Informator o placówkach

Szkoły podstawowe


Szkoła Podstawowa nr 6 im. Antoniego Abrahama
tel/fax 0-58 625 40 25
81-194 Gdynia, ul. Cechowa 22
dyrektor: Ewa Andrzejewska
Internet: www.sp6.gdynia.pl
e-mail: sekretariat@sp6.edu.gdynia.pl

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Obrońców Helu
tel/fax: 0-58 624 84 62
81-522 Gdynia, ul. Orłowska 27/33
dyrektor: Marzena Adamska
Internet: www.sp8gdynia.pl/
e-mail:sekretariat@sp8.edu.gdynia.pl

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
tel: 0-58 623 06 33, fax: 0-58 663 73 04
81-067 Gdynia, ul. Morska 192
dyrektor: Marek Dąbkowski
Internet: www.sp10gdynia.edupage.org/
e-mail: sekretariat@sp10.edu.gdynia.pl

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Bohaterów Załogi OPR „Grom”
tel: 0-58 664 69 05,  fax: 0-58 664 78 76
81- 553 Gdynia, ul. Wrocławska 52
dyrektor: Sławomir Wiśniewski
Internet: www.sp11gdynia.pl
e-mail: sekretariat@sp11.edu.gdynia.pl

Szkoła Podstawowa nr 12 im. gen. Mariusza Zaruskiego

tel: 0-58 624 04 07, fax: 0-58 624 23 63
81-629 Gdynia, ul. Stawna 4/6
dyrektor: Dorota Skulska-Wittbrodt
Internet: www.sp12gdynia.pl
e-mail: sekretariat@sp12.edu.gdynia.pl 
 
Szkoła Podstawowa nr 13 im. Lucjana Cylkowskiego
tel/fax: 0-58 622 23 43
81-506 Gdynia, ul. Halicka 8
dyrektor: Jolanta Matulewicz
Internet: www.sp13gdynia.pl
e-mail: sekretariat@sp13.edu.gdynia.pl

Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących
w którym jest:
- Sportowa Szkoła Podstawowa nr 14 im. Józefa Wybickiego

- VII Sportowe Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego
tel: 0-58 620 56 55, fax: 0-58 620 72 55
81-384 Gdynia, ul. Władysława IV 54
dyrektor: Marek Prusak
Internet: www.zssogdynia.pl
e-mail: sekretariat@sp14.edu.gdynia.pl  sekretariat@viilo.edu.gdynia.pl

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Orła Białego

tel: 0-58 623 85 67
81-079 Gdynia, ul. Chabrowa 43
dyrektor: Dorota Bębenek
Internet: www.sp16gdynia.pl
e-mail: sekretariat@sp16.edu.gdynia.pl

Szkoła Podstawowa nr 17 im. wiceadm. Józefa Unruga
tel: 0-58 620 89 78
81-265 Gdynia, ul. Grabowo 12
dyrektor: Monika Małyszko
Internet: www.sp17.edu.pl
e-mail: sekretariat@sp17.edu.gdynia.pl

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Kornela Makuszyńskiego 
tel: 0-58 620 69 43, fax:0-58 661 76 55
81-385 Gdynia, ul. Ignacego Krasickiego 28
dyrektor: Eliza Zaborowska - Kempa
Internet: www.sp18.gdynia.pl
e-mail: sekretariat@sp18.edu.gdynia.pl

Szkoła Podstawowa nr 20 im. 2 Morskiego Pułku Strzelców
tel: 0-58 629 39 30, fax: 0-58 669 03 19
81-575 Gdynia, ul. Starodworcowa 36
dyrektor: Marta Szymańska
Internet: www.sp20gdynia.pl
e-mail: sekretariat@sp20.edu.gdynia.pl

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju
tel: 0-58 620 88 67, fax: 0-58 661 75 88
81-351 Gdynia, ul. Jana z Kolna 5
dyrektor: Anna Jachowska
Internet:www.sp21gdy.pl/index2.html
e-mail:sekretariat@sp21.edu.gdynia.pl

Szkoła Podstawowa nr 23
tel: 0-58 622 07 33, fax: 0-58 622 01 77
81-438 Gdynia, ul. Artura Grottgera 19
dyrektor: Tomasz Ogrodnik
Internet: www.sp23gdynia.pl
e-mail: sekretariat@sp23.edu.gdynia.pl

Zespół Szkół Specjalnych nr 17
w którym jest:
- Szkoła Podstawowa Specjalna nr 24
- Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci Przewlekle Chorych nr 38
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2
tel/fax: 0-58 620 72 25
81-311 Gdynia, ul. Witomińska 25/27
dyrektor: Jolanta Tomporowska
Internet: www.zss17.org
e-mail: sekretariat@zss17.edu.gdynia.pl

