Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
Aktualności

Witomino-Radiostacja po konsultacjach rewitalizacyjnych

W środę 11 stycznia 2017 r. mieszkańcy zachodniej części Witomina-Radiostacji jako pierwsi zapoznali się z listą przedsięwzięć, które w ich dzielnicy zostaną zrealizowane w ramach procesu rewitalizacji. Bardzo duże zainteresowanie wzbudziły plany budowy centrum sąsiedzkiego z biblioteką. Kolejne konsultacje z gdynianami odbędą się już dziś - w czwartek 12 stycznia dla osiedla Meksyk na Chyloni, a w piątek 13 stycznia dla Oksywia.

Zachodnią część Witomina-Radiostacji, czyli obszar ograniczony ulicami Rolniczą i Chwarznieńską, czekają zmiany. To jeden z sześciu w mieście podobszarów, które obejmie Gminny Program Rewitalizacji. W środę 11 stycznia właśnie w tej części miasta rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu dokumentu. W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy obszaru rewitalizacji, radni dzielnicy, radni miasta, przedstawiciele służb mundurowych i jednostek miejskich.

Duże zainteresowanie wzbudziła zapowiedź powstania centrum sąsiedzkiego z biblioteką. Budynek, w którym będzie mieścić się placówka, miałby stanąć w pobliżu skrzyżowania ul. Rolniczej i Chwarznieńskiej. Szczegółową koncepcję zagospodarowania tego miejsca wypracujemy razem z mieszkańcami. Będziemy tak działać, by i sam budynek, i przestrzeń wokół niego były jak najbardziej atrakcyjne. – tłumaczyła Agnieszka Jurecka z Laboratorium Innowacji Społecznych.

Wiele pytań dotyczyło wyznaczenia ciągu pieszo-jezdnego między ul. Uczniowską i Widną w kierunku Rolniczej. W jego ramach na ul. Uczniowskiej miałaby powstać tzw. strefa współdzielona.

Z kolei mieszkańcy bloków komunalnych przy ul. Chwarznieńskiej 6 i 8 dopytywali o remonty ich budynków. W pierwszej kolejności zajmiemy się termomodernizacją – zapowiedział Konrad Młynarczyk z LIS. – W planach jest też montaż instalacji centralnego ogrzewania oraz doprowadzenie do mieszkań ciepłej wody użytkowej.

Wszystkie zgłoszone przez mieszkańców sugestie zostaną zaprotokołowane i wzięte pod uwagę przy opracowywaniu finalnej wersji GPR. Podobnie stanie się z uwagami złożonymi na specjalnych formularzach dostępnych m.in. podczas spotkań konsultacyjnych.

Kolejne konsultacje odbędą się już dziś - w czwartek 12 stycznia o godz. 17.00 w SP nr 10 przy ul. Morskiej na Chyloni. Tym razem o planach zmian rewitalizacyjnych przedstawiciele władz miasta porozmawiają z mieszkańcami osiedla Meksyk.

Kalendarz konsultacji społecznych oraz  projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dostępny jest na: http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/8580_119347.html?podk=8573

Pierwsze spotkanie w ramach konsultacji  społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji / fot. Aleksandra Dylejko

Pierwsze spotkanie w ramach konsultacji  społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji / fot. Aleksandra Dylejko

Pierwsze spotkanie w ramach konsultacji  społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji / fot. Aleksandra Dylejko

fot. Aleksandra Dylejko

ikona