Rewitalizacja

Oksywie: wygodnie i bezpiecznie z myślą o mieszkańcach

Oksywie: wygodnie i bezpiecznie z myślą o mieszkańcach

Oksywie: wygodnie i bezpiecznie z myślą o mieszkańcach

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne, których realizacja już wkrótce zacznie się na Oksywiu, za główny cel mieć będą przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa i wygody pieszych. Mowa tu m.in. o budowie chodnika wzdłuż ulicy Arciszewskich, który ułatwi poruszanie się między dolną i górną częścią dzielnicy.
 
Oksywie to największy z sześciu gdyńskich obszarów rewitalizacji. W jego granicach są zarówno bloki mieszkalne z II połowy XX wieku, jak i objęty opieką konserwatora zabytków obszar dawnej wsi Oksywie, z najstarszym kościołem w Gdyni w górnej części dzielnicy i dawnymi willami oficerskimi w dolnej. Łączy je stroma ul. Arciszewskich, dziś pozbawiona wygodnego dla pieszych chodnika.

- O tym, jak ważna jest poprawa bezpieczeństwa w tej okolicy, mieszkańcy mówili już na etapie przygotowywania zadań Gminnego Programu Rewitalizacji, dlatego realizacja tego celu znalazła się na liście zaplanowanych działań – przypomina Maciej Warszakowski, zastępca dyrektora Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni. – Rewitalizacja oznacza poprawę warunków życia, a bezpieczeństwo i komfort mieszkańców są dla nas priorytetowe. Jednym z efektów, jakie chcemy osiągnąć w efekcie prowadzonych prac, jest ułatwienie poruszania się między dwiema częściami Oksywia, co będzie miało wpływ na integrację lokalnej społeczności. Mieszkańcy zyskają także nową, atrakcyjną przestrzeń publiczną z zadbaną zielenią, oświetleniem i elementami małej architektury.

Plany wykonania nowego chodnika uwzględniają potrzeby osób starszych, rodziców z małymi dziećmi i osób z niepełnosprawnościami. Znajdującą się tu skarpę, po uporządkowaniu, zabezpieczać będzie mur oporowy, wzdłuż którego- na wysokości wąwozu – posadzony zostanie zimozielony bluszcz. W sąsiedztwie budynku Arciszewskich 23 pojawi się kilkanaście drzew, kilkaset krzewów oraz byliny.

- Nowy odcinek dla pieszych wzdłuż ulicy Arciszewskich sięgnie aż do przystanku autobusowego – podkreśla Elżbieta Sierżęga, radna miasta Gdyni. – Z myślą o przyjeżdzających na położony wokół parafii cmentarz komunikacją miejską rozbudowana zostanie zatoka autobusowa, z kolei kierowcy korzystać będą z przebudowanego parkingu. Oczywiście, będą także stojaki rowerowe.

Na tym zmiany w tej części Oksywia się nie skończą. Od wejścia przy ulicy Arciszewskich do ul. księdza Edmunda Makowskiego będą zbudowane schody. To wygodny skrót dla pieszych idących do lub z ulicy Płk. Dąbka. Sama ulica Makowskiego natomiast zostanie utwardzona, z zachowaniem jej lokalnego charakteru.

Po tym linkiem znajdują się szczegóły przetargu ogłoszonego przez ZDiZ w Gdyni dotyczącego zagospodarowania przestrzeni publicznej w rejonie ulicy Arciszewskich:

https://www.gdynia.pl/bip/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro,7586/zagospodarowanie-przestrzeni-publicznej-w-rejonie-ulicy-arciszewskich-w-gdyni,534818

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.


Galeria zdjęć

ikona Pobierz galerię
  • ikonaOpublikowano: 12.03.2019 12:06
  • ikona

    Autor: Michał _Rusak (m.rusak@lis.gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 13.03.2019 11:20
  • ikonaZmodyfikował: Michał Rusak
ikona