Społeczeństwo

Wesprzyj głos młodzieży z UNICEFem

fot. UNICEF - materiały prasowe
Młodzież z całej Europy szuka w Gdyni wsparcia, zapraszając do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących partycypacji dzieci i młodzieży w aktywnym życiu społecznym. Jeśli należysz do grupy osób poniżej 18 roku życia to zachęcamy do zaangażowania się.

Konsultacje dotyczą dokumentu przygotowanego przez młodzież z Unii Europejskiej we współpracy z ekspertami i UNICEF. Dokument ten to Deklaracja dotycząca partycypacji dzieci i młodzieży w życiu społecznym i procesach decyzyjnych odbywających się na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Skierowana jest do decydentów – liderów państw członkowskich UE i przedstawicieli władz Unii. Młodzież prosi i domaga się w niej, by ich zdanie było brane pod uwagę i by mieli szansę uczestniczyć we wszystkich procesach, które ich dotyczą. Oczekują powołania i stworzenia właściwych mechanizmów, które im to umożliwią.

Dla UNICEF, który we wszystkich swych działaniach kieruje się zapisami Konwencji o prawach dziecka, jest to niezwykle istotna kwestia, gdyż daje szansę na realizację zapisu Artykuły 12 tegoż dokumentu. Szerokie konsultacje i dotarcie do jak największej grupy młodych ludzi, a więc samych zainteresowanych partycypacją, zebranie ich opinii na ten temat i zaprezentowanie ich najważniejszym osobom stanowiącym prawo w Unii Europejskiej, przyczynią się do wprowadzenia realnej zmiany w tym obszarze.

Zainteresiowane osoby proszone są o wypełnienie anonimowej ankiety.

Całość nie zajmie więcej niż 5 minut, a każdy głos może mieć ogromne znaczenie. Na wyrażenie swojej opinii w temacie partycypacji jest czas do 12 kwietnia. Nie przegapcie go!