Informator o placówkach

Placówki specjalne

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1
- Szkoła Podstawowa Specjalna nr 50
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 1
tel/fax: 0-58 625 48 55
81-155 Gdynia ul. Płk. Dąbka 277
dyrektor: Alicja Spica
Internet: www.sosw1.eu
e-mail: sekretariat@sosw1.edu.gdynia.pl 
 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2
- Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 7
- XVI Liceum Ogólnokształcące Specjalne
- Internat
tel/fax: 0-58 621 95 10
81-184 Gdynia ul. Energetyków 13
dyrektor: Iwona Krumholc
Internet: www.sosw2gdynia.pl
e-mail: sekretariat@sosw2.edu.gdynia.pl 

Szkoła Podstawowa nr 49 dla Dzieci Niedosłyszących
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6

- XV Liceum Ogólnokształcące dla Niedosłyszących
tel: 0-58 622 22 24, fax 0-58 622  88  99
81-453 Gdynia ul. Gen. J. Hallera 9
dyrektor: Małgorzata Onasch - Ptaszyńska
Internet: www.nieslyszacygdynia.pl
e-mail:sekretariat@zso6.edu.gdynia.pl

Zespół Szkół Specjalnych nr 17
- Szkoła Podstawowa Specjalna nr 24
- Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci Przewlekle Chorych nr 38
-
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2
tel/fax: 0-58 620 72 25
81-311 Gdynia ul. Witomińska 25/27
dyrektor: Jolanta Tomporowska
Internet: www.zss17.org
e-mail: sekretariat@zss17.org

  • ikonaOpublikowano: 09.10.2006 00:00
  • ikona

    Autor: Krzysztof Ratajczak

  • ikonaZmodyfikowano: 31.08.2021 09:18
  • ikonaZmodyfikował: Emilia Koniuszewska
ikona