Sport i zdrowie

O dobrych praktykach w położnictwie i nie tylko

„Położne kobiet - siła w porozumieniu” // fot. Michał Kowalski
O sytuacji położnych w Polsce, dobrych praktykach, możliwościach rozwoju,  przedsiębiorczych działaniach i wielu innych ważkich kwestiach z zakresu położnictwa, rozmawiano podczas konferencji „Położne kobiet - siła w porozumieniu”. Spotkanie w gronie specjalistów odbyło się w środę, 13 czerwca w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia.

W konferencji uczestniczyły położne i specjaliści, którzy na co dzień zajmują się kobietami w ciąży i młodymi matkami. Podczas spotkania rozmawiano o aktualnej sytuacji położnych pracujących w Polsce oraz dyskutowano o dobrych praktykach. Uczestnicy konferencji wspólnie szukali odpowiedzi na pytania takie jak: na ile położna POZ pracująca na kontrakcie z NFZ może być przedsiębiorcza i niezależna? Jakie działania może podjąć w swoim lokalnym środowisku? Czy to może być dla niej opłacalne? I jakie płynął z tego korzyści dla rodziców?

Konferencja służyła również wypracowaniu metod budowania i wzmacniania dobrego porozumienia między położnymi i kobietami, korzystającymi z ich profesjonalnej opieki.

Podczas wykładów poruszono również kwestie dotyczące pomocy udzielanej przez położną młodej matce w zakresie karmienia piersią oraz budowania więzi pomiędzy dzieckiem a matką. Rozmawiano także o zmieniającej się rzeczywistości i sposobach budowania komunikacji z młodym pokoleniem generacji Y i Z.

Podczas konferencji można było wysłuchać wystąpień:

Joanny Habury – położnej z wieloletnim stażem pracy, specjalistki pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego. Przez 22 lata pracowała w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, przez ponad 2 lata jako położna oddziałowa. Dwanaście lat temu założyła Szkołę Rodzenia „Ksenia” w Zielonej Górze. Od pięciu lat prowadzi indywidualną praktykę położniczą, przekształconą w podmiot leczniczy – Centrum  Rodziny. Prezeska Fundacji Centrum Rodziny. Od 2011 r. działa w lokalnym środowisku. Przygotowuje kobiety i pary do porodu oraz opieki nad dzieckiem, czuwa nad nimi także po narodzinach. Obecnie wraz z grupą współpracowników dąży do utworzenia w Zielonej Górze specjalistycznego wielozadaniowego Centrum Rodziny wraz z hospicjum perinatalnym.

Doroty Graboś – biotechnologa, eksperta w dziedzinie pielęgnacji skóry (Bio-Oil).

Zuzanny Szupryczyńskiej - położnej, ratownika medycznego (Philips Avent).

dr n. med. Ewy Wietrak (Nutropharma).

Agnieszki Muszyńskiej – magister  położnictwa. Posiada Certyfikat Doradcy Laktacyjnego, członkini Zarządu Polskiego Towarzystwa Konsultantów i Doradców Laktacyjnych. Pracuje w Szpitalu Klinicznym im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie, na stanowisku edukator do spraw laktacji, gdzie prowadzi poradnię laktacyjną. Zajmuje się także szkoleniem personelu z zakresu laktacji, przeprowadza ankiety wśród pacjentek dotyczące edukacji i wsparcia laktacyjnego, pomaga matkom karmić swoje dzieci piersią, wspiera także matki oddzielone od swoich dzieci. Jest wykładowczynią i trenerką praktyk w Centrum Nauki o Laktacji.

mgr Agnieszki Muszyńskiej, położnej (wykład w ramach grantu edukacyjnego marki Femaltiker).

Alicji Firsowicz-Madej, Anny Jankowskiej-Zdral – certyfikowanych trenerek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (licencje trenerskie I stopnia), psycholożek, trenerek warsztatu umiejętności psychospołecznych. Od ponad 15 lat przygotowują i prowadzą w Fundacji Rodzić po Ludzku oraz w szpitalach szkolenia rozwijające umiejętności społeczne dla położnych.

lek. ginekologa-położnika Beaty Sterlińskiej-Tulimowskiej, organizator firma Verco.S.A.

Więcej na temat konferencji znajduje się na stronie internetowej http://www.rodzicpoludzku.pl/Konferencje-2018/Konferencje-2018.html.
 • „Położne kobiet - siła w porozumieniu” // fot. Michał Kowalski
 • „Położne kobiet - siła w porozumieniu” // fot. Michał Kowalski
 • „Położne kobiet - siła w porozumieniu” // fot. Michał Kowalski
 • „Położne kobiet - siła w porozumieniu” // fot. Michał Kowalski
 • „Położne kobiet - siła w porozumieniu” // fot. Michał Kowalski
 • „Położne kobiet - siła w porozumieniu” // fot. Michał Kowalski
 • „Położne kobiet - siła w porozumieniu” // fot. Michał Kowalski
 • „Położne kobiet - siła w porozumieniu” // fot. Michał Kowalski
 • „Położne kobiet - siła w porozumieniu” // fot. Michał Kowalski
 • „Położne kobiet - siła w porozumieniu” // fot. Michał Kowalski
 • „Położne kobiet - siła w porozumieniu” // fot. Michał Kowalski
 • „Położne kobiet - siła w porozumieniu” // fot. Michał Kowalski
 • „Położne kobiet - siła w porozumieniu” // fot. Michał Kowalski
 • „Położne kobiet - siła w porozumieniu” // fot. Michał Kowalski
 • „Położne kobiet - siła w porozumieniu” // fot. Michał Kowalski