Aktualności

Porozmawiajmy o rewitalizacji

Mieszkańcy Oksywia, Witomina i osiedla Meksyk mogą wziąć udział w spotkaniach konsultacyjnych // mat. Laboratorium Innowacji Społęcznych

Mieszkańcy Oksywia, Witomina i osiedla Meksyk mogą wziąć udział w spotkaniach konsultacyjnych // mat. Laboratorium Innowacji Społęcznych

31.10.2022 r.

Zapraszamy na spotkania, podczas których mieszkańcy gdyńskich podobszarów rewitalizacji mogą porozmawiać o zmianach w ich najbliższym sąsiedztwie.

 
W listopadzie spotkania odbędą się:

* na Oksywiu - w środy 2, 9, 16, 23, 30 w godz. 15.30-18.00 w Przystani Śmidowicza 49; w czwartki 3, 10, 17, 24 w godz. 9.30-11.00. ul. Dąbka 52 (Placówka SPOT)

* na Witominie - w środy 2, 9, 16, 23, 30 w godz. 14.30-17.30 w SPOT Młodorośli Widna 8
 
* mieszkańcy osiedla Meksyk mogą kontraktować się z Agnieszką Dalecką z Laboratorium Innowacji Społecznych: telefonicznie pod numerem 58 727 39 06, pon. – pt. w godz. 8.00 - 16.00 oraz mailowo a.dalecka@lis.gdynia.pl

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020