Aktualności

Rejon Opata Hackiego-Zamenhofa po konsultacjach rewitalizacyjnych

Mieszkańcy rejonu ulic Opata Hackiego i Zamenhofa na Chyloni zapoznali się w poniedziałek z listą przedsięwzięć rewitalizacyjnych, jakie mają zostać zrealizowane w ich dzielnicy. We wtorek, 31 stycznia, o godz. 17 w InfoBox Gdynia rozpocznie się ogólnomiejskie spotkanie konsultacyjne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji.Mieszkańcy rejonu Opata Hackiego - Zamenhofa podczas konsultacji rewitalizacyjnych, fot. Laboratorium Innowacji Społecznych

Sala w Szkole Podstawowej nr 10, w której odbyły się konsultacje społeczne w sprawie rewitalizacji rejonu ulic Opata Hackiego-Zamenhofa w Gdyni zaczęła się zapełniać na długo przed godz. 17, gdy dyskusja miała się rozpocząć. Szybko okazało się, że zainteresowanie mieszkańców jest tak duże, że trzeba dostawić krzesła.

To zainteresowanie nie dziwi jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że w tej części Gdyni działania rewitalizacyjne rozpoczęły się najwcześniej, bo już w latach 2007-2008. Od początku mocno angażując mieszkańców. Teraz, po etapie określenia granic obszarów rewitalizacji i katalogu zmian niezbędnych do wprowadzenia na Zamenhofa - Opata Hackiego, przyszedł czas na zgłaszanie ewentualnych uwag do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji.

Ożywioną dyskusję wzbudziła kwestia termomodernizacji bloków oraz podłączenia ciepłej wody do bloków komunalnych. Mieszkańcy Zamenhofa 11 dopytywali o ewentualne objęcie rewitalizacją terenu wokół ich bloku, należącego do spółdzielni mieszkaniowej.

Mieszkanka rejonu Opata Hackiego - Zamenhofa zgłasza się z pytaniem podczas konsultacji rewitalizacyjnych, fot. Laboratorium Innowacji Społecznych

- Jest w tej sprawie porozumienie - zapewnił Michał Guć, Wiceprezydent Gdyni ds. Innowacji, który prowadził spotkanie.

Ich sąsiedzi z Zamenhofa 12 zwracali uwagę na brak miejsc parkingowych. - Mamy już sygnały w tej sprawie, będziemy analizować możliwości, ale to zadanie na drugi etap prac - zastrzegał wiceprezydent Guć. Wyjaśnił też, że nie ma możliwości sprzedaży czy wydzierżawienia konkretnym osobom miejsc parkingowych, które mają powstać na obszarze rewitalizacji.

- Dlaczego ulica Komierowskiego ma być dwukierunkowa? Przy jednym kierunku ruchu można by wyznaczyć więcej miejsc parkingowych - zwracali uwagę obecni na spotkaniu.

Michał Guć: Robiliśmy analizy ruchu w tej części miasta, nie ma możliwości zmian. Co do kłopotów z parkowaniem to niestety jesteśmy trochę w pułapce zaszłości. Gdyby dziś powstawały bloki i klub sportowy, inwestorzy byliby zobowiązani do zapewnienia przewidzianej przepisami liczby miejsc parkingowych.

Obecny na spotkaniu przedstawiciel klubu „Checz" przypomniał, że na terenie jego obiektu jest 15 miejsc parkingowych. Tyle, ile wymagały przepisy w czasach, gdy klub powstawał. Zwrócił też uwagę na kłopotliwy dla niektórych kierowców dojazd, ale zapewnił, że w klubie szuka się rozwiązania tego problemu.

Ratusz z wkładką dotyczącą rewitalizacji rejonu Opata Hackiego - Zamenhofa , fot. Laboratorium Innowacji Społecznych

- A co z wieżowcami? Przecież to dosłownie kawałek... - pytano.
- Nie ma w mieście drugiego terenu, gdzie punktowo inwestowano by pieniądze tak duże, jak w rejonie Opata Hackiego - Zamenhofa. W grę wchodzi 35 mln zł - zauważył prezydent Guć. - Dołączenie do obszaru rewitalizacji wieżowców zwiększyłoby te koszty o około 6 mln zł, bez dofinansowania unijnego. Mogę jednak już dziś zadeklarować, że przyjrzymy się dokładnie temu terenowi, określimy jego najpilniejsze potrzeby i w następnych latach będziemy je zaspokajać.

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji trwają do 10 lutego 2017 roku. Do ich zakończenia można odwiedzać mobilne punkty, przychodzić do Laboratorium Innowacji Społecznych. Uwagi przyjmowane są w formie zarówno ustnej, jak i pisemnej.

fot. Laboratorium Innowacji Społecznych

  • ikonaOpublikowano: 31.01.2017 00:00
  • ikona

    Autor: Michał Kowalski (2011)

  • ikonaZmodyfikowano: 22.02.2024 14:27
  • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona