1408 (1108) 2020-05-08 - 2020-05-14

Top Inwestycje Komunalne 2020 - głosuj na gdyńskie nominacje

Top Inwestycje Komunalne 2020 - głosuj na gdyńskie nominacje // fot. Kamil Złoch / Aleksander Trafas

Top Inwestycje Komunalne 2020 - głosuj na gdyńskie nominacje // fot. Kamil Złoch / Aleksander Trafas

Rewitalizacja Kamiennej Góry, obszaru Opata Hackiego i dzielnicy Oksywie to trzy spośród dwudziestu pięciu inwestycji polskich samorządów nominowanych w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2020. Zwycięzców wybierze Rada Konsultacyjna, a także internauci. Głosować można do 13 maja. Najlepsza inwestycja otrzyma specjalną nagrodę czytelników PortalSamorzadowy.pl.

- Gdynia to miasto, które wsłuchuje się w potrzeby swoich mieszkańców i odpowiada na nie, realizując inwestycje na szeroką skalę, z należytą dbałością o każdy szczegół. Zależy nam, aby gdynianie czuli się dobrze nie tylko w centralnych przestrzeniach miasta, ale również w swoim lokalnym otoczeniu. Nominowanie do konkursu Top Inwestycje Komunalne, realizacji, które odpowiadają na obie te potrzeby, możemy uznać nie tylko za wyróżnienie, ale także dobry powód do dalszej, przynoszącej realne korzyści naszym mieszkańcom, pracy – mówi Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.

W 2017 roku Rada Miasta Gdyni uchwaliła Gminny Program Rewitalizacji Miasta. Zostało nim objętych sześć obszarów w gdyńskich dzielnicach: osiedle Zamenhofa - Opata Hackiego i osiedle Meksyk na Chyloni, część Babich Dołów, część Oksywia, zachodnia część dawnej dzielnicy Witomino-Radiostacja oraz Wzgórze Orlicz-Dreszera (osiedle Pekin) na Leszczynkach. Dla każdej z dzielnic zaplanowano inne zadania, odpowiadające na potrzeby ich mieszkańców. Mają one jednak wspólny mianownik: zapisane w Gminnym Programie Rewitalizacji cele, do których należy m.in. poprawa jakości życia, wzbudzenie aktywności lokalnej społeczności czy niwelowanie różnic między częściami Gdyni.

- Rewitalizacja na taką skalę to przedsięwzięcie, jakiego dotąd w Gdyni nie było. Mam tu na myśli liczbę zaplanowanych działań inwestycyjnych i społecznych, ale też zaangażowanie wielu jednostek oraz instytucji miejskich, które pracują razem, żeby na obszarach rewitalizacji żyło się lepiej – w wielu wymiarach. Łącząc nasze siły, dając gdynianom z jednej strony lepszą przestrzeń publiczną i warunki zamieszkania, z drugiej okazję do ciekawego, wspólnego spędzania czasu, wprowadzamy realną, kompleksową zmianę. W działania rewitalizacyjne angażują się organizacje pozarządowe, podmioty prywatne, ale przede wszystkim – mieszkańcy. Konsultowaliśmy z nimi zapisy Gminnego Programu Rewitalizacji, pytając o najpilniejsze potrzeby ich dzielnic. Teraz również mieszkańcy są ważnym ogniwem procesu i włączamy ich w procesy inwestycyjne – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Realizacja przedsięwzięć znajduje się na różnych etapach. Prace rozłożone są do 2026 roku.

Rewitalizacja Kamiennej Góry

Wartość inwestycji: ok. 24,5 mln zł (I etap kosztował 8,5 mln zł)

Wizualizacja parku na Kamiennej Górze

Rewitalizacja Kamiennej Góry, jako jedyna z nominowanych inwestycji nie jest objęta Gminnym Programem Rewitalizacji. Celem zmian tego obszaru, czyli terenu istniejącego parku im. Marii i Lecha Kaczyńskich, było uatrakcyjnienie tego miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i turystów. W ramach prac wybudowana została m.in. winda, łącząca górny i środkowy taras Kamiennej Góry, zadaszony, letni amfiteatr oraz toalety. Wzmocniono również skarpę oraz częściowo przeprojektowano alejki.