Szkoła Podstawowa nr 26 im. Żołnierzy Armii Krajowej
tel: 0-58 620 66 64, fax: 0-58 661 52 50
81-313 Gdynia, ul. Tatrzańska 40
dyrektor: Alicja Bajduszewska
Internet: www.sp26gdynia.pl
e-mail: sekretariat@sp26.edu.gdynia.pl

Szkoła Podstawowa nr 28 im. Lotników Polskich
tel: 0-58 665 84 62, fax: 0-58 665 84 40
81-197 Gdynia, ul. Zielona 53
dyrektor: Agnieszka Szwejkowska - Kulpa
Internet: www.sp28gdynia.pl
e-mail: sekretariat@sp28.edu.gdynia.pl

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Stefana Żeromskiego
tel: 0-58 623 12 44, fax: 0-58 623 12 44 wew 22
81-257 Gdynia, ul. Piotra Ściegiennego 8
dyrektor: Iwona Chudyszewicz
Internet:www.sp29gdynia.stronyzklasa.pl/
e-mail: sekretariat@sp29.edu.gdynia.pl

Szkoła Podstawowa nr 31
tel:0-58 782 11 51, fax:0-58 782 11 50
81-007 Gdynia, ul. Chylońska 227
dyrektor: Aleksander Kuźmin
Internet: www.sp31gdynia.pl
e-mail: sekretariat@sp31.edu.gdynia.pl

Szkoła Podstawowa nr 33 im. Obrońców Kępy Oksywskiej  
tel: 0-58 625 04 01
81-134 Gdynia ul. Cypriana Godebskiego 8
dyrektor: Bogusław Moszczyński
Internet: www.sp33gdynia.pl
e-mail: sekretariat@sp33.edu.gdynia.pl  

Szkoła Podstawowa nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi 
tel: 0-58 622 14 34
81-465 Gdynia, ul. Lucjana Cylkowskiego 5
dyrektor: Mariusz Żelechowski
Internet: www.sp34gdynia.pl
e-mail: sekretariat@sp34.edu.gdynia.pl

Szkoła Podstawowa nr 35 im. kpt. Stanisława Kosko

tel: 0-58 624 09 74, fax: 0-58 624 39 30
81-647 Gdynia, ul. Uczniowska 1
dyrektor: Janina Ostałowska

Zespół Szkoł Ogólnokształcących nr 8
w którym jest:
- Szkoła Podstawowa nr 37
- Liceum Ogólnokształcęce n XVII
tel: 0-58 624 15 64
81-577 Gdynia, ul. Wiczlińska 93
dyrektor: Witold Chudyszewicz
Internet: www.zso8gdynia.pl
e-mail: sekretariat@sp37.edu.gdynia.pl
            sekretariat@zso8.edu.gdynia.pl

Szkoła Podstawowa nr 39 im. kpt  ż. w. Kazimierza Jurkiewicza

tel/fax: 0-58 625 09 71
81-153 Gdynia, ul. Adm. J. Unruga 88
dyrektor: Sabina Dawidowska
Internet: www.sp39.pl
e-mail: sekretariat@sp39.edu.gdynia.pl

Szkoła Podstawowa nr 40 im. kpt. ż. w. Karola Olgierda Borchardta
tel/fax: 0-58 623 25 88
81-055 Gdynia, ul. Rozewska 33
dyrektor: Dorota Haase
Internet: www.sp40gdynia.pl
e-mail: sekretariat@sp40.edu.gdynia.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. Królowej Jadwigi
w którym jest:
- Szkoła Podstawowa nr 42
- Przedszkole nr 54
tel: 0-58 629 20 00, 0-58 781 71 20, fax: 0-58 668 33 38
81-597 Gdynia, ul. Leopolda Staffa 10
dyrektor: Anna Wilczyńska
Internet: www.zsp2.gdynia.pl/
e-mail: sekretariat@sp42.edu.gdynia.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5
w którym jest:
- Szkoła Podstawowa nr 43 im. wiceadm. Kazimierza Porębskiego
- Przedszkole nr 60
tel/fax: 0-58 625 57 08
81-185 Gdynia, ul. Wiceadmirała Kazimierza Porębskiego 21
dyrektor: Judyta Śliwińska
Internet: www.sp43gdynia.szkolna.net/kontakt
e-mail: sekretariat@sp43.edu.gdynia.pl

Szkoła Podstawowa nr 44 im. Obrońców Wybrzeża

tel:0-58 625 48 25, fax: 0-58 665 54 31 wew 109
81-157 Gdynia, ul. mjr Henryka Sucharskiego 10
dyrektor: Andrzej Bodnar
Internet: www.sp44.pl
e-mail: sekretariat@sp44.edu.gdynia.pl

