Aktualności

Meksyk po konsultacjach rewitalizacyjnych

Drugie spotkanie w ramach konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji / fot. Laboratorium Innowacji SpołecznychMyślimy o osiedlu Meksyk długofalowo, jako o przestrzeni miejskiej, którą wybrali państwo na swoje miejsce zamieszkania - mówił Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji podczas czwartkowego spotkania z mieszkańcami tej części Chyloni. - Stąd zaplanowane działania rewitalizacyjne.

Osiedle Meksyk w Chyloni do gdyńskich podobszarów rewitalizacji dołączono w wyniku ubiegłorocznych konsultacji społecznych, dzięki determinacji mieszkańców. Dostarczyli bowiem urzędnikom szeregu argumentów przemawiających za takim rozwiązaniem. Prace w tej części miasta sfinansowane zostaną z budżetu Gdyni.

Na czym wyczekiwana rewitalizacja Meksyku będzie polegać mieszkańcy dowiedzieli się w czwartek 12 stycznia 2017 r. W Szkole Podstawowej nr 10 spotkali się z wiceprezydentem Michałem Guciem, który zaprezentował im plany zmian w tej części dzielnicy i zachęcił do składania uwag w ramach trwających właśnie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji.

Duże zainteresowanie wzbudziły plany realizacji podstawowego układu drogowego w obrębie osiedla - chodzi o połączenie ulicy Hutniczej z dworcem PKP Gdynia Chylonia. Mieszkańcy pytali o jej dokładny przebieg, dociekali na ile w wyniku inwestycji może się zwiększyć ruch na osiedlu, a także jakie są szanse, by nową ulicą kursowały autobusy linii „R".

Prezydent Guć zapewnił, że nowy układ drogowy zostanie zaprojektowany tak, by był bezpieczny i adekwatny zarówno do warunków w tej części Gdyni, jak i oczekiwań mieszkańców. Ci zostaną zapytani o zdanie w sprawie nowych rozwiązań. Zwrócił też uwagę, że ewentualne przystosowanie nowej ulicy do potrzeb komunikacji miejskiej nie tylko znacząco podniesie koszty inwestycji, ale też zwiększy liczbę przejeżdżających przez Meksyk pojazdów, czego obawiają się niektórzy z obecnych w SP nr 10.

Drugie spotkanie w ramach konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji / fot. Laboratorium Innowacji SpołecznychDyskusję wzbudziły też plany utworzenia bezpiecznych przejść przez ulicę Hutniczą, możliwość zabezpieczenia konkretnych posesji przed zalewaniem czy utwardzenie mniejszych dróg na Meksyku.

Padały pytania o to, kiedy mieszkańcy zobaczą pierwsze efekty rewitalizacji.

- Tam, gdzie jest możliwe przeprowadzenie prac mniejszych, nie inwestycyjnych, będziemy mogli zacząć działać jeszcze w tym roku. Tam, gdzie niezbędne jest sporządzenie dokumentacji, trzeba będzie poczekać do roku 2018 - zastrzegał wiceprezydent. Mówił też, że w planach dla osiedla nie ma utworzenia placówki kulturalnej. - Bogata oferta zajęć dla mieszkańców przygotowana zostanie w innej części Chyloni, w rejonie ulic Opata Hackiego - Zamenhofa. Mam nadzieję, że będą chcieli państwo z niej skorzystać - zachęcał wiceprezydent. - Tu, na miejscu, będziemy prowadzić intensywną pracę z osobami czy rodzinami w szczególnie trudnej sytuacji, by mogły poprawić swoje warunki życia.

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji potrwają do 10 lutego 2017 roku. W ich ramach odbędzie się jeszcze kilka otwartych spotkań z mieszkańcami. Najbliższe - na Oksywiu: w piątek, 13 stycznia, o godz. 17 przy ul. Śmidowicza 49 (w budynku dawnego Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu).

Kalendarz konsultacji społecznych oraz  projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dostępny jest na: http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/8580_119347.html?podk=8573

Drugie spotkanie w ramach konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji / fot. Laboratorium Innowacji Społecznych

Drugie spotkanie w ramach konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji / fot. Laboratorium Innowacji Społecznych

fot. Laboratorium Innowacji Społecznych

ikona