Co nowego

Czas na wnioski – dotacje na remonty zabytków

Opis alternatywny

21.12.2016 r.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XXXIX/861/10 z 27.01.2010 r. w terminie do 10 stycznia 2017 r. można składać wnioski o udzielenie z budżetu Gdyni dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane.

Dotacje mogą być przyznane na prace przy zabytkach wpisanych do rejestru, w tym budynkach znajdujących się na obszarach zabytkowych, w granicach administracyjnych Gdyni.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków ubiegania się o dotacje oraz obowiązkowy formularz wniosku dostępne są na stronie www.gdynia.pl/zabytki. 

Termin składania wniosków upływa 10 stycznia 2017 r.

Informacji na temat dotacji udziela także Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków tel. 58 668 83 43.