- Kamienna Góra zmienia się na naszych oczach. Na terenie parku powstał m.in. imponujący amfiteatr wokół którego podziwiać możemy piękną i różnorodną roślinność. Zadbaliśmy też o bezpieczeństwo i komfort mieszkańców, którzy pomiędzy górnym a środkowym tarasem Kamiennej Góry będą mogli przemieszczać się nowoczesną windą - mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Pierwszy etap inwestycji zakończył się w sierpniu 2019 r.

Gotowa konstrukcja nowej windy i publicznej toalety // fot. Kamil Złoch

Rewitalizacja obszaru Opata Hackiego – Zamenhofa (ZOH)

Wartość inwestycji: 24,7 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wyniosło 13,1 mln zł

Przystań przy Opata Hackiego 33 // fot.Kamil Złoch

Projekt „Gdynia OdNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa-Opata Hackiego” ściśle ze sobą związane działania, których celem jest ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego mieszkańców osiedla, zwiększenie poczucia odpowiedzialności i zaangażowania w życie lokalne oraz aktywizacja mieszkańców poprzez kształtowanie właściwych postaw. Kompleksową rewitalizacją objęto teren o powierzchni ok. 10,5 ha, co stanowi ok. 3% dzielnicy Chylonia w Gdyni. Mieszka tu ok. 1950 osób, czyli ok. 9% populacji dzielnicy.

W ramach działań m.in. przebudowano bądź wybudowano nowe odcinki sieci kanalizacji deszczowej - okalającej rejon ZOH, wzdłuż ulicy Komierowskiego, Opata Hackiego i św. Mikołaja – oraz pojemny zbiornik retencyjny. Dzięki temu rozwiązano problem podtopień ulic i parkingów po opadach deszczu. Sieci teletechniczne, energetyczne, gazowe czy wodociągowe przebudowano w zakresie kolidującym z realizowanymi robotami. Zbudowano też ul. Komierowskiego, łączącą ul. Opata Hackiego z Morską. Poszerzono chodniki, wyrównano jezdnie, wyniesiono skrzyżowania poprawiając bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu.

Zrewitalizowane osiedle Zamenhofa - Opata Hackiego to przestrzeń unikalna w skali całej Gdyni // fot. Aleksander Trafas

Rozbudowano także ulice Opata Hackiego, Zamenhofa i św. Mikołaja; pojawiło się nowe oświetlenie. Komunalne budynki mieszkalne przy ul. Zamenhofa 9 i 13 oraz Opata Hackiego 31 docieplono, zyskały też nowe elewacje. Wymieniono wszystkie okna, grzejniki i instalacje CO. Do budynków doprowadzono ciepłą wodę. Poza poprawą estetyki, największą korzyścią remontów jest zmniejszenie kosztów ogrzewania w sezonie zimowym.

Teren uzbrojono w kanalizację deszczową, by uzupełnić tę, która powstała w pierwszym etapie inwestycji. Przebudowano ulicę Zamenhofa: powstały nowe, oświetlone dojazdy do budynków oraz przyblokowe parkingi. Przez środek osiedla przebiega dziś oświetlona aleja z przestrzeniami rekreacyjnymi i placami zabaw. Urządzono trawniki, nasadzono nową roślinność, ustawiono elementy małej architektury. Nie zapomniano także o domkach dla owadów oraz karmnikach i poidełkach dla ptaków. 

Pod koniec zeszłego roku po ponad dwóch latach zaawansowanych zmian zakończyła się inwestycyjna faza rewitalizacji tego osiedla.

Ale rewitalizacja osiedla Opata Hackiego – Zamenhofa to nie tylko twarde inwestycje. To także szereg działań „miękkich”, społecznych, także artystycznych organizowanych po to, by dać mieszkańcom zupełnie nowe możliwości spotkań, nawiązywania relacji i wspólnego, ciekawego spędzania czasu.

