Aktualności

Komitet Rewitalizacji będzie pomagał w odnowie miasta

Prace drogowe w rejonie ul. Opata Hackiego-Zamenhofa, fot. Aleksander Trafas

Prace drogowe w rejonie ul. Opata Hackiego-Zamenhofa, fot. Aleksander Trafas

Będą analizować, oceniać, sprawdzać, ale także wyznaczać kierunki działań i doradzać prezydentowi. Specjalny 25-osobowy zespół został właśnie oficjalnie powołany po to, by przez najbliższe trzy lata wspierać procesy gdyńskiej odnowy. To Komitet Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji powołano zarządzeniem prezydenta Gdyni z 30 stycznia. To niezbędne w świetle zapisów Gminnego Programu Rewitalizacji, przyjętego przez gdyńskich rajców pod koniec marca 2017 roku. Komitet Rewitalizacji będzie pełnił funkcję forum dialogu między mieszkańcami, instytucjami a samorządem. Sednem działalności tej grupy jest opiniowanie działań miasta oraz doradzanie prezydentowi w sprawach związanych z rewitalizacją we wszystkich sześciu obszarach: zachodniej częśći Witomina – Radiostacji, części Oksywia i Babich Dołów, osiedli Meksyk i Pekin oraz rejonu ukic Opata Hackiego – Zamenhofa na Chyloni.

- Najbliższe lata będą dla Gdyni okresem wielu zmian. Nie tylko w przestrzeni, infrastrukturze, ale także w zakresie spójności społecznej. Wszystkie te działania będą angażować wielu partnerów  – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Komitet ma być stałym łącznikiem wszystkich stron zaangażowanych w gdyńską rewitalizację. To potrzebne, gdyż chcemy, by przemiany  maksymalnie odpowiadały na realne potrzeby mieszkańców.

Warsztaty-Witomino, fot. Aleksander Trafas

Komitet Rewitalizacji tworzy 25 osób: czterech przedstawicieli mieszkańców terenów rewitalizowanych, siedmiu radnych dzielnic, czterech reprezentantów organizacji pozarządowych, dwóch przedstawicieli właścicieli i podmiotów zarządzających nieruchomościami na obszarach rewitalizacji, a także trzech radnych miasta oraz pięć osób wyznaczonych przez prezydenta, czyli m.in. naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.

- Powołanie Komitetu Rewitalizacji było potrzebne. Dzięki temu możemy m.in. powiązać, rozszerzyć i usankcjonować działania, które już podejmujemy w ramach rewitalizacji – mówi Sylwester Trzebiński, radny dzielnicy Babie Doły i członek Komitetu Rewitalizacji. – Nie tylko w swoich najbliższych okolicach, ale także z perspektywy całego miasta.  

Spotkanie z mieszkańcami dot. rewitalizacji dzielnicy Meksyk

- Swoimi działaniami w Komitecie Rewitalizacji pragnę zwrócić uwagę na wartość projektów społeczno-kulturalnych. Powinny stanowić dopełnienie dla twardych inwestycji, jak np. drogi czy budynki, które powstaną w ramach procesów rewitalizacyjnych – podkreśla Monika Domańska ze Stowarzyszenia Traffic Design. - Chcę wykorzystać doświadczenie pracy w Stowarzyszeniu Traffic Design do działania na rzecz mieszkańców w dzielnicach poza centrum Gdyni.

Status działacza Komitetu Rewitalizacji jest tożsamy z pełnieniem funkcji społecznej, stąd za tę pracę nie będzie wypłacane wynagrodzenie. Kadencja będzie trwać trzy lata. Szczegółowe zasady działania oraz zasady funkcjonowania grupy opracowano na podstawie uwag i sugestii konsultacji społecznych z mieszkańcami, a także warsztatów dla przedstawicieli rad dzielnic i organizacji.

  • ikonaOpublikowano: 02.02.2018 09:30
  • ikona

    Autor: Agnieszka Janowicz (a.janowicz@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 20.03.2018 10:52
  • ikonaZmodyfikował: Katarzyna Mejna
ikona