Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Aktualności

Zmiany w Młodzieżowej Radzie Miasta Gdyni

19.10.2017 r.

W wyniku rezygnacji dotychczasowego Sekretarza Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni Wiktora Szydlika  w związku z jego wyjazdem na studia do Francji Przewodnicząca RM Joanna Zielińska zarządziła w III Liceum Ogólnokształcącym wybory uzupełniające. Największa liczbę głosów  otrzymał Michał Curyło. Ślubowanie nowego Młodzieżowego Radnego zaplanowane zostało na najbliższej sesji MRM Gdyni  w dniu 25 października.