Aktualności

Porozmawiajmy o rewitalizacji

Pracownicy LIS spotkają się z mieszkańcami obszarów rewitalizacji // mat. LIS

Pracownicy LIS spotkają się z mieszkańcami obszarów rewitalizacji // mat. LIS

30.08.2022 r.

Zapraszamy na spotkania, podczas których mieszkańcy gdyńskich podobszarów rewitalizacji mogą porozmawiać o zmianach w ich najbliższym sąsiedztwie.


We wrześniu spotkania odbędą się:
* Oksywie – w środy: 7, 14, 21, 28 w godz. 15.30-18.00 w Przystani Śmidowicza 49; czwartki: 1, 8, 15, 22, 29 w godz. 9.30-11.00, ul. Płk. Dąbka 52 (Placówka SPOT)

* Witomino - w środy, 7, 14, 21, 28 w godz. 14.30-17.30 w kontenerze na placu budowy Przystani Widna 2A (wejście do strony ul. Chwarznieńskiej)
 
* mieszkańcy osiedla Meksyk mogą kontraktować się z Agnieszką Dalecką z Laboratorium Innowacji Społecznych: telefonicznie pod numerem 58 727 39 06, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -16.00 oraz mailowo a.dalecka@lis.gdynia.pl

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020