Aktualności

Aktualizacja programu rewitalizacji: zgłoś się na warsztat dla pozarządowców

W ramach działań organizacji pozarządowej na rewitalizowanym Witominie powstał sąsiedzki mural // arch. Laboratorium Innowacji Społecznych

W ramach działań organizacji pozarządowej na rewitalizowanym Witominie powstał sąsiedzki mural // arch. Laboratorium Innowacji Społecznych

Jeśli działacie w organizacji pozarządowej, która kieruje lub chciałaby kierować swoją ofertę do mieszkańców obszarów rewitalizacji, koniecznie weźcie udział w specjalnym warsztacie dla NGO. Spotkanie będące częścią ogólnomiejskich prac nad aktualizacją Gminnego Programu Rewitalizacji to dobra okazja do określenia, jakich działań jeszcze potrzeba, by skutecznie i trwale podnosić jakość życia mieszkańców.


Organizacje pozarządowe to ważny partner rewitalizacji społecznej. Prowadząc w dzielnicach działania dla mieszkańców i z mieszkańcami, którzy tam mieszkają, są w stanie dobrze rozpoznać ich potrzeby i odpowiednio na nie zareagować. To właśnie pracujący w terenie pozarządowcy są najbliżej lokalnych społeczności, towarzyszą w codzienności wypełniając ją aktywnościami pomagającymi zmienić tę codzienność na lepszą.
- Działania społeczne realizowane w Gminnym Programie Rewitalizacji powierzyliśmy wyłonionym w konkursach organizacjom pozarządowym – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Pracują z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi – z całymi rodzinami, wspierając w nie zawsze łatwych sytuacjach. Dzięki ich pracy wiele osób poprawiło swoje życie, uwierzyło w siebie, poczuło się pewniej. Rewitalizacja społeczna jest dla nas bardzo ważna, chcemy dobrze wykorzystać możliwości, jakie dla jej prowadzenia stwarza nowa perspektywa unijna. Wszystkich zaangażowanych w działania organizacji pozarządowych na obszarach rewitalizacji zachęcam do zaangażowania się w prace nad aktualizacją Gminnego Programu Rewitalizacji. Specjalnie dla Państwa zaplanowaliśmy spotkanie warsztatowe: okazję do rozmowy o tym, jak skutecznie kontynuować Waszą dobrą pracę.
Warsztat, o którym mówi wiceprezydent Michał Guć, odbędzie się w czwartek, 9 marca, w UrbanLabie Gdynia (budynek IVa PPNT).  Zapisy: jeszcze do czwartku, 2 marca, poprzez formularz online. Godziny spotkania zostaną ustalone zgodnie z preferencjami uczestników, które można określić w formularzu.

Główne cele warsztatu to:
  • diagnoza społeczna, gospodarcza, przestrzenna, kulturalna, środowiskowa poszczególnych podobszarów rewitalizacji,
  • zebranie pomysłów na działania,
  • określenie zasad włączania organizacji pozarządowych w proces rewitalizacji.

  • ikonaOpublikowano: 28.02.2023 15:04
  • ikona

    Autor: Aleksandra Dylejko (a.dylejko@lis.gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 28.02.2023 15:21
  • ikonaZmodyfikował: Aleksandra Dylejko
ikona