Aktualności

Babie Doły po konsultacjach rewitalizacyjnych

O możliwość dołączenia do obszaru rewitalizacji domów stojących na samym końcu ul. Rybaków dopytywali mieszkańcy, którzy przyszli do Szkoły Podstawowej nr 28 na spotkanie konsultacyjne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji w Gdyni.


Babie Doły po konsultacjach rewitalizacyjnych / fot. Laboratorium Innowacji SpołecznychBabie Doły to najmniejszy z podobszarów rewitalizacji: zajmuje około 33,9 ha - co stanowi ok. 15 proc. powierzchni dzielnicy, mieszka tu około 100 osób (niecałe pięć proc. populacji tej części miasta).
Propozycja objęcia fragmentu Babich Dołów wsparciem rewitalizacyjnym wypłynęła w lutym 2016 r. od samych mieszkańców, podczas konsultacji projektu uchwały określającej granice obszaru rewitalizacji  - i została uznana za zasadną.
Podobszar rewitalizacji obejmuje zabudowania przy ul. Rybaków 1A, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oraz przy ul. Zielonej 36,38, czyli przede wszystkim XIX-wieczny zespół dworsko-folwarczny „Nowe Obłuże”, a także tereny klifu i plaży.

I to właśnie o możliwość odnowienia pałacyku dopytywali mieszkańcy, którzy we wtorek 17 stycznia 2016 r. przyszli do Szkoły Podstawowej nr 28 na spotkanie konsultacyjne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji.
- Przecież to zabytek, czy nie można zdobyć jakichś środków z Unii Europejskiej? – dociekali.
- Niestety, nie z puli rewitalizacyjnej – zastrzegła Agnieszka Jurecka z Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni przypominając, że rewitalizacja Babich Dołów zostanie sfinansowana ze środków własnych samorządu.
Babie Doły po konsultacjach rewitalizacyjnych / fot. Laboratorium Innowacji SpołecznychNa potrzebę objęcia ich okolicy rewitalizacją zwracali uwagę mieszkańcy końcowego odcinka ul. Rybaków.
– Mamy wodociąg, ale jest problem z ciśnieniem wody. Mamy prąd, ale jest kłopot z napięciem. Jest droga, ale nie dość, że z płyt yomb, to jeszcze niedokończona. Nikt nie pociągnie do stojących tu kilkunastu domów światłowodu, więc mamy bardzo słabe połączenie z internetem – wyliczali swoje bolączki. – Przecież tu nie trzeba niczego budować! Wystarczy wyremontować to, co już jest, np. wodociąg.

Wszystkie uwagi zgłoszone zarówno podczas wtorkowych, jak i pozostałych konsultacji, a także te, które dotrą do Laboratorium Innowacji Społecznych w formie papierowej, zostaną dokładnie przeanalizowane pod kątem możliwej realizacji w ramach rewitalizacji.

Gotową, ostateczną wersją Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni Rada Miasta zajmie się na sesji w marcu.

Kalendarz konsultacji społecznych oraz  projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dostępny jest na: www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/8580_119347.html?podk=8573

ikona