Rewitalizacja dzielnicy Oksywie

Wartość inwestycji: 25,7 mln zł, z czego ok. 17,1 mln zł wyniosło unijne dofinansowanie

Tak będzie wyglądał komunalny blok bez barier przy ul. Dickmana // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych

Celem trzeciej z inwestycji, czyli rewitalizacji dzielnicy Oksywie (termin zakończenia – listopad 2021) jest zwiększenie aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców rejonu dawnej wsi Oksywie w Gdyni wraz z ulicami Dickmana i Śmidowicza poprzez kompleksową rewitalizację obszaru zajmującego powierzchnię około 193 ha oraz zamieszkałego przez 2 500 mieszkańców, zgodnie z założeniami w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta.

Przy ul. Arciszewskich pojawiły się elementy małej architektury i nowa zieleń, wybudowano miejsca parkingowe //fot. Ilona Budzbon

Działania w ramach projektu obejmują m.in. zagospodarowanie terenu przy najstarszym gdyńskim cmentarzu przy ul. Arciszewskich, odnowienie elewacji zabytkowej kamienicy przy ul. Arciszewskich 23, rozbudowę boisk przy V LO, dofinansowanie remontów części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, opracowanie - w konsultacji z mieszkańcami - koncepcji przebudowy skrzyżowania ul. Płk. Dąbka - Dickmana – Bosmańska, gruntowną przebudowę na potrzeby Przystani Śmidowicza 49 budynku dawnego Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu. Po otwarciu Przystań połączy funkcje m.in. centrum sąsiedzkiego, klubu seniora, placówki wsparcia dziennego i Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W zakres zmian wchodzi również budowa przy ul. Dickmana komunalnego bloku bez barier czy realizacja projektu „Rozwój usług społecznych”, czyli szeroko rozumianego wsparcia rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Działaniami towarzyszącymi w ramach rewitalizacji jest angażowanie mieszkańców w przygotowanie i realizację poszczególnych działań inwestycyjnych w celu zwiększenia poczucia odpowiedzialności i zaangażowania w życie lokalne. Miasto daje z jednej strony lepszą przestrzeń publiczną i warunki zamieszkania, z drugiej okazję do ciekawego, wspólnego spędzania czasu.

O konkursie


mat.prasowy

Celem organizowanego od 2012 roku konkursu przez PortalSamorzadowy.pl i Grupę PTWP jest pokazanie skali inwestycji komunalnych oraz ich prorozwojowego efektu dla gospodarki, regionu i mieszkańców.

W ramach konkursu nagrodzonych zostanie maksymalnie dziesięć inwestycji komunalnych z całej Polski, prowadzonych przez samorządy lub podmioty, w których mają one udziały, ewentualnie realizowanych przez prywatne spółki, które po prywatyzacji wykonują zadania władzy lokalnej, np. w zakresie gospodarki komunalnej. Uhonorowani zostaną również ci, którzy dzięki odważnym prorozwojowym decyzjom inwestycyjnym stają się liderami środowiska i wyznaczają trendy. Dotyczy to inwestycji oddanych do użytku w 2019 r. lub zrealizowanych w co najmniej 50% (na dzień 31 grudnia 2019 r.).

Po pierwszym etapie konkursu z nadesłanych propozycji wybranych zostało dwadzieścia pięć inwestycji. Z tego grona, swoich faworytów wskażą członkowie Rady Konsultacyjnej konkursu. Głównymi kryteriami oceny będą: rozmach inwestycji w odniesieniu do budżetu i możliwości samorządu, walory estetyczne, funkcjonalność, nowatorstwo, współpraca z lokalną społecznością na etapie projektowania inwestycji, montaż finansowy (koncesja, kredyt, dotacja, PPP etc.) i aktywne gospodarowanie majątkiem.

Niezależnie od wskazań członków Rady Konsultacyjnej swojego jednego faworyta w głosowaniu internetowym wybiorą również czytelnicy serwisu PortalSamorzadowy.pl.  Zachęcamy do głosowania na gdyńskie inwestycje - jest to bardzo proste - wystarczy przy nominowanych kliknąć „Popieram”. Rejestracja nie jest wymagana. Głosowanie zakończy się 13 maja 2020 r. o godz. 9.00. Najlepsza inwestycja otrzyma specjalną nagrodę czytelników PortalSamorzadowy.pl.

Nagrodzone projekty zostaną przybliżone w PortalSamorzadowy.pl podczas specjalnej debaty on-line.

ikona

Zobacz także