Komitet Rewitalizacji

Komitet Rewitalizacji dyskutował o Przystaniach

Członkowie Komitetu Rewitalizacji spotykają się regularnie

Członkowie Komitetu Rewitalizacji spotykają się regularnie

O pomysłach na funkcjonowanie centrów sąsiedzkich, sposobach włączania mieszkańców do ich współtworzenia, a także o formach ich finansowania – to kilka z tematów, które omawiali członkowie Komitetu Rewitalizacji na ostatnim spotkaniu. Tym samym to początek dyskusji o sieci gdyńskich Przystani, której efektem mają być rekomendacje działań dla władz miasta.   

Komitet Rewitalizacji to specjalnie powołana grupa, forum współpracy i dialogu wszystkich środowisk związanych i zainteresowanych procesem rewitalizacji. W skład 25-osobowego grona wchodzą m.in. przedstawiciele mieszkańców terenów objętych Gminnym Programem Rewitalizacji, radni dzielnic i miasta, przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych i zarządców nieruchomości, organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele prezydenta.

Spotkanie, które odbyło się 28 maja w siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych, poświęcone było organizacji centrów sąsiedzkich w trzech rewitalizowanych dzielnicach: Witominie-Radiostacji, Oksywiu oraz osiedlu Zamenhofa/Opata Hackiego. Na początku przedstawiono wnioski ze spotkań, które członkowie Komitetu Rewitalizacji przeprowadzili z mieszkańcami oraz społecznikami z okolic przyszłych centrów sąsiedzkich.

- Wspólnie szukaliśmy aktywności, które mogłyby odbywać się w centrum sąsiedzkim, zbieraliśmy pomysły. Widzielibyśmy tam m.in. sale wielofunkcyjne ze strefą spotkań, a także miejsce dla dzieci oraz do pracy cichej. Zdecydowanie możemy powiedzieć, że mamy więcej pomysłów niż pomieszczeń – mówiła o Przystani na Witominie Ida Bocian, przedstawicielka organizacji pozarządowych w Komitecie Rewitalizacji.

- Chcemy, by możliwie jak najwcześniej zaangażować mieszkańców w proces tworzenia przystani na Witominie, która powstawać będzie od zera. Rozważaliśmy np. zaproszenie dzieci i rodziców do współprojektowania wnętrz i wspólnego wymalowania. Jesteśmy zgodni, że Przystań na Witominie powinna być miejscem spotkań dla wszystkich mieszkańców okolicy - dodawał Paweł Brutel, przedstawiciel Rady Riasta w KR, jego wiceprzewodniczący.

Podczas zebrania padł także szereg pytań o szczegóły funkcjonowania projektowanej sieci Przystani: - Dyskusja na Chyloni była burzliwa. Działające tam organizacje pozarządowe dopytywały o szczegóły oferty Przystani, obawiając się konkurencyjności. Ważnym tematem były także kwestie związane z finansowaniem działań proponowanych przez mieszkańców, a także sprzedaży alkoholu w pobliżu centrów sąsiedzkich – mówiła Magdalena Apollo, przedstawicielka mieszkańców rejonu ZOH w Komitecie Rewitalizacji.  

Z kolei reprezentanci Oksywia zaznaczali m.in., że uruchomienie centrum sąsiedzkiego przy Śmidowicza 49 wymagać może zmian w kursowaniu niektórych linii komunikacji miejskiej, by umożliwić wygodny dojazd mieszkańcom sąsiadujących dzielnic: - Centrum sąsiedzkie na Oksywiu będzie olbrzymie, pomysłów wejdzie co niemiara. Chcąc racjonalnie korzystać z tego miejsca, do przemyślenia zostaje kwestia wzmocnienia komunikacji miejskiej, np. uruchomienia dodatkowych autobusów – mówił Sylwester Trzebiński, radny dzielnicy Babie Doły w KR.

Ponieważ w Komitecie Rewitalizacji zasiadają także przedstawiciele prezydenta Gdynia, część z podniesionych kwestii została omówiona od razu: - Wierzymy, że działalność centrów sąsiedzkich i organizacji pozarządowych w tych rejonach będzie się uzupełniać. Nie wszyscy mieszkańcy korzystają z obecnej oferty w dzielnicach, chcemy więc stworzyć przestrzeń różnego rodzaju aktywności także i dla nich – podkreślał Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji, przewodniczący Komitetu Rewitalizacji. – Niedawna inauguracja działań Przystani na Fikakowie pokazała, że to potrzebne. Udział w kawiarence sąsiedzkiej wzięło około 60 osób, a do dziś drzwi się nie zamykają. Mieszkańcy stale przychodzą i proponują działania, które można by zrealizować w Przystani Lipowa 15. 

Otwarta została także dyskusja dotycząca budżetów centrów sąsiedzkich oraz ich finansowania: - Widzimy co najmniej dwie formy finansowania działalności Przystani. Pierwszą jest suma budżetów podmiotów, które będą w niej działać, dlatego możemy mówić, że środki na realizację zadań programowych już są lub zostaną odpowiednio zwiększone. Z kolei budżet na realizację oddolnych inicjatyw mieszkańców to wciąż sprawa otwarta, rozważane są m.in. wybory inicjatyw do realizacji poprzez głosowanie aktywnych uczestników Przystani – mówił wiceprezydent Michał Guć.

- Warto też rozmawiać z prywatnymi inwestorami, przekonywać ich do sfinansowania takich mini-grantów na działalność Przystani, np. w ramach programów CSR – mówiła Monika Domańska, reprezentantka organizacji pozarządowych w KR.

Szczegółowy protokół będzie dostępny pod tym linkiem: http://gdynia.pl/bip/komitet-rewitalizacji-2,7778/protokoly-z-posiedzen-komitetu-rewitalizacji,520075

Galeria zdjęć

ikona Pobierz galerię
  • ikonaOpublikowano: 30.05.2018 07:56
  • ikona

    Autor: Aleksandra Dylejko (a.dylejko@lis.gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 04.03.2019 13:39
  • ikonaZmodyfikował: Aleksandra Dylejko
ikona