitetu pełnią funkcję społecznie, czyli za udział w jego pracach nie pobierają wynagrodzenia. W pracach z głosem doradczym mogą brać również udział eksperci zewnętrzni, pracownicy samorządowi oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczącego lub prezydenta Gdyni.

Kontakt z Komitetem Rewitalizacji odbywa się za pośrednictwem jego sekretariatu: Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni, tel. 727 39 06, e-mail: rewitalizacja@lis.gdynia.pl.
  • fot. Aleksander Trafas
  • fot. Aleksander Trafas
  • fot. Aleksander Trafas
  • fot. Aleksander Trafas
  • fot. Aleksander Trafas
  • fot. Aleksander Trafas
  • fot. Aleksander Trafas
  • fot. Aleksander Trafas
  • fot. Aleksander Trafas