Zespół Wczesnej Edukacji nr 1
w którym jest:
- Szkoła Podstawowa nr 45 o strukturze klas I-III
- Przedszkole nr 50
tel: 0-58 629 06 48, fax: 0 58 629 03 14
81-578 Gdynia, ul. Wiczlińska 33
dyrektor: Renata Pawlak
Internet: www.sp45gdynia.nstrefa.pl
e-mail: sekretariat@zwe1.edu.gdynia.pl

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4
w którym jest:
- Szkoła Podstawowa nr 46
- Przedszkole nr 57

tel/fax: 0-58 629-12-69
81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 26
dyrektor: Andrzej Gogola
Internet: www.zsp4gdynia.pl/
e-mail: sekretariat@sp46.edu.gdynia.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
w którym jest:
- Szkoła Podstawowa nr 47  
- Przedszkole nr 55

tel: 0-58 629 00 37, fax: 0-58 629 07 73
81-589 Gdynia, ul. Nagietkowa 73
dyrektor: Krzysztof Jankowski
Internet:www.zsp3gdynia.pl/
e-mail: sekretariat@sp47.edu.gdynia.pl

Szkoła Podstawowa Nr 48 im. prof. Kazimierza Demela
tel: 0-58 621 40 35, 0-58 621 40 36
81-601 Gdynia, ul. Jowisza 60
dyrektor: Bogdan Zajdziński
Internet:www.sp48gdy.webd.pl/
e-mail: sekretariat@sp48.edu.gdynia.pl

Szkoła Podstawowa nr 49 dla Dzieci Niedosłyszących
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6
tel: 0-58 622 22 24, fax: 0-58 622 88 99
81-453 Gdynia ul. gen.Józefa Hallera 9
dyrektor: Małgorzata Onasch - Ptaszyńska
Internet: www.nieslyszacygdynia.pl
e-mail: sekretariat@zso6.edu.gdynia.pl

Szkoła Podstawowa Nr 51
tel/fax: 0-58 621 72 24
81-392 Gdynia, ul. Słowackiego 53
dyrektor: Danuta Maliszewska
Internet: www.sp51.gdynia.pl
e-mail: sekretariat@sp51.edu.gdynia.pl

Szkoła Podstawowa Nr 52 im. bł. ks. kmdr. ppor. Władysława Miegonia

tel/fax: 0-58 663 79 88
81-228 Gdynia, ul. Okrzei 6
dyrektor: Irena Piotrowska
Internet:www.sp52gdynia.eu
e-mail: sekretariat@sp52.edu.gdynia.pl

Szkoła Podstawowa Nr 53
tel: 0-58 622 22 24, fax: 0-58 622 88 99
81-453 Gdynia, ul. gen. Józefa Hallera 9
dyrektor: Małgorzata Onasch - Ptaszyńska
Internet: www.sp53gdynia.pl
e-mail:sekretariat@sp53.edu.gdynia.pl

Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Zygmunta Noskowskiego

tel/fax 0-58 622 06 33
81-402 Gdynia, ul. Bpa. Dominika 13a
dyrektor: Joanna Rutkowska
Internet: www.szkolamuzgdynia.pl
e-mail:sekretariat@sm.edu.gdynia.pl

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
tel/fax: 0-58 660 64 64
81-421Gdynia, ul. Kazimierza Tetmajera 65
dyrektor: s. Aneta Anna Szot
Internet: www.kspgdynia.pl
e-mail: sekretariat@kspgdynia.pl

Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II
tel. 0-58 665 42 80
81-168 Gdynia, Plac św. Andrzeja 2
dyrektor: Dariusz Kruca
Internet: www.katolik.info.pl
e-mail: katolik@diecezja.gda.pl

Szkoła Podstawowa Jezuitów z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Stanisława Kostki
tel. 0-58 661 61 80
81-313 Gdynia, ul. Tatrzańska 35
dyrektor: o. Artur Wyzina SJ
Interent: www.jezuici.edu.pl
e-mail: sekretariat@jezuici.edu.pl

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych
tel: 0-58 623 04 52
81-057 Gdynia, ul. Raduńska 21
dyrektor: Barbara Latocha
Internet: www.ckziunr3.pl/
e-mail: sekretariat@ckziu3.edu.gdynia.pl  • ikonaOpublikowano: 01.09.2019 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Rzewuska

  • ikonaZmodyfikowano: 17.05.2022 14:11
  • ikonaZmodyfikował: Emilia Koniuszewska
ikona