Rewitalizacja

Porozmawiajmy o rewitalizacji

W lipcu odbędą się spotkania z mieszkańcami trzech podobszarów rewitalizacji // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych

W lipcu odbędą się spotkania z mieszkańcami trzech podobszarów rewitalizacji // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych

Zapraszamy na lipcowe spotkania, podczas których mieszkańcy gdyńskich podobszarów rewitalizacji mogą porozmawiać o zmianach w ich najbliższym sąsiedztwie.

 
W lipcu spotkania odbędą się:

  • na Witominie: w poniedziałki 18 i 25.07 w godz. 9.30-11.30 oraz w środy 13, 20 i 27.07 w godz. 15.30-17.30 w punkcie przy budowie Przystani Widna 2A (wejście od strony ul. Chwarznieńskiej, vis a vis CH Vitava)
  • na Oksywiu: w środy 6 i 13.07 w godz. 12.00-16.00 w Przystani Śmidowicza 49
  • mieszkańcy osiedla Meksyk mogą kontraktować się z Agnieszką Dalecką z Laboratorium Innowacji Społecznych: telefonicznie pod numerem 58 727 39 06, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16..00 oraz mailowo: a.dalecka@lis.gdynia.pl
Więcej informacji na temat rewitalizacji oraz spotkań na jej temat można uzyskać:


Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020


Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

  • ikonaOpublikowano: 29.06.2022 08:12
  • ikona

    Autor: Aleksandra Dylejko (a.dylejko@lis.gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 29.06.2022 08:13
  • ikonaZmodyfikował: Aleksandra Dylejko
ikona