Komitet Rewitalizacji

Informacja o przebiegu konsultacji społecznych w sprawie Komitetu Rewitalizacji


Od 19 maja do 11 czerwca 2017 trwały konsultacje społeczne w sprawie regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji.
Prowadzono je w formie:
1. Zbierania uwag, opinii i propozycji w formie papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego
2. Otwartego spotkania informacyjnego z interesariuszami rewitalizacji z możliwością składania uwag i propozycji do protokołu, które odbyło się w dniu 31 maja 2017 r. o godz. 17.30 w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian, ul. Świętojańska 30.
3. Warsztatów z grupami przedstawicielskimi, które odbyły się w dniu 7 czerwca 2017 r. o godz. 16.30 w Laboratorium Innowacji Społecznych, al. Zwycięstwa 96/98. 

Informacja o przebiegu konsultacji społecznych w sprawie Komitetu Rewitalizacji dostępna jest pod adresem:

http://gdynia.pl/bip/rewitalizacja,1506/informacja-o-przebiegu-konsultacji-spolecznych-w-sprawie-komitetu-rewitalizacji,491818

  • ikonaOpublikowano: 14.06.2017 08:29
  • ikona

    Autor: Aleksandra Dylejko (a.dylejko@lis.gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 14.06.2017 08:30
  • ikonaZmodyfikował: Aleksandra Dylejko
